fbpx
EAST MAG
zive-IT-projekty
Zdroj: archív organizátora

Projekt Živé IT projekty vrcholí finálovým kolom

Živé IT Projekty – projekt predstavujúci novú úroveň spolupráce medzi univerzitami a praxou, vrcholí už v týchto dňoch. Vo štvrtok 1. februára sa o 11:00 hod. v priestoroch Knižnice TUKE uskutoční slávnostné finále pred odbornou porotou, spojené s odovzdávaním cien víťazným kolektívom.

Dokopy sa do aktuálneho ročníka zapojilo 34 subjektov a spolupracovalo s nimi spolu 200 študentov na 43 projektoch. Tímy boli prevažne 5-členné. Študenti z Katedry počítačov a informatiky, Katedry kybernetiky a umelej inteligencie a Katedry technológií v elektronike Technickej univerzity v Košiciach, a z Ústavu informatiky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika pod vedením mentorov z IT spoločností a zadávateľov z tretieho sektora a samospráv pracovali takmer pol roka na témach, ktoré nie sú len biznisovo, ale aj rozvojovo efektívne.

Projekt je realizovaný pod záštitou Katedry počítačov a informatiky na Fakulte elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach a združením Košice IT Valley. Poskytuje študentom možnosť vstúpiť do sveta reálnych IT projektov, pri ktorých ich vedú odborníci z praxe a akademického sveta. Aktuálny ročník je už 9. v poradí. Úlohou jednotlivých projektov je pomôcť 3. sektoru, čiže mestu a samosprávam a zlepšiť tak život v regióne.

Výstupom projektov bývajú najčastejšie softvérové prototypy vrátane informačných systémov, webových stránok, mobilných aplikácií, cloudových riešení či inteligentných rozhraní.

Alarmový systém pre zrakovo znevýhodnených, smart recepty i uľahčenie pravidiel parkovania

Medzi súťažnými témami projektov aktuálneho ročníka nájdeme napríklad vytvorenie únikového alarmového systému pre zrakovo znevýhodnených v rámci objektu vysokej školy s využitím Rarspberry Pi alebo Smart recepty pre lekárov, čiže vytvorenie webovej aplikácie s použitím umelej inteligencie. Tá umožní lekárom generovať dôležité medicínske reporty podľa ľubovoľných preferencií, a to jednoducho zadávaním požiadaviek vo forme jednoduchých viet. Výsledné reporty budú prezentované vo forme prehľadných tabuliek alebo grafov a budú slúžiť na zníženie administratívnej záťaže lekárov.

Zaujímavý však môže byť napríklad i rezervačný systém pre jazykové školy. Študent si bude vedieť kúpiť lekcie a rezervovať termín s lektorom. Súčasťou bude prepojenie s google kalendárom, napojenie na platobnú bránu, profil a hodnotenie lektora, profil študenta a podobne. Prípadne projekt Better Town, ktorý by mal uľahčiť samospráve dodržiavanie pravidiel parkovania. Mobilná aplikácia umožní odfotiť a popísať daný podnet (zlé parkovanie, odpad, diera na ceste, neodprataný sneh atď.) a doplní lokalizačné dáta pre samosprávu. Webová aplikácia umožní získať prehľad zozbieraných podnetov, ich distribúciu a následne delegovať vzniknuté úlohy zodpovedným oddeleniam.

Foto: Sergej Chodarev

Ušetria sa státisíce eur

Z praktického hľadiska by mohla zaujať napríklad aj Virtual Waiting Room. Ide o prototyp aplikácie virtuálnej čakárne, ktorá má dokázať, že pojem “čakáreň” na poštách v nemocniciach a úradoch by mala byť minulosťou. Projektov s veľkým potenciálom je však naozaj veľké množstvo.

Projekt vysoko hodnotí aj výkonná riaditeľka klastra Košice IT Valley Miriama Hučková. “Živé IT projekty sa tešia každoročne veľkému záujmu firiem, ktoré zbierajú zaujímavé témy a zadania počas celého roka, aby ich na začiatku akademického roka mohli študentom sprostredkovať. Záujmu sa nemožno čudovať, v minulosti totiž študenti firmám priniesli riešenia, nasedením ktorých spoločnosti následne ušetrili státisíce eur. Cieľom tohtoročných projektov je priniesť digitálne a inovatívne riešenia tam, kde ich dostupnosť môže byť z kapacitných či finančných dôvodov náročnejšia. Živé IT projekty sú však symbolom spolupráce, ktorá je prínosná pre všetkých,” vyjadrila sa M. Hučková. 

Pridajte komentár