EAST MAG
ilustračka peniaze
Foto: pixabay.com

Prešovský samosprávny kraj spustil svoje dotačné programy

Široká verejnosť sa môže znova uchádzať o finančnú podporu svojich zmysluplných projektov v rámci grantového programu Prešovského samosprávneho kraja. Termín na podanie žiadostí je do 19. februára.

Obce, mestá, občianske združenia, neziskové organizácie, registrované cirkvi, právnické či fyzické osoby z Prešovského kraja môžu opäť žiadať o finančnú podporu samosprávneho kraja. A to v štyroch grantových programoch – Výzva poslancov PSK, Výzva Predsedu PSK, Výzva pre región i Výzva Participatívny rozpočet. Na zaslanie žiadosti majú čas do 19. februára.

REKLAMA

Župa plánuje rozdeliť 4 milióny eur

Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje v tomto roku rozdeliť v rámci svojich dotácií 4 milióny eur. Najvyššia suma je alokovaná vo Výzve pre región, ktorá vlani medzi programami chýbala. Záujemcovia sa môžu uchádzať o podporu v oblasti cyklodopravy, cestovného ruchu a pútnického turizmu, tiež kultúry, športu a sociálnych služieb. Minimálna výška dotácie je 15-tisíc eur, maximálna 200-tisíc eur.

Vo Výzve poslancov PSK je alokovaných 1,43 milióna eur a vo Výzve predsedu PSK 440-tisíc eur. V oboch dotačných programoch môžu záujemcovia žiadať minimálne 500 eur a maximálne 5000 eur. A to v programe šport, kultúra, sociálne služby, rodinná samospráva, podpora životného prostredia a podpora služieb v zdravotníctve.

Rozhodovať bude i verejnosť

Ďalších 130-tisíc eur je určených pre Výzvu Participatívny rozpočet, ktorá je zameraná na realizáciu verejnoprospešných projektov a všeobecne prospešných služieb. A to s cieľom zapojiť do rozhodovania o víťazných zámeroch aj verejnosť. Kraj podporí projekty a iniciatívy v oblasti inovácie existujúcej alebo vytvorenia nove verejnej služby vo verejnom priestore. Tiež dá šancu projektom v oblasti revitalizácie verejných priestorov či tým, ktoré chcú budovať komunitnú infraštruktúru vo verejnom priestore. 

Oprávnenými žiadateľmi v tejto výzve sú občianske združenia, neziskové organizácie, Slovenská rada rodičovských združení, registrované cirkvi alebo náboženské spoločnosti, ktoré majú sídlo na území Prešovského kraja, či vykonávajú tu svoju činnosť. Výška dotácie na jednu žiadosť je stanovená na 10-tisíc eur. Záujemcovia majú na predloženie žiadosti rovnako čas do 19. februára. Projekty budú následne zverejnené 15. marca. O tri dni neskôr sa spustí hlasovanie verejnosti, ktoré potrvá do 31. marca. Výsledky budú známe do desiatich dní.

Všetky informácie o dotačných programoch Prešovského samosprávneho kraja nájdu záujemcovia na webe samosprávy v záložke Výzvy, granty a dotácie.

tlačová správa

Pridajte komentár