EAST MAG
Košice-Šaca - pacient s osteoporózou

Vedeli ste, že pre zdravé kosti je rozhodujúcich prvých 25 rokov života?

Osteoporóza nebolí, tiché ochorenie môže prezradiť až zlomenina. Problém s rednutím kostí majú najmä ženy po menopauze. Štatisticky je rizikom osteoporotickej zlomeniny ohrozená každá druhá žena nad 50 rokov. Ako vieme podporiť zdravie našich kostí? Téme sa pri príležitosti Svetového dňa osteoporózy (20. október) venovala lekárka Osteocentra Nemocnice AGEL Košice-Šaca Zuzana Lörinczová.

Osteoporóza je ochorenie kostí, pri ktorom z rôznych príčin dochádza k výraznému úbytku kostnej hmoty, strate pevnosti kostí a zvýšenému riziku zlomeniny. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ide o metabolické ochorenie kostí, ktoré spôsobuje úbytok množstva kostnej hmoty, poruchu mikroštruktúry s následným zvýšením fragility a rizika zlomenín. Prevalencia osteoporózy v našej populácii sa odhaduje na šesť percent. Každá druhá žena po menopauze utrpí niektorú z typických osteoporotických zlomenín, čo môže mať často závažný dôsledok a výrazne ovplyvniť kvalitu života.

Rizikových faktorov je neúrekom

National Osteoporosis Foundation publikovala 79 stavov, chorôb a liekov, ktoré sa spolupodieľajú na vzniku osteoporózy. „Rizikovými faktormi, ktoré nedokážeme ovplyvniť sú vek, ženské pohlavie, genetická predispozícia, biela rasa či výskyt osteoporotickej zlomeniny u rodičov. To, čo v súvislosti s vznikom osteoporózy ovplyvniť vieme, je náš životný štýl. Riziko v tejto súvislosti predstavuje fajčenie, alkohol, podvýživa, nedostatok fyzickej aktivity, nízky príjem vápnika a vitamínu D a sklon k pádom. Ďalej sú to endokrinné poruchy, choroby tráviaceho traktu, reumatologické a autoimunitné ochorenia,“ menuje nepriaznivé faktory Z. Lörinczová.

osteoporóza - liečba v nemocnici Košice-Šaca
Foto: archív AGEL

Možnosť budovať si pevné kosti máme len v prvej tretine života

Remodelácia kosti prebieha celý život v rôznej intenzite. Maximum kostnej hmoty sa dosahuje vo veku 25 až 35 rokov, po tomto období kostná hmota postupne ubúda.

„Nakoľko možnosť budovať pevné kosti máme v prvej tretine života, veľmi dôležitý je v tomto období pohyb. Bez neho ani pri kvalitnej strave nedochádza k potrebnej stimulácii kostí. Kosť je totiž živé tkanivo, ktoré reaguje na napätie svalovou aktivitou a mechanickou záťažou,“ vysvetľuje lekárka. Osteoporóza najčastejšie postihuje ženy po menopauze, pričom ohrozená je každá druhá žena nad 50 rokov. Pri podozrení na osteoporózu je nutné lekárske vyšetrenie.

Zlatým štandardom v diagnostike je denzitometria. Podľa odborníčkyje dobrou prevenciou konzumácia stravy bohatej na vápnik a bielkoviny spolu s dostatočným prísunom vitamínu D. „Povedomie o dôležitosti tohto vitamínu výrazne stúplo počas covidovej pandémie, čomu sa teším. Upozorniť by som chcela na to, že fajčenie výrazne ovplyvňuje to, aké pevné budeme mať kosti. Stravu si môžeme obohatiť potravinami s vysokým obsahom vápnika, bielkovín a vitamínu D. Ideálne sú ryby, mak, orechy, makový a sezamový olej,“ uvádza odborníčka. Dodáva, že k priaznivým formám pohybu patrí chôdza, ktorá je vhodná pre všetky vekové kategórie, pričom odporúčaných je 30 – 60 minút denne.

Dôležité sú aj vhodné cvičenia

Pre pacientov s osteoporózou sú vhodné cvičenia na úpravu svalovej rovnováhy, posilnenie oslabených svalov, trupovej stability, cviky s vlastnou váhou a balančno-stabilizačné cviky na prevenciu pádov. Na koordináciu a zvýšenie svalovej sily priaznivo pôsobí bicyklovanie a plávanie. Naopak vyhýbať sa je potrebné kontaktným športom, pri ktorých hrozí riziko pádu a zlomenín. „Osteoporóza je celoživotné ochorenie s pretrvávajúcim rizikom vzniku zlomenín. Preto nielen dnes, ale aj počas ostatných dní nezabúdajme na vyváženú stravu a pohyb, ktorý sa odporúča pre všetky vekové kategórie,“ pripomína na záver Z. Lörinczová.

tlačová správa

Pridajte komentár