EAST MAG
študenti ceny KSK

Za mimoriadne úspechy študentov rozdala košická župa 25 ocenení

Deň študentstva si Košický samosprávny kraj aj tento rok pripomenul symbolicky  – oceňovaním výnimočných stredoškolákov. Spolu 25 plakiet im bude pripomínať, že župa ich neprehliadla na stupňoch víťazov v športových turnajoch, oceňuje ich angažovanosť na poli dobrovoľníckom, oceňuje mimoriadne úspechy na vedomostných súťažiach a vníma aj ich participáciu vo verejnom živote. Ocenenie si v utorok 21. novembra v priestoroch Východoslovenského múzea prevzalo 18 jednotlivcov a 7 kolektívov.

Hodnotením komisie tento rok prešlo vyše 50 návrhov na ocenených jednotlivcov aj kolektívov zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji.

„Byť aktívny aj po zvonení na odchod domov si v stredoškolských časoch vyžaduje veľké sebazaprenie. Často ho je vidieť až po mesiacoch tvrdej driny. Vývojári zo SOŠ Ostrovského boli odhodlaní a so svojím vodíkovým modelom auta to dotiahli až na 2. miesto svetovej súťaže v Las Vegas. Z iného súdka je výnimočný úspech nášho cimbalistu z Konzervatória J. Adamoviča, ktorý sa stal absolútnym víťazom v speve aj hre spomedzi slovenských konzervatórií. Všetci ocenení študenti sú dôkazom toho, že veľké veci vznikajú aj pod rukami mladých ľudí z nášho kraja. Poďakovanie si však zaslúžia aj učitelia, ktorí tieto talenty pomohli rozvíjať,“  informoval predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: archív KSK

Nominácie predkladali študenti i učitelia

Nominácie na ocenenie mohli predkladať samotní žiaci, ale aj učitelia či vedenie zo všetkých stredných škôl v Košickom kraji. Medzi tohtoročnými laureátmi je aj František Brezo, študent Gymnázia a základnej školy Sándora Máraiho v Košiciach, ktorý získal štipendium Ministerstva zahraničných vecí USA. Získal tak možnosť zastupovať Slovensko na stáži – Benjamin Franklin Transatlantic Fellowship v štáte Indiana a v súčasnosti pôsobí ako mládežnícky delegát Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy. Iným príkladom skvelej reprezentácie školy aj Košického kraja je kolektív žiakov zo SPŠ elektrotechnickej v Košiciach. Dokopy 2 roky pomáhali ľuďom, ktorí našli zázemie v Oáze pre ľudí bez domova v Bernátovciach a dlhodobo pomáhajú ako dobrovoľníci v Klube rovesníkov.

Ocenení jednotlivci:

Barbora Madarasová – Gymnázium Park mládeže 5, Košice

Martin Magda – Gymnázium Lorencova ulica 46, Krompachy

Oliver Reiter – Súkromné gymnázium Katkin park II, Košice

Alex Eiben – Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice

Timea Laura Kováčová – Stredná škola umeleckého priemyslu filmová, Petzvalova 2, Košice

David Rusnák – SOŠ dopravy a služieb, Mierová 727, Strážske

Kristián Cichý – Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice

Oleh Hrinkiv – Konzervatórium Jozefa Adamoviča, Exnárova 8, Košice

Mátyás Abaházi – Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany

Ján Albrecht – SOŠ obchodu a služieb Jána Bocatia, Bocatiova 1, Košice

Tomáš Varga – Gymnázium, SNP 1, Gelnica

Denis Novogurský – SOŠ ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves

Jana Pavlíková – Obchodná akadémia, Watsonova 61, Košice

Tomáš Záhn – Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava

Sofia Pástorová – Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice

Soňa Lonská – Súkromná spojená škola EDURAM, Maurerova 14, Krompachy

František Brezo – Gymnázium a základna škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským – Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Košice

Daniel Klešč – Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, Radničné námestie 271/8, Spišská Nová Ves

Ocenené kolektívy:

Auto Moto SOŠA Košice – Maroš Balog, Alexej Kunca, Dmytro Smolii, Michal Kočiš a Juraj Maďar – SOŠ automobilová, Moldavská cesta 2, Košice

Ostrov team: Filip Pachota, Samuel Mencel, Oto Horváth, Tomáš Papcun, Marek Klíma – SOŠ informačných technológií, Ostrovského 1, Košice

Kolektív Plán B, Stanislav Možarovskij, Patrik Šillling, Martin Kamenský – SOŠ technická Hviezdoslavova 5,  Rožňava

Kolektív žiakov – dobrovoľníkov Samuel Kraus, Samuel Dziak, Dávid Leško, Ondrej Lopatník – SPŠ elektrotechnická, Komenského, Košice

Mediálny tím GTA – Karolína Kaduková, Klára Genčúrová a Sára Lakatošová – Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice

Kolektív EKKONI a Redakcie GYMMI – Karolína Ďurinová, Zoja Petrová, Zuzana Pavlovová a Dominik Erik Gubík – Gymnázium, Ľ. Štúra 26, 071 01 Michalovce

Kolektív  triedy  3. B1 – odbor učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo – Súkromná SOŠ Bukovecká 17, Košice

tlačová správa

Pridajte komentár