EAST MAG
dievčatko kreslí
Víťaz Karpatskej ceny za sociálne inovácie 2021, Nadácia DEDO. Zdroj: Archív ETP Slovensko

Komunitné projekty a iniciatívy z východného Slovenska sa môžu opäť uchádzať o Karpatskú cenu za sociálne inovácie

Medzinárodná Karpatská platforma občianskych organizácií prepája iniciatívy z občianskeho sektora v 5 krajinách Karpatského regiónu. Po dvoch rokoch opäť vyhlasuje ocenenie Karpatská cena za sociálne inovácie. Projekty a iniciatívy organizácií a neformálnych zoskupení z Košického a Prešovského kraja je možné prihlasovať do 10. 1. 2024.

Žiadateľmi môžu byť registrované neziskové organizácie alebo neformálne skupiny so sídlom a pôsobením v Karpatskom regióne – na Slovensku je to Košický a Prešovský kraj. 

REKLAMA

Karpatská platforma občianskych organizácií opäť vyhlasuje výzvu, ktorá dáva príležitosť organizáciám a neformálnym skupinám, aby predstavili svoje komunitné projekty a iniciatívy realizované za posledné dva roky,“ vysvetľuje Veronika Poklembová, riaditeľka ETP Slovensko. 

Posilnenie spoločnosti a podpora komunít 

Karpatská platforma občianskej spoločnosti vychádza zo spoločnej vízie posilniť na území Karpatského regiónu spoluprácu medzi organizáciami, ktoré pracujú pre komunity v tomto regióne. Zameriava sa na budovanie kapacít, prepájanie na miestnej aj medzinárodnej úrovni, na výmenu skúseností a osvedčených postupov v téme sociálnych inovácií. 

Súťažné projekty a iniciatívy sú podmienené konkrétnou témou. „Projekty, s ktorými sa môžu organizácie zapojiť do súťaže, by sa mali týkať oblastí mobilizácie sociálneho, kultúrneho a ekonomického potenciálu komunity, inklúzie, rozvoja nových sociálnych sietí a sociálnych partnerstiev, podpory dobrovoľníctva, budovania partnerstiev medzi organizáciami občianskej spoločnosti, samosprávou a súkromnou sférou, rozvoja komunitnej filantropie a sociálnej zodpovednosti, cezhraničnej spolupráce medzi organizáciami občianskej spoločnosti, ktorá prispela k riešeniu lokálnych výziev.“

Porota zložená z odborníkov

Odborná porota bude zložená zo zástupcov organizácií ETP Slovensko, Karpatskej nadácie a Košice IT Valley. „Karpatská nadácia sa venuje rozvoju Karpatského regiónu od svojho vzniku a preto vítame túto iniciatívu, ktorá podporuje a oceňuje unikátne sociálne inovácie občianskej spoločnosti na východnom Slovensku. Aktívny občiansky sektor je kľúčom k tomu, aby sme na východe vytvárali rovné príležitosti pre plnohodnotný život pre všetkých a aby bolo východné Slovensko dobré miesto pre život,“ povedala programová riaditeľka Karpatskej nadácie, Veronika Miškech Fričová.

Iniciatívu podporuje aj klaster Košice IT Valley, ktorý vidí zmysel v projektoch, ktoré pomáhajú komunitám v regióne vyvíjať sa v rôznych smeroch. „V Košice IT Valley chceme podporovať rozvoj východného Slovenska v oblasti inovácií, a to nielen v IT sektore, ale s presahom do rôznych oblastí života komunít v tomto regióne,“ objasnila Miriama Hučková, riaditeľka Košice IT Valley. 

Podmienky súťaže 

Žiadosti bude porota vyhodnocovať na základe viacerých kritérií. Dôraz sa bude klásť na relevantnú prezentáciu a informácie o kontexte inovácie, prečo bola realizovaná. Dôležitý je tiež opis hlavných hmatateľných výsledkov a vplyvu inovácie na komunitu, jasný opis postupnosti realizácie projektu, presvedčivé vysvetlenie prínosu projektu a udržateľnosť realizovanej inovácie.

V každej zo zapojených krajín Karpatského regiónu – Slovensko, Maďarsko, Ukrajina, Poľsko a Rumunsko, bude ocenený jeden víťaz. Slávnostné udeľovanie cien sa uskutoční v marci 2024 na medzinárodnom podujatí Karpatskej platformy. V pilotnom ročníku Karpatskej ceny za sociálne inovácie sa na Slovensku stala víťazom Nadácia DEDO s iniciatívou Registračný týždeň.

Podrobnejšie informácie a formulár na prihlásenie sa do súťaže nájdete online na www.etp.sk/karpatska-cena-2023. 

Jana Beerová

Projektová manažérka magazínu EastMag.

Pridajte komentár