EAST MAG
František Jakab
Foto: Linkedin F. J.

Odišiel František Jakab, IT svet prišiel o významnú osobnosť

S ľútosťou sme prijali správu o tom, že po dlhej a ťažkej chorobe v sobotu 9. septembra vo veku 64 rokov navždy odišiel Doc. Ing. František Jakab PhD., jeden so zakladajúcich členov Združenia ATM v Slovenskej republike, neskôr Fóra pre komunikačné technológie, od roku 1998 vedúci Technicko-aplikačnej sekcie CTF a člen predsedníctva CTF.

Pôsobil tiež ako riaditeľ Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM. V roku 2006 získal ocenenie IT osobnosť roka Slovenskej republiky. V roku 2010 mu bola udelená  výročná cena  Americkej obchodnej komory v SR za rozvoj spolupráce medzi akademickou a priemyselnou sférou v SR. Bol aj jedným zo zakladateľov Košice IT Valley a jeho verným podporovateľom. Ako spomínajú jeho blízki kolegovia, „inšpiroval ich k svedomitej a čistej práci, ukázal, ako sa k sebe ľudia majú správať a svet vnímal pozitívne aj napriek ťažkej chorobe, ktorá ho postretla.“

REKLAMA

F. Jakab bol priekopník a vizionár

Vysokoškolské štúdium ukončil na Fakulte elektrotechniky a výpočtovej techniky St. Peterburgského elektrotechnického inštitútu v roku 1984 v odbore Systémové inžinierstvo.

Od roku 1984 pôsobil na Katedre počítačov a informatiky FEI Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 1999 vo funkcii vedúceho Laboratória počítačových sietí, ktoré bolo vybudované pod jeho vedením a patrí k špičkovým pracoviskám zaoberajúcim sa progresívnymi sieťovými technológiami.

Kkoordinátorom Sieťového akademického programu Cisco pre SR bol od roku 1999. Od roku 2010 ako programový manažér v spoločnosti Cisco Slovakia. Bol zodpovedný za rozvoj programu v Rusku, Ukrajine a regióne Strednej Ázie.

Od roku 2008 zastával pozíciu vedúceho výboru pre spoluprácu akademickej sféry s priemyslom pri Americkej obchodnej komore v SR. Bol vedúcim Aplikačnej sekcie Fóra pre komunikačné technológie v SR a predsedom Sektorovej rady „Informačné technológie a telekomunikácie“ v SR.

Pod palcom mal množstvo projektov

F. Jakab sa podieľal na riadení viac ako 30 grantových projektov a projektov spolupráce s priemyslom. Tiež na riadení významných vzdelávacích iniciatív a projektov prepojených na prax. Príkladom sú národný projekt Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ a SŠ v SR, projekt IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie, na koordinácii vývoja experimentálnych priekopníckych riešení videoferenčnej komunikácie na báze ATM technológie (1998) ̶ prvý experimentálny prenos živého TV vysielania v strednej Európe (Markíza), viedol pilotné experimentálne implementácie VoIP ̶ pilotnú implementáciu ENUM (ocenenú ako „Pilotný projekt roka 2003“). Podieľal sa na inicializácií a koordinácii budovania unikátnej Národnej teleprezentačnej infraštruktúry v SR.

Bol autorom takmer 150 odborných publikácií a skrípt.

Rodine aj blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Pridajte komentár