EAST MAG
Žiaci SPŠE Prešov zažiarili na výstave Mladý tvorca.
Zdroj foto: SPŠE Prešov

Žiaci SPŠE Prešov zažiarili na výstave Mladý tvorca

Naša škola SPŠE Prešov sa zapojila do celoslovenskej výstavy stredných odborných škôl s názvom Mladý tvorca, ktorá sa konala v dňoch 21. 6. 2023 až 23. 6. 2023 na výstavisku Agrokomplex v Nitre. Táto výstava má bohatú históriu a v tomto roku prebiehal jubilejný 30. ročník. Výstava propaguje stredné odborné školstvo, hlavne medzi žiakmi základných škôl a ich rodičmi. Žiaci základných škôl si môžu utvoriť jasnejšiu predstavu o tom, čo by chceli na strednej škole študovať. 

Na výstave Mladý tvorca môžete vidieť expozície snáď zo všetkých možných odvetví, od poľnohospodárstva, cez gastronómiu, zdravotníctvo, až po strojárstvo, elektrotechniku a rôzne remeslá. Nie je nič výnimočné, že vám počas výstavy mladí zdravotníci ochotne zmerajú tlak a cukor. Cukrári vám osladia život vlastnými koláčikmi a stolári pred vami vystrúhajú varešku aj s vaším menom.

Virtuálna prehliadka učebne aj robot zo súťaže RoboCup

My sme našu školu reprezentovali hlavne prácami žiakov, či už to bola virtuálna prehliadka učebne, alebo robot zo súťaže RoboCup. Okrem toho sme vystavovali naše učebné pomôcky, rôzne technické hračky a zaujímavé zariadenia. Ochotne sme poskytli informácie o našich študijných odboroch a technickým nadšencom sme porozprávali detaily o našich vystavovaných zariadeniach.

Filip Ondrej získal hlavnú cenu Ministerstva hospodárstva SR. Foto: SPŠE Prešov

Hlavná cena Ministerstva hospodárstva SR

Súčasťou výstavy je aj sprievodný program, rôzne panelové diskusie a aktivity. Jednou z nich je aj súťaž o najlepší žiacky výrobok. Do tejto súťaže sa zapojil náš žiak Filip Ondrej, ktorý so svojím autonómnym robotom „Záchranárom“ získal hlavnú cenu Ministerstva hospodárstva SR. Robot bol vyvíjaný niekoľko rokov a prešiel už mnohými úpravami. Onedlho bude robot opäť súťažiť, a to na celosvetovom finále súťaže RoboCup vo Francúzsku.

Výstava bola príležitosťou pre žiakov a pedagógov nadviazať nové kontakty. Príležitosťou navzájom si porovnať vybavenie, učebné pomôcky a vymeniť si nápady. Každý zo zúčastnených hrdo reprezentoval svoju školu a snažil sa ukázať len to najlepšie. Domov sme odchádzali s hlavou plnou nových nápadov. Tiež s pocitom, že naše odborné školstvo je rozmanité a plné šikovných žiakov a pedagógov.

SPŠE v Prešove

Vznik Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove podnietil rozvíjajúci sa elektrotechnický priemysel na východnom Slovensku a potreby odborníkov v tejto oblasti pre závod Křižík, ktorý vznikol roku 1947 v Prešove a začal vyrábať jednofázové, neskôr trojfázové elektromery. Škola sa zapísala do histórie 1.9.1952 pod názvom Vyššia priemyselná škola elektrotechnická.
V súčasnosti ponúkame tieto odbory: elektrotechnika, informačné a sieťové technológie, technické a informatické služby v elektrotechnike. Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove patrí k dominantným stredným školám na východnom Slovensku. Podľa hodnotenia INEKO sa v roku 2013 škola umiestnila na prvom mieste v rebríčku hodnotenia v rámci Slovenska a v roku 2014 sa umiestnila na druhom mieste. Môžeme byť hrdí na vyše osem tisíc absolventov, ktorí našli a stále nachádzajú dobre uplatnenie v praxi.

Pridajte komentár