EAST MAG
súťaž TOP študentská práca
Foto: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Top študentské práce pomôžu pacientom so skoliózou, no tiež zoptimalizujú aerodynamiku karosérie

Počas uplynulého týždňa sa v UVP Technicom odovzdávali ocenenia pre študentov Technickej Univerzity v Košiciach, ktorí v rámci súťaže TOP študentská práca najviac oslovili porotu. Hodnotila sa najmä možnosť komerčného využitia výstupu, a to v kategóriách Industry, Healthcare a Smart City.

Trojica víťazných prác dokázala skĺbiť vedu s praxou. Prítomní sa zhodli na tom, že úroveň prihlásených prác z roka na rok stúpa.

Technická univerzita v Košiciach a Univerzitný vedecký park TECHNICOM v spolupráci s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK) a Innovlab Startup centrom DT ITSO SK zorganizovali súťaž už po tretíkrát.

Prepojenie akademickej pôdy s podnikateľkou sférou pozitívne hodnotí aj dekan Strojníckej fakulty TUKE Jozef Živčák. “O mne je známe, že patrím medzi ľudí, ktorí sa snažia teóriu vždy premeniť na niečo realizovateľné, čiže každé investované euro musí prinášať ďalšie eurá, ktoré nám vytvárajú synergický efekt. A my ako univerzita sa práve cez platformu výstupov a projektov, ako je táto súťaž, pomaly dostávame do povedomia verejnosti.”

V treťom ročníku bol vyše stopercentný nárast počtu prihlásených prác. “Už sa nám projekt podarilo dostať do povedomia a budeme v ňom pokračovať, aby sa náš kraj, ale i Technická univerzita a spolupráca s firmami zviditeľnila a aby mladí ľudia vedeli, že je tu možnosť pracovať na zaujímavých veciach, a nemuseli by odchádzať z Košíc do zahraničia,” naznačil riaditeľ UVP Technikom doc. Ing. Miroslav Michalko, PhD., ktorý bol súčasťou poroty.

Andreas Truls, Managing Director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, mal z víťazných prác veľmi dobrý pocit.  “Máme dlhoročnú a úspešnú spoluprácu s Technickou univerzitou a verím, že bude pokračovať ešte veľmi dlho. Áno, podporujeme takéto projekty, pretože potrebujeme výstupy vysokokvalifikovaných študentov. Aktuálny ročník bol mimoriadne silný a som rád, že úroveň prác a a ich počet z roka na rok rastie. Mojím favoritom bol Branko Štefanovič a je to zrejme osobné, pretože obľubujem, ak sa prepája svet informačných technológií a medicíny.”

Inžinier zvíťazil s projektom z medicínskej oblasti

Víťazom kategórie Healthcare sa stal Branko Štefanovič so svojou prácou Inovatívne prístupy pri ortézoterapii trupu. Vychádzal zo štatistiky z kúpeľnej starostlivosti na slovenskom území, kde zistil, že počet detských skoliotických pacientov na Slovensku sa za posledných 10 rokov viac ako zdvojnásobil, čo môže mať negatívny vplyv na výrobu špeciálnych ortotických zariadení.

Branko Štefanovič
Branko Štefanovič preberá ocenenie od Andreasa Trulsa. Foto: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spolupracoval s Ing. Tomášom Breškovičom, PhD. a jeho startupom Arttege Ortho 3D a spoločne vytvárali prediktívnu analýzu skoliotickej krivky konkrétneho pacienta, na základe ktorej bola vytváraná individuálna podložka, ktorá má slúžiť na podopretie lumbálnej časti chrbtice. Túto pomôcku sa im podarilo vyrobiť pomocou aditívnych technológií. Podložkou sa korigovala chrbtica do žiaduceho stavu, prinášala pacientovi úľavu, a tým pádom sa mu zlepšil fyzický stav. Tieto výsledky dokážu použiť aj v inej oblasti protetiky a ortotiky.

“Jediný problém bol, že ja ako inžinier neviem správne korigovať chrbticu pacienta, čiže to bolo vždy potrebné konzultovať s lekárom. Ale všetok výskum sme podrobne analyzovali a malo by to byť v poriadku. Ako akademici sme nemali problém konzultovať, vždy je veľký záujem o projekty prepájajúce medicínu a techniku.”

Víťaz kategórie Smart City M. Murín by súťaž odporučil všetkým študentom

Víťazom kategórie Smart City sa stal Miroslav Murín s návrhom a implementáciou inteligentnej prezentačnej miestnosti s multizdrojovou video analytikou. Podarilo sa mu vytvoriť vlastný natrénovaný model pre strojové videnie, ktorý dokáže presne detekovať osoby v ľubovoľnej miestnosti a presne ich spočítať. Vytvoril tiež softvér, ktorý ponúka rôzne prvky, ako automatizovať miestnosť – napríklad prepis reči do textu, automatický preklad do angličtiny či nemčiny, a to bez nutnosti použitia internetu. “Súťaž by som odporučil každému jednému študentovi, otvorí mu to dvere do praxe, môže sa niekam posunúť a bude sa mať čím pochváliť,” netajil nadšenie.

víťaz kategórie Smart City
M. Murín (na snímke s diplomom) sa stal víťazom kategórie Smart City. Foto: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

František Kupec sa zase so svojou prácou Návrh inovatívneho prvku časti karosérie automobilu s cieľom optimalizácie aerodynamiky stal víťazom kategórie Industry. Na práci spolupracoval s technologickým vývojovým centrom Škoda Auto Mladá Boleslav. Princípom práce bol návrh aerodynamického prvku karosérie, ktorý sa nachádza na áčkovom stĺpiku – medzi čelným a bočným sklom vozidla.

Víťazi v kategórii Industry
František Kupec sa osobne nemohol zúčastniť, ocenenie prevzal jeho školiteľ a zástupca Škoda Auto Mladá Boleslav. Foto: Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Viac o odovzdávaní cien sa dozviete priamo v priloženom videu:

Pozrite si aj videovizitky študentov – víťazov, v ktorých sa dozviete viac o ich víťazných záverečných prácach:

Pridajte komentár