EAST MAG
Lujza-Bartkova_cvičí_archív PSK
Foto: archív PSK

Darovať 2 % z daní môžete aj nadácii prešovskej krajskej samosprávy

Darovať 2 % z vašich zaplatených daní môžete aj v tomto roku Nadácii PSK pre podporu rodiny. Prispejete tak na pomoc ľuďom v núdzi. Dve percentá jej môže poukázať fyzická aj právnická osoba a až tri percentá zo svojej dane dobrovoľník. Krajská nadácia prijíma tieto finančné prostriedky od roku 2021. Prerozdeľuje ich medzi jednotlivcov a rodiny, ktorí ju požiadali o pomoc.

Blíži sa termín  na poukázanie podielu zo zaplatenej dane za rok 2023. Fyzická, právnická osoba a dobrovoľník ho môže darovať vybranej neziskovej organizácii, občianskemu združeniu aj nadácii, medzi inými tiež Nadácii PSK pre podporu rodiny. Termín na podávanie daňových priznaní a zaplatenie dane je v prípade právnických osôb do 31. marca, resp. pre fyzické osoby a dobrovoľníkov do 30. apríla 2024.

„Sme vďační, že si obyvatelia kraja vyhliadli práve našu nadáciu, ktorej sa rozhodli poukázať percentá zo svojej zaplatenej dane. Mnohí tak robia rok čo rok, a tým sa pripájajú k vlne solidarity s núdznymi. Aj tieto financie výrazne pomáhajú ľuďom z nášho kraja, ktorí sa ocitli v hmotnej, existenciálnej a najmä v zdravotnej núdzi. Každá korunka sa im zíde či už na rehabilitácie, liečbu, zakúpenie základných životných potrieb a oblečenia, liekov aj zdravotníckych pomôcok. Ďakujeme všetkým, ktorí tak urobia aj v tomto roku a podporia našu nadáciu,“ vyjadril sapredseda PSK Milan Majerský.  

Potrebné formuláre

Vo veci asignácie dane a teda priamej podpory krajskej nadácie nájdu daňovníci všetky potrebné informácie na jej webovom sídle www.nadacia-psk.sk v časti 2 % z dane. Fyzické osoby – zamestnanci tu majú k dispozícii na stiahnutie tiež Vyhlásenie o poukázaní 2 % z dane pre nadáciu, ktoré je potrebné doplniť a zaslať na príslušný daňový úrad.  Zverejnené na nej sú aj informácie a presný postup pre poukázanie podielu z dane v prípade právnických osôb.

Stránka obsahuje i presné inštrukcie pre dobrovoľníkov. Hlavnou podmienkou pre poukázanie ich 3 % organizácii, združeniu či krajskej nadácii je odpracovanie dobrovoľníckej činnosti v rozsahu aspoň 40 hodín. Tiež potvrdenie o jej výkone od organizácie, resp. jednotlivca, u ktorého bola táto dobrovoľnícka práca realizovaná. Dobrovoľník pritom nemusel stanovený počet hodín odpracovať výlučne v prospech jedinej organizácie/jednotlivca. 

Nadácia PSK pre podporu rodiny vznikla v roku 2019 a percentá z dane prijíma od daňovníkov už štvrtý rok. V minulom roku jej bolo v rámci poukázania tejto asignačnej dane poukázaných približne 2-tisíc eur. Aj tieto financie boli prerozdelené medzi žiadateľov o pomoc, pričom krajská nadácia im v roku 2023 celkovo rozdelila až 288-tisíc eur. Finančne podporila spolu 327 rodín a jednotlivcov.

tlačová správa

Pridajte komentár