EAST MAG
zasadnutie komisie PSK
Foto: archív PSK

Núdznym v Prešove poputuje takmer 30-tisíc eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) podáva pred Vianocami prostredníctvom svojej  nadácie pomocnú ruku ďalším núdznym v kraji. Tentoraz vyše šesťdesiatke žiadateľov zo všetkých trinástich okresov. Najnovšie im prerozdelila takmer 30-tisíc eur, ktoré využijú napríklad na rehabilitačné pobyty či zabezpečenie základných životných potrieb. V piatich prípadoch však pomohla aj formou nefinančného daru.

Foto: Zasadnutie Správnej rady nadácie 11.12.2023
Foto: archív PSK

Krajská nadácia PSK pre podporu rodiny zasadla tento rok už po šiestykrát. Stalo sa tak opäť v pondelok 11. decembra, aby rozhodla o ďalšej pomoci pre jednotlivcov a rodiny, ktorí sa ocitli v hmotnej či zdravotnej núdzi. Takto pred Vianocami podporila 61 žiadateľov o pomoc, z toho piatich nefinančne a 56 formou finančnej pomoci. Aj vďaka príspevkom od sponzorov a donorov im rozdelila vyše 29 700 eur.

REKLAMA

„Stáva sa naším pravidlom, že zasadáme aj pred sviatkami, aby sme priniesli trochu pomyslenej vianočnej radosti tiež tým v Prešovskom kraji, ktorí zápasia so zdravotnými alebo existenciálnymi problémami a aspoň čiastočne im pomohli zmierniť ich náročný osud. Snažíme sa podporiť naozaj všetkých, ktorí nás požiadali o pomoc. Prispievame im či už na zdravotnícke pomôcky, rehabilitácie, ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú, ale aj na zaplatenie cestovného, nájomného alebo nákladov za liečenie, na zabezpečenia stavebného materiálu, paliva na zimu, oblečenia aj potravín. Aktuálne sme pomohli piatim žiadateľom i nefinančným darom, konkrétne sme im darovali automatické pračky,“ priblížil predseda PSK a zároveň predseda Správnej rady nadácie PSK pre podporu rodiny Milan Majerský.

Pomohli sumami vo výške do 2000 eur

Finančná pomoc nadácie v rozpätí od 200 do 2000 eur konkrétne smerovala medzi jej 14 žiadateľov z okresu Prešov, 11 z okresu Levoča, ako aj deväť zo Sninského okresu. Podporila tiež po päť jednotlivcov, resp. rodín z okresov Humenné a Kežmarok, ako aj zhodne štyroch žiadateľov zo Sabinovského a Svidníckeho okresu. Nadácia vyhovela i trom žiadostiam z okresov Poprad a  Vranov nad Topľou. Z Bardejovského, Medzilaborského a Stropkovského okresu podporila zhodne jedného žiadateľa o pomoc.

V aktuálnom roku poskytla nadácia PSK finančnú pomoc už viackrát – okrem decembra aj v marci, apríli, potom pred letom v júni i na jeho konci v septembri, pričom pomohla aj po októbrovom zemetrasení. Presnejšie už niekoľko dní po živelnej pohrome prerozdelila medzi stovku žiadateľov z okresov, kde zanechala významné škody na majetku, vyše 136 500 eur. Spolu s touto pomocou a za vyše štyri roky svojho fungovania pritom podporila celkovo už viac ako 800 žiadateľov a prerozdelila im viac ako 495-tisíc eur.

Žiadosti o pomoc prijíma celoročne a od žiadateľov z celého kraja. Informácie, ako môžu o finančnú či nefinančnú pomoc požiadať, nájdu na jej webovom sídle nadacia-psk.sk. Nadácia je neustále otvorená pre donorov a sponzorov a taktiež má naďalej otvorený účet pre prijímanie príspevkov od verejnosti v súvislosti s pomocou po zemetrasení. Práve na tento účel pribudne do rozpočtu nadácie ďalších 150-tisíc eur, ktoré schválili na poslednom decembrovom rokovaní poslanci krajského parlamentu. 

tlačová správa

Pridajte komentár