EAST MAG
sutaz inovativnych napadov

Ako rozvinúť nápad na startup? Prvý krok: súťaž inovatívnych nápadov!

Nápadov na produkt alebo službu, ktorá sa stane podnikateľským plánom, je mnoho, no nie každý projekt je odsúdený na úspech. Kreatívci narážajú pri realizácii svojich projektov na prekážky – od hľadania priestoru, investorov až po získanie ochrannej známky. Začínajúcim startupom pomáha Univerzitný vedecký park TECHNICOM svojím akceleračným programom. Dostať sa doň dá cez súťaž inovatívnych nápadov. 

Súťaž Máš inovatívny nápad? Prezentuj ho! sa koná dvakrát ročne. V dôsledku pandémie sa bude 11. kolo súťaže konať online – záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20. júna 2020

„Cieľom súťaže inovatívnych nápadov je vyhľadávanie perspektívnych startupov, ktoré majú potenciál presadiť sa na trhu ako firmy. Súťaž vyhlasujeme už od roku 2014. Za ten čas ňou prešlo viac ako 120 inovatívnych projektov. Momentálne sme sa rozhodli presunúť organizáciu súťaže do online podoby, keďže aktuálna situácia neumožňuje organizovať prezenčné aktivity. V tejto forme už organizujeme veľkú časť aktivít, park funguje naďalej v online priestore prostredníctvom využívania videokonferenčných a online kolaboračných nástrojov,” priblížil František Jakab, riaditeľ UVP TECHNICOM.

frantisek jakab

Akceleračný 6-mesačný program

Odborná porota v súťaži inovatívnych nápadov vyberie tie najperspektívnejšie nápady na základe 3-minútových prezentácií. Výhrou je pre ne 6-mesačný pobyt v akceleračnom programe v Startup centre TUKE. 

„My sme sa do súťaže inovatívnych nápadov rozhodli vstúpiť s naším nápadom, ktorý predtým uspel na evente Hack Košice 2019, ešte pod iným názvom získal cenu spoločnosti DECENT. Práve oni nám navrhli zapojiť sa do súťaže startupov v Košiciach, keďže  dobrovoľníctvo má z IT perspektívy veľmi slabú infraštruktúru, boli sme presvedčení o tom, že máme šancu uspieť,” spomína Peter Ridilla zo startupu Helfni. 

Súťaž inovatívnych nápadov priniesla Helfni pobyt v akceleračnom programe Startup centra TUKE, kde je startup už druhé 6-mesačné obdobie. „Je skvelé, že náš tím dostal vďaka programu vlastné priestory, kde sa môžeme stretávať a spoločne pracovať na vývoji. Treba podotknúť množstvo zaujímavých aktivít vo vedeckom parku, ktoré pripravujú startupy na podnikanie. Rovnako plánujeme využiť možnosť konzultácií pri zakladaní firmy, keďže s právnou stránkou veci nemáme takmer žiadne skúsenosti.”

Akceleračný program okrem priestorov ponúka startupom podporu v rôznej forme – expertíznu podporu od odborných pracovísk a laboratórií, pomoc pri získavaní partnerov a investorov až po mentorskú pomoc a pomoc kouča. Úlohou 6-mesačného programu je naštartovať biznisový potenciál vášho nápadu tak, aby sa z neho stal komerčne využiteľný produkt či služba. 

tím Helfni

Čo ďalej?

Premýšľate, čo sa stane s rozpracovaným startupom po 6 mesiacoch? Na výber sú 3 možnosti: 

  • postup do Inkubátora TUKE
  • preĺženie pobytu 6 mesiacov v Startup centre
  • ukončenie spolupráce

Po 6 mesiacoch startupisti odprezentujú progres, ktorý s projektom dosiahli a na základe toho im ponúkneme miesto v Inkubátore TUKE, kam už môžu vstúpiť len ako právny subjekt – firma. Náš kouč im pomáha s jej založením. Ak komisia usúdi, že startup má potenciál, ale ešte nie je pripravený pre trhové prostredie, ponúkne mu predĺženie pobytu v Startup centre. S pár nápadmi však, žiaľ, po hodnotení ukončíme spolupráce,” doplnil F. Jakab.

sutaz inovativnych napadov

Medzi startupy, ktorým sa podarilo postúpiť do Inkubátora TUKE po 6 mesiacoch, patrí aj spoločnosť Gridman. „Od 1. januára 2020 sme súčasťou Inkubátora TUKE, pričom pokračujeme v našom startupovom projekte Smart@MAintenance, už ako firma Gridman. Sme radi, že sme prvú fázu akceleračného pobytu v UVP Technicom zvládli a úspešne obhájili progres startupu počas 6 mesiacov pred odbornou porotou. V Inkubátore ako firma absolvujeme jednoročný rastový program. Momentálne je naša služba Smart@MAintenance v štádiu pilotných projektov pre potenciálnych zákazníkov,” zhodnotil Vladimír Krištof z Gridmanu. 

Startup centrum TUKE už „hostilo” projekty, ktoré získali aj zaujímavé ocenenia: 

  • CropTech – víťazi Startup awards (v kategórii „Spoločnosť“)
  • Fitliner Training – finalisti súťaže Mladý inovatívny podnikateľ 2016
  • VIZUALIZACKY – víťazi súťaže Business Idea 2014 Tatra banky, 
  • Chargebrella – víťazi Business Idea 2016, 
  • EFEOS – semifinalisti celosvetového kola súťaže Creative Business Cup
  • CHECKuP – finalista celosvetovej súťaže University Startup World Cup

Bezplatná šanca pre každého

Myslím, že akceleračný program je dobrá príležitosť pre každý podnikateľský nápad, na ktorom sú jeho autori ochotní tvrdo pracovať. Treba rátať s tým, že napriek citeľnej podpore musí na svojom nápade každý pracovať sám a po polroku svoj progres odprezentovať. Podobné programy sú už vo veľkej miere rozšírené aj na zahraničných univerzitách a sme radi, že sa to dostalo aj do Košíc,” konštatuje P. Ridilla z Helfni.

Za nás môžem povedať, že nás teší široký záber súťaže. Oslovujeme ňou študentov stredných a vysokých škôl, odborníkov aj širokú verejnosť. Sme radi, že UVP TECHNICOM je so svojím Startup centrom a Inkubátorom vnímaný ako otvorený priestor pre rozvoj inovatívnych myšlienok bez ohľadu na vek, profesijnú prax alebo zameranie a zároveň sme vnímaní aj ako významné centrum startupovej komunity v regióne,“ uzatvára riaditeľ vedeckého parku.

Súťaž inovatívnych nápadov je určená pre všetkých a je zdarma. Prihlasiť sa je možné prostredníctvom portálu https://www.startupcentrum.

Edita Fabian Hilgartová

komentárov 10