fbpx
EAST MAG
slaneckacesta22febr29
Foto: archív Mesta Košice

Rekonštrukcia električkovej trate Nad jazerom za 83 miliónov je na dobrej ceste

V Košiciach by sa už v budúcom roku mohlo začať s rekonštrukciou ďalších električkových tratí v rámci druhej etapy 2. časti Modernizácie električkových tratí (MET). Členovia Mestskej rady 22. novembra v zmysle návrhu primátora Jaroslava Polačeka (nezávislý) jednomyseľne schválili podanie žiadosti mesta o nenávratný finančný príspevok z eurofondov na rekonštrukciu električkovej trate na Sídlisku Nad jazerom a obratiska na Važeckej ulici.

Ak toto uznesenie schvália v piatok aj poslanci Mestského zastupiteľstva počas svojho rokovania, mesto Košice už v priebehu decembra vypíše verejné obstarávanie na jej zhotoviteľa a v budúcom roku by sa začalo aj so samotnou rekonštrukciou.

40 rokov = havarijný stav

Celková výška oprávnených výdavkov modernizácie električkovej trate Nad jazerom je určená na takmer 83 miliónov eur s DPH, výška finančnej spoluúčasti mesta zatiaľ nie je definitívne určená. Električková trať na sídlisku Nad jazerom vrátane obratiska Važecká je po 40 rokoch prevádzky v havarijnom stave. Technický stav električkového zvršku je nevyhovujúci a z toho dôvodu došlo k zníženiu rýchlosti na celom úseku. Mesto má v súčasnosti vydané právoplatné územné rozhodnutie, dokončenú projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pripravené podklady pre decembrové vyhlásenie verejného obstarávania na oba tieto plánované úseky druhej etapy 2. časti MET v mestskej časti Nad jazerom.

Košice už v minulosti z eurofondov získali financie na modernizáciu električkových tratí z Námestia Maratónu Mieru cez Kuzmányho ulicu na Staničné námestie v rámci projektu a úsekov Havlíčkova – Námestie Maratónu mieru, Botanická záhrada – križovatka Zimná, Amfiteáter – Spoločenský pavilón, Krajský súd – SOŠ automobilová, či križovatiek na Moldavskej ulici a pod Mostom VSS.

Foto: archív Mesta Košice

Eurofondy by mohli prísť aj na ďalšie trate na Juhu, Alejovej a v Barci

Mesto sa chce uchádzať o eurofondy aj na modernizáciu úsekov na Alejovej ulici od križovatky pri moste VSS po kruhový objazd na Moldavskej ulici, na Južnej triede od križovatky pri Moste VSS až po Námestie osloboditeľov a v Barci od križovatky pri Moste VSS po konečnú pri soche Jána Pavla II., vrátane tamojšieho obratiska.

Modernizácia vybraných električkových tratí, súvisiacich križovatiek a obratiska má byť významným skvalitnením celého systému verejnej osobnej koľajovej dopravy v tejto časti mesta. Cieľom je zatraktívnenie električkovej MHD pre občanov mesta o snaha zvýšiť podiel tohto druhu dopravy na celkových výkonoch MHD. Mesto Košice chce modernizáciou električkových tratí zvýšiť aj dopravnú obslužnosť viacerých mestských častí a znížiť náklady na ich údržbu.

tlačová správa

Pridajte komentár