EAST MAG
technicom založení firmy

Tip na event: webinár o založení firmy

Vedecký park UVP TECHNICOM organizuje ďalší online webinár vo štvrtok 18. júna 2020 o 14.00 hod. Zaoberať sa bude otázkou založenia firmy. J

Témy webinára:

  • Ktorá forma obchodnej spoločnosti je vhodná pre startup?
  • Založenie obchodnej spoločnosti
  • Výber obchodnej spoločnosti v závislosti na pristúpenie investora a očakávaný počet spoločníkov/akcionárov, výber obchodného mena, sídla, predmetov podnikania.
  • Aké sú počiatočné náklady na založenie spoločnosti?

Lektorom webinára je Jaroslav Dolný, ktorý pôsobí ako odborný asistent na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ a venuje sa práve korporátu a financovaniu obchodných spoločností a zároveň pôsobí ako správca konkurznej podstaty.

Stretnutie bude realizované prostredníctvom Cisco Weebex Meetings, je možné sa naň registrovať a následne webinár sledovať.

Spomedzi ďalších aktivít plánuje UVP TECHNICOM súťaž inovatívnych nápadov, ktorá sa bude konať 25. júna 2020. Súťaž Máš nápad? Prezentuj ho! bude prebiehať v offline podobe, možnosť prihlásiť sa má každý do 20. júna. Samozrejme, v prípade záujmu je k dispozícii aj možnosť online prezentácie.

Pridajte komentár