EAST MAG
severný obchvat Prešova
Foto: archív PSK

EÚ vyčlenila 69 miliónov na severný obchvat Prešova i dokumentáciu k R4

Slovensko dostane z Európskej únie 69 miliónov eur na II. etapu severného obchvatu mesta Prešov a projektovú dokumentáciu rýchlostnej cesty R4 v ďalších úsekoch. Oznámil to dnes (24. januára) na tlačovej konferencii minister dopravy Jozef Ráž, ktorý navštívil Prešovský samosprávny kraj pri príležitosti poklepania základného kameňa obchvatu Sabinova.

Podľa informácií ministra dopravy finančné prostriedky z EÚ získalo Slovensko v silnej konkurencii stovky projektov ako druhé najúspešnejšie čo do výšky predschválenej podpory. Zdroje boli pridelené v rámci nástroja na prepájanie Európy z európskych zdrojov CEF (Central European Foundation).

REKLAMA
Foto: archív PSK

„Je to veľká vec pre Slovensko a veľká vec pre Prešovský kraj. Lebo okrem toho, že je to tepna, ktorá spája naprieč krajinami Európskej únie, tak to výrazne pomôže aj obyvateľom tohto regiónu a tohto mesta. Je to významný počin , ktorý nám umožní v reálnom čase dobudovať TEN-T tepnu, tzv. Via Carpatie,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž po bilaterálnom rokovaní na Úrade Prešovského samosprávneho kraja.

R4 je súčasťou Via Carpatia

Počas stretnutia s predsedom PSK Milanom Majerským informácie potvrdil cez videohovor aj Herald Ruijters z Generálneho riaditeľstva pre mobilitu a dopravu v Európskej komisii.

„O pridelení grantu rozhodla včera v Bruseli Komisia CEF pre cestný projekt v prešovskom regióne smerom k poľskej hranici. Myslím si, že je to významné rozhodnutie pre región, ktoré umožní spojenie medzi severom a juhom Európy. Dúfame, že tento príspevok vo výške 69 miliónov eur umožní rýchlejší rozvoj regiónu,“ uviedol H. Ruijters.

Rýchlostná cesta R4 je súčasťou TEN-T siete a dôležitej medzinárodnej trasy Via Carpatia. Na dobudovanie úsekov na našom území upozorňuje dlhodobo Prešovský samosprávny kraj aj vzhľadom na nadnárodný význam tejto trasy a pokroky jej budovania u južných i severných susedov.   

Foto: archív PSK

„Je to cesta, po ktorej sme volali dlhé roky a dnes sa napĺňa ďalší z míľnikov tejto významnej cestnej komunikácie. Severný obchvat a projektová dokumentácia, ktorá bude hradená z CEF-u je finančná čiastka, ku ktorej by sme sa len tak ľahko nevedeli dostať. Navyše je to pre nás kľúčová investícia, lebo vieme, že to privedie nielen ľudí do kraja za cestovným ruchom, ale aj investorov, ktorí dajú ľuďom prácu. Ďakujeme za to,“ uviedol na tlačovej konferencii predseda PSK Milan Majerský.

Celý ťah R4 na území Slovenska je dôležitým koridorom európskeho významu, ktorého zámerom je prepojiť Baltské, Čierne a Egejské more pozdĺž východnej hranice Európskej únie. Celkovo ide o 10 úsekov na celej stavbe. Z toho je jeden postavený (obchvat mesta Prešov I. etapa) a druhý je vo výstavbe (obchvat mesta Prešov II. etapa). Ďalších osem úsekov je v prípravnej fáze.

tlačová správa

Pridajte komentár