EAST MAG
kruhový objazd Jumbo

Pozor! Od soboty sa na križovatke pri Jumbo centre zmení prednosť v jazde

Od soboty 25. novembra sa na frekventovanej križovatke ulíc Gorkého – Hviezdoslavova – Masarykova – Tyršovo Nábrežie pri Jumbo centre v Košiciach zmení organizácia dopravy. V uplynulých dňoch sa tam zrealizovali potrebné úpravy, vodorovné dopravné značenie, osadili sa červeno-biele deliace obrubníky a zvislé dopravné značenie.

Zmeny dopravného značenia odsúhlasil ešte koncom októbra Krajský dopravný inšpektorát v Košiciach. Cieľom je zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky, priniesť upokojenie dopravy a sprehľadniť dopravnú situáciu v tejto križovatke.

Mesto pri realizovaní zmien na tejto križovatke spolupracovalo s iniciatívou Čas spomaliť. Tá pred rokom práve na tento účel získala grant vo výške 25 000 dolárov od americkej nadácie Bloomberg Philanthropies. Podmienkou udelenia grantu bolo, aby sa projekt dopravného značenia stihol zrealizovať do konca roku 2023. Mesto Košice preinvestovalo pri zmenách a úpravách vodorovného, zvislého dopravného značenia a bezbariérových a stavebných úpravách približne 50 000 eur.

Foto: archív Mesta Košice

Prednosť budú mať autá v kruhovom objazde

Premávka na križovatke pri Jumbo centre bude vedená ako na bežnom kruhovom objazde. Vodiči idúci z Gorkého a Štefánikovej ulice budú musieť dať pri vstupe do križovatky prednosť vozidlám, ktoré sa už budú nachádzať na kruhovom objazde.

Ďalšia zmena v dopravnom značení čaká vodičov na Strojárenskej ulici pri výjazde na hlavnú cestu. Od soboty tu bude povolené už len odbočenie vpravo.

Zmeny v organizácii dopravy majú zvýšiť aj bezpečnosť chodcov ako najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. K tomu má prispieť upravený tvar a veľkosť stredového ostrovčeka s rozšírením priestoru pre chodcov, ktorý je navyše ohraničený červeno-bielymi plastovými obrubníkmi. Po novom sú priechody pre chodcov v tomto mieste kratšie a kolmé cez dva jazdné pruhy. Doplnili sa na nich aj prvky pre nevidiacich.

Bezpečnejšie by sa chodci mali cítiť aj na priechode pre chodcov na Hviezdoslavovej ulici. Pri odbočovaní z Gorkého na Hviezdoslavovu ulicu vodičov spomalí „šikana“ (brzdiaca zákruta) vytvorená z plastových červeno-bielych obrubníkov. Touto úpravou sa zároveň rozšíri chodník a skrátia sa priechody pre chodcov.

Mesto v súvislosti so zmenami organizácie dopravy a zmenami v prednosti v jazde žiada vodičov, aby sledovali a rešpektovali nové dopravné značenie a boli pri prejazde križovatkou obozretní a disciplinovaní.

Foto: archív Mesta Košice

Križovatka sa v budúcnosti zmení na štandardný kruhový objazd

V budúcom roku po získaní stavebného povolenia a stavebných úpravách sa má z križovatky pri Jumbo centre postupne stať funkčná okružná križovatka (kruhový objazd). To si bude vyžadovať vybúranie existujúceho chodníka pre chodcov zo smeru Štefánikovej ulice za účelom vytvorenia dvoch jazdných pruhov v celej okružnej križovatke. Tiež vybudovanie nového chodníka pre chodcov, odsunutie priechodov pre chodcov do polohy vyhovujúcej platným normám ako aj ďalšie doplnenie dopravného značenia.

tlačová správa

Pridajte komentár