EAST MAG
technicom

Webinár o patentoch

UVP TECHNICOM organizuje webinár o patentoch a ochrane vynálezov. Online seminár bude prebiehať vo štvrtok 21. mája 2020 od 14:00 hod.

Témou webinára sú Patenty, Úžitkové vzory, autorské diela. Event sa bude venovať ochrane vynálezov, technických riešení a autorských diel.

REKLAMA

Témy webinára:

 • Čo je vynález/technické riešenie/autorské dielo
 • Ako a prečo chrániť vynálezy/technické riešenia
  • Patenty, úžitkové vzory, obchodné tajomstvo
  • Podmienky a postupy pre získanie patentu/úžitkového vzoru na Slovensku a vo svete
  • Ako predchádzať porušovaniu práv k patentom/úžitkovým vzorom iných subjektov
  • Ako pracovať s nástrojmi na získavanie informácií o platných patentoch a úžitkových vzoroch
  • Ako a kde si objednať vypracovanie rešerše pred podaním patentovej prihlášky
 • Čo chránia autorské práva a za akých podmienok
  • Autorskoprávna ochrana softvéru: práva autora, práva zamestnávateľa programátora, práva objednávateľa softvéru
  • Licencie – komerčné zhodnocovanie softvéru a iných autorských diel
  • Práva k databázam

Lektor webinára

Lektorom eventu je RNDr. Jaroslav Noskovič, PhD., CVTI Bratislava, Centrum vedecko-technických informácií SR.  

Webinár bude prebiehať prostredníctvom aplikácie Cisco Weebex Meetings, pripojiť sa naň môžete 21. 5. 2020 od 13:50 hod. cez tento link.

Registrácia na webinár UVP TECHNICOM o patentoch – registrácia.

Pridajte komentár