EAST MAG
technicom

Akceleračný program v UVP TECHNICOM

Na základe 11. kola súťaže inovatívnych nápadov Máš nápad? Prezentuj ho! bolo na 6-mesačný akceleračný program v Startupcentre TUKE vybraných 7 startupov. Po úvodnom stretnutí ešte v polovici júla, kde im boli priblížené podmienky a príležitosti, ktoré im ponúka UVP TECHNICOM, sa od septembra naplno rozbehnú vzdelávacie aktivity, ktoré začínajúcim firmám pomôžu zrealizovať svoje podnikanie.

REKLAMA

3. 9. 13.00–16.00: BIZNIS PLÁN STARTUPOV (CANVAS), Lektor: Ľ. Kolesár

10. 9. 13.00-16.00: PROJEKTOVÉ RIADENIE, Lektor: R. Takač

15. 9. 13.00-16.00 Čo hľadajú investori? Lektor: T. Bel

17. 9. 13.00–16.00: DIGITÁLNY MARKETING NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH, Lektor: Samuel Biroš, Promiseo

24. 9. 13.00-16.00: PREZENTAČNÉ MAJSTROVSTVO: AKO PREZENTOVAŤ ON-LINE, Lektor: Šály

01. 10. 13.00-16.00: MARKETING STARTUPOV, Lektor: P. Šoltes, Promiseo – registrácia

08. 10. 13.00-16.00: AGILE SCRUM (metodika riadenia projektov), Lektor: P. Imrich, R. Šalitroš – registrácia

15. 10. 13.00-16.00: DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO – NEHMOTNÝ MAJETOK V PODNIKANÍ, Lektor: J.Noskovič, CVTI – registrácia

22. 10. 13.00-16.00: TIME MANAŽMENT, Lektor: M. Imrichová – registrácia

29. 10. 13.00-16.00: PATENTY, ÚŽITKOVÉ VZORY, AUTORSKÉ DIELA – OCHRANA VYNÁLEZOV, TECHNICKÝCH RIEŠENÍ A AUTORSKÝCH DIEL Lektor: J. Noskovič, CVTI – registrácia

05. 11. 13.00–16.00: OCHRANNÁ ZNÁMKA, DIZAJN – PRODUKTY, GRAFICKÉ ROZHRANIA SOFTVÉROVÝCH APLIKÁCIÍ A SLUŽBY, Lektor: M. Pospišilová, CVTI SR – registrácia

12. 11. 13.00-16.00: MARKETINGOVÝ REŠTART, Lektor: Grinvaldsky – registrácia

19. 11. 13.00-16.00: MANAŽMENT RIZÍK, Lektor: P. Imrich, R. Šalitroš – registrácia

26. 10. 13.00-16.00: CASHFLOW FIRMY (Úvod do ekonomiky projektov), Lektor: V Krumka – registrácia

03. 12. 13.00-16.00: ZALOŽENIE FIRMY, Lektor: Drobný – registrácia

Okrem toho sú pravidelne organizované aj Startup meetupy v spolupráci so Starportom, ktoré sú zamerné na rozvoj startupov a networking. Záverečné hodnotenie akceleračného programu pre startupy v univerzitnom vedeckom parku sa uskutoční 10. decembra 2020. Výsledkom tohto hodnotenia, kde budú prezentovať svoj podnikateľský plán a progres, môže byť posun do Inkubátora TUKE, predĺženie pobytu v Startupcentre TUKE alebo zrušenie spolupráce.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 3