EAST MAG
technicom

Webinár Manažment rizík

UVP TECHNICOM organizuje ďalší online webinár – uskutoční sa vo štvrtok 28. 5. 2020 o 14.00 hod.. Jeho témou bude manažment rizík.


MANAŽMENT RIZÍK

Interaktívny webinár, ktorý sa v úvode bude venovať  základným definíciam a pojmom v oblasti riadeniaprojektových rizík. Východiskom je súčasná terminologická báza pre oblasť riadenia projektov a riadenia rizík vo firmách, ako je ustanovená vo svetovo uznávaných a aplikovaných prístupoch, metódacha štandardoch. Pozornosť bude venovaná špecifikám riadenia projektových rizík na príklade konkretných situácií z podnikateľskej praxe.

REKLAMA


PROGRAM:

  •  Kontexty rizík v systéme riadenia firmy.
  •  Vysvetlenie terminológia rizík na konkrétnom príklade
  •  Nástroje a techniky riadenia rizík na reálnom príklade
  •  Riešenie zadaní od lektora
  •  Predstavenie vzorov riešení
  •  Motivačné scenáre

 Lektor: Ivan Sámel

Špecialista na prípravu strategických projektov. Školiteľ a konzultant manažérskych tém a vysokoškolský učiteľ (Ekonomická Univerzita a Hochschule Fresenius). Zakladateľ a moderátor odbornej skupiny na LinkedIn From Idea to Project, ktorá sa venuje inováciám a má viac ako 1 300 členov, producent vzdelávacích online kurzov a webinárov.

Na webinár prebieha R E G I S T R Á C I A , vo štvrtok 28. mája od 13:50 je možné pripojiť sa cez WEBEX.

UVP TECHNICOM stále pokračuje vo svojich plánovaných aktivitách, medzi ktoré patrí aj súťaž inovatívnych nápadov.

Pridajte komentár