EAST MAG
Centrum sociálnych služieb Dúbrava
Foto: archív PSK

Odobrili investičný zámer v Centre sociálnych služieb Dúbrava za 5 miliónov eur

Zámer komplexnej rekonštrukcie objektov Centra sociálnych služieb Dúbrava získal v krajskom parlamente podporu. Je o krok bližšie k svojej realizácii. Projekt okrem obnovy kaštieľa a ďalších traktov zahŕňa aj revitalizáciu areálu zariadenia. Jeho predpokladaná hodnota je takmer 5 miliónov eur a prešovská župa ho plánuje financovať cez program Integrovanej územnej stratégie (IÚS).

Projektový balík schválený Radou PSK v rámci Integrovanej územne stratégie počíta tiež s realizáciou projektu v Centre sociálnych služieb Dúbrava v okrese Snina.

REKLAMA

“Potvrdilo to ostatné zasadnutie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja (PSK) v pondelok 11. decembra. Odobrilo zámer rekonštrukcie jednotlivých budov zariadenia a revitalizácie jeho parku. Malo by ísť o investičnú akciu za 4,98 mil. eur,” informovala za PSK vedúca oddelenia komunikácie Daša Jeleňová.

Kompletná prestavba

V rámci pripraveného zámeru by mala podľa jej slov obnovou konkrétne prejsť národná kultúrna pamiatka – kaštieľ, ktorá je neskorobarokovým objektom vybudovaným v 18. a 19. storočí a zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Rekonštrukcia sa ale tiež dotkne administratívnej budovy a budovy oddelenia, na ktoré je kaštieľ napojený. A v pláne je i modernizácia spoločenského traktu s kotolňou, ktorý pozostáva z dvoch nadzemných podlaží.

“Stavebné činnosti by mali pozostávať zo zateplenia fasád, soklov, výmeny okien a dverí, ako aj sanácie niektorých objektov. Taktiež by malo ísť o klampiarske práce a výmenu strašnej krytiny. Aj o zateplenie stropu a stien či doplnenie nového vykurovacieho systému a vodozádržných zariadení.”

Investičný zámer počíta taktiež so zmenou dispozičného riešenia v spoločenskej budove a budove oddelenia, a tým s vytvorením nových miestností či nových deliacich riečok a nosných stien. Vytvorené by tiež mali byť nové exteriérové schodiská a osadené markízy nad vstupmi. V záverečnej fáze bude obnovený, resp. zrevitalizovaný  priľahlý park.

Projekt všeobecne  zlepší vnútorné aj vonkajšie prostredie budov a samotného zázemia CSS Dúbrava, ktoré poskytuje celoročnú pobytovú službu jednak vo svojom Domove sociálnych služieb a tiež na špecializovanom pracovisku, a to v celkovej kapacite 75 miest.

Pridajte komentár