fbpx
EAST MAG
uvp technicom

Súťaž inovatívnych nápadov má za sebou 11. kolo

Vo štvrtok 25. júna 2020 sa konala už po jedenástykrát súťaž inovatívnych nápadov, ktorú dvakrát ročne organizuje Univerzitný vedecký park TECHNICOM. Táto súťaž je príležitosťou pre všetkých ľudí s nápadom, ktorý má biznisový potenciál.

Výhrou v súťaži je 6-mesačný pobyt v akceleračnom programe Startup centra TUKE. V aktuálnom kole súťaže o možnosť rozvíjať svoj nápad s podporou vedeckého parku súťažilo 13 nápadov.

Výber nápadov mala na starosti porota, ktorej predsedal prorektor TUKE – A. Čižmár. Ďalší členovia komisie boli zo súkromnej aj verejnej sféry: zástupcovia TUKE – M. Behún, M. Chovanec, F. Jakab, A. Lavrin, Ľ. Kolesár, Ľ. Biňas, P. Mirossay (Košice IT VALLEY), J. Kolesárová (SBA), P. Chlebak  (FPT Slovakia) a M. Varga (T-Systems Slovakia).

Dominovala medicínska oblasť

Každý z nápadov mal na prezentáciu 3 minúty, po ktorých nasledovalo ďalších 5 minút pre rozhovor a prípadné otázky poroty. Na otázku, čo od akceleračného programu súťažiaci očakávajú, boli obvykými odpoveďami pomoc pri tvorbe podnikateľského plánu, marketingová podpora, technický support či pomoc pri vyhľadávaní investorov.

Viacerí kreatívci prezentovali svoje nápady online. 13 prezentovaných nápadov sa zaoberalo rôznymi témami, dominovali však riešenia pre medicínsku sféru.

Z 13 nápadov porota do akceleračného programu Startupcentra TUKE vybrala 7 projektov.

Vybrané projekty

AIR2GO sa zameriava na vývoj riešenia ochranného rúška s aktívnym prívodom čistého filtrovaného vzduchu pod rúško, ale aj riešenia prívodu vzduchu bez rúška (prenosná pračka vzduchu). Tento nápad vznikol práve počas pandémie a rieši problém s nosením rúška pre ľudí s dýchacími problémami. Tím, ktorý za nápadom stojí, už sám rieši aj ochranu patentom.

MSDL, ktorého cieľom je vývoj monitorovacieho systému dávkovania liekov a rozšírenie tzv. liekového manažmentu u nás. Nápad už v čase súťaže jeho tvorca testoval v 3 zariadeniach.

BRUT.TO má za cieľ vytvoriť inovatívne profesionálne grafické štúdio, ktoré využíva kreatívny potenciál ľudí s postihnutím. Ide o nápad a riešenie, ktoré ešte na Slovensku nemá podobu.

Corvest sa zameriava na vývoj inteligentnej ortézy, ktorá napomáha riešiť problémy s bolesťou chrbta, spôsobené nesprávnym držaním tela, S nápadom prišli študenti biomedicínskeho inižinierstva.

POH ROCK má za cieľ vývoj riešenia tzv. retenčného parkoviska na princípe cirkulárnej ekonomiky.

Prapti prináša inovatívne riešenie doručovania liekov do domácnosti. Tím, ktorý za ním stojí, už pracuje na rozbehnutí donášky v Košiciach v čo najskoršom termíne.

Hrhero sa zameriava sa na vývoj inovatívneho informačného systému komplexnej podpory personalistiky v spoločnosti.

Postup do Inkubátora TUKE

Okrem súťaže inovatívnych nápadov sa v rovnaký deň konala aj prezentácia startupov, ktoré absolvovali 6-mesačný pobyt v Startupcentre TUKE. Na základe prezentácie svojho podnikateľského plánu porota rozhodovala o tom, či je startup pripravený postúpiť do 2. fázy, do Inkubátora TUKE, kde už každý startup vystupuje ako právny subjekt.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 2