EAST MAG
Jaroslav Polaček
Foto: archív Mesta Košice

Mesto Košice vyzvalo mestské časti k šetreniu

Primátor mesta Košice Jaroslav Polaček (nezávislý) na stretnutí s vrcholnými predstaviteľmi mestských častí požiadal starostov, aby čo najskôr začali so šetriacimi opatreniami a nasledovali tak mesto, ktoré už zaviedlo miliónové škrty. 

„Ťažšie časy musíme zvládnuť spoločne. Okrem nastrčených dlaní a vyhrážok od viacerých starostov som nezachytil ani pri jednom z nich, že by prišli s akýmkoľvek úsporným plánom vo svojej mestskej časti. O šetrení a škrtaní výdavkov sa pritom v Košiciach hovorí už viac ako rok,” zdôraznil Polaček.

REKLAMA

Mesto začalo šetriť od seba

Už rok 2023 sa začal optimalizáciou v dopravnom podniku a následne mesto všetky výdavky v roku 2023, i napriek obrovským nákladom na energie či zvyšujúcu sa infláciu, znížilo plošne o 4 %. V závere roka mesto znížilo výdavky, ako aj náklady na chod úradu o viac ako 2,7 milióna eur. „Od nového roka mám výrazne znížený plat. Nie je to však  prvýkrát. Už na začiatku pandémie Covid-19 som konal rovnako, a navrhol som si zníženie mzdy na zákonné minimum, aj keď je to v mestskom rozpočte iba zanedbateľná čiastka. Od môjho platu sa pritom odvíjajú aj platy mojich zástupcov. Podľa môjho názoru musia ísť lídri v zlých časoch príkladom,” uviedol Polaček.

Okrem znížených platov prijalo vedenie mesta úsporné opatrenia aj v ďalších oblastiach. Pozastavili sa napríklad projekty výstavby nového zariadenia pre seniorov, nájomných bytov či parkoviska pre autovraky. Znižujú sa náklady na odpadovú politiku podľa požiadaviek poslancov. Mestské podniky musia ubrať zo svojich služieb a optimalizovať náklady. Mestská polícia začína so spájaním niektorých veliteľstiev, ale šetrí sa aj na mestských novinách, ktoré po novom budú vychádzať ako dvojmesačník.

Státisíce mesto ušetrí aj na odmenách zamestnancov. „Postupne bude prichádzať množstvo ďalších menších či väčších opatrení. I napriek tomu platí, že ak chceme zachovať služby, ktoré neovplyvnia bežný život občanov, musíme nájsť v novom roku viac ako 10 miliónov eur, ktoré nám stále chýbajú na zostavenie vyrovnaného rozpočtu pre rok 2024,“ uviedol Polaček.

Foto: archív Mesta Košice

Väčšinu z 15 miliónov eur od mesta používajú mestské časti na platy a prevádzku

V súčasnosti má viacero starostov mestských častí vyšší plat než samotný primátor. Takisto poslanci mestských častí zarábajú v mnohých prípadoch viac ako poslanci väčších slovenských miest. „Nepočul som ani o jednom jedinom z nich, že by pridal ruku k dielu a rozhodol sa šetriť, prijal akékoľvek opatrenia. Jediné, čo počujem, je rozosievanie zla a urážky, ako svoje peniaze niektorí starostovia nedostali. Nie slová, ale činy sú kľúčové. Od mestských častí očakávam šetrenie, a že sa budú naplno venovať zvereným kompetenciám a nie plesom či populistickému marketingu. Faktom je, že 80 – 90 % peňazí, ktoré mesto posiela veľkým mestským častiam, ide na chod úradov, platy starostov, zástupcov, prednostov či poslancov. Je až absurdné, že mnohí poslanci mestských častí poberajú odmeny ako keby riadili Bratislavu,“ doplnil primátor.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) teraz očakáva, že mestské časti pristúpia k podobným opatreniam, aké prijalo mesto. Okrem zníženia platov ide napríklad o reklamu, tlačoviny a aktivity, ktoré nepatria dnes medzi nevyhnutné rozpočtové položky.

tlačová správa

komentár: 1