EAST MAG
Košice
Foto: shutterstock.com

Budúci rok bude Košiciam chýbať 42 miliónov eur

Médiami v posledných dňoch prebehla informácia o zvyšovaní miestnych daní a poplatkov v mestách a obciach. Kvôli legislatívnej smršti a necitlivým zásahom štátnych orgánov v uplynulých rokoch prišlo mesto Košice kumulatívne o finančné zdroje vo výške 115 miliónov eur. Ani výhľad na budúci rok nie je vôbec pozitívny.

Košice, podobne ako iné slovenské samosprávy, trápia výpadky príjmov z podielových daní, ktoré v tomto roku ešte výraznejšie zoštíhlil hlavne tzv. „prorodinný balíček“, ktorý ľuďom priniesol imaginárnych 200 eur. Vláda totiž zvýšenie daňového bonusu na deti financovala cez nižšie príjmy samospráv. Iba Košiciam to spôsobilo výpadok v objeme desiatok miliónov eur.

Finančné prognózy štátu sú nelichotivé

“Podľa aktuálnej prognózy Ministerstva financií dostane mesto ešte menej peňazí ako malo pôvodne schválené v rozpočte na rok 2023. Ak by štát necitlivo a nekompetentne nezasiahol do financovania slovenských samospráv, dnes by sme by väčších problémov dokázali zostaviť mestský rozpočet,” informujú zástupcovia Mesta Košice.  

Nové kompetencie miest, ktoré spôsobili nárast výdavkov, znamenali pre mesto v uplynulých rokoch ďalšie negatívne finančné dopady. “Keď k týmto výdavkom pripočítame štátom nariadené valorizácie miezd zamestnancov vo verejnej službe, celkové výdavky mesta za obdobie rokov 2019 – 2023 predstavujú kumulovane viac ako 115 miliónov eur., čo mimoriadne zaťažilo mestský rozpočet bez akýchkoľvek štátnych kompenzácií.

Len ako príklad uvedieme, že mesto ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení, bude musieť v roku 2024 nariadením štátu v zmysle vyššej kolektívnej zmluve vynaložiť na zamestnancov v školstve zhruba o 11 miliónov eur viac ako bolo v roku 2022.”

Mestu musí rýchlo reagovať

Vzhľadom na tieto skutočnosti musí mesto reagovať na nepriaznivú ekonomickú situáciu, ktorá zasiahla väčšinu slovenských miest a obcí, na čo dlhodobo upozorňuje verejnosť, médiá i mestských poslancov. 

Aj preto Ekonomické oddelenie Magistrátu mesta Košice začiatkom týždňa zaslalo mestským poslancom východiská pripravovaného Programového rozpočtu na rok 2024. Poslanci zároveň dostali podklady na budúco týždňové rokovania Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva, čomu predchádzali desiatky spoločných individuálnych aj kolektívnych stretnutí a pracovných rokovaní, v predchádzajúcich týždňoch a mesiacoch.

Mesto pripravilo balíčky úsporných opatrení, viaceré z nich už realizovalo

Mesto tiež pripravilo a s poslancami dlhodobo komunikuje balíčky úsporných opatrení. Z nich sa už viaceré realizovali. Zrušili sa napríklad odmeny zamestnancov MMK a mestskej polície, Vianočný koncert, detský Silvester či ohňostroj. Mesto rovnako zastavilo výberové konania na vyše 50 neobsadených pozícií na MMK. V budúcom roku už magistrát predbežne nepočíta napríklad s pripravenými projektami výstavby Domova sociálnych služieb na Gerlachovskej ulici a nových športovísk.  

V ďalšom navrhovanom súbore vyše 30-tich opatrení sa nachádza napríklad návrh na zrušenie rýchlodráhy električky do U. S. Steel Košice, zrušenie dotácií na šport a kultúru, zníženie frekvencie kosenia, zníženie počtu mestských policajtov a staníc mestskej polície, či zastavenie pripravovanej výstavby prvých nájomných bytov.

Odborníci radia okrem škrtania výdavkov aj zvýšenie príjmov mesta

“Z návrhu vyplýva, že ak spoločne po odbornej a konštruktívnej diskusii neprijmeme opatrenia, nebude možné rozpočet predložiť na rokovanie zastupiteľstva. Až dve tretiny zo spomínaného schodku vo výške viac ako 42 miliónov eur pritom tvoria chýbajúce zdroje v bežných výdavkoch. Tie sa používajú napr. na financovanie mestskej hromadnej dopravy (MHD), údržby ciest, sociálnych služieb, základných a materských škôl.

Ani drastickým škrtaním výdavkov a znižovaním kvality a kvantity služieb pre obyvateľov mesta, nie je možné dosiahnuť  taký stav, aby bol rozpočet v zmysle zákona vyrovnaný. Aj preto sa musí mesto okrem výdavkovej časti rozpočtu zaoberať aj jeho príjmovou časťou.” V tejto súvislosti sa poslanci budú zaoberať aj novelizáciou viacerých VZN mesta, ktoré sa týkajú najmä miestnych daní a poplatkov. Podľa mestských ekonómov by navrhované úpravy mohli do mestskej kasy priniesť 25,7 milióna eur. Až rokovanie mestského zastupiteľstva poslancov s odborníkmi ukáže, či tieto návrhy budú postačujúce, a aké korekcie bude ešte potrebné vykonať. 

Je pre nás mimoriadne dôležité, aby si všetci poslanci uvedomili ,v akej zlej ekonomickej situácii sa Slovensko nachádza. Veríme, že na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. novembra 2023 bude na túto tému prebiehať konštruktívna a odborná debata. Záleží už len na poslancoch, aby sa rozhodli, aké služby obyvateľom a v akej kvalite má mesto poskytovať , čo ešte v rozpočte dokážeme škrtnúť a čo nie. Okrem úspor vo výdavkoch, ktoré sme už začali realizovať, musíme podobne ako iné slovenské mestá pristúpiť aj k niektorým nepopulárnym opatreniam. Ak by sme tak neurobili, bez dodatočných finančných zdrojov by došlo k výraznému zhoršeniu kvality a niekde až k úplnému zastaveniu poskytovaných služieb,“ myslí si riaditeľ magistrátu mesta Košice Marcel Čop.

Nelichotivý stav verejných financií slovenských samospráv potvrdilo aj utorkové pracovné stretnutie primátorov ôsmich krajských miest (K8). Ako na spoločnom brífingu uviedol primátor mesta Trenčín Richard Rybníčekvšetky krajské mestá a ďalšie samosprávy sa budú musieť v nasledujúcom období vyrovnať so zložitou finančnou situáciou. 

tlačová správa

Pridajte komentár