EAST MAG
Sandbox
Zdroj: archív ICCK

Košický kraj sa pripravuje na revolúciu v oblasti umelej inteligencie – vytvára AI Sandbox

Košický kraj spúšťa AI Sandbox, ktorý bude slúžiť ako platforma pre testovanie konkrétnych riešení umelej inteligencie (AI) na infraštruktúre Košického samosprávneho kraja. Tento krok má potenciál transformovať región a posilniť jeho postavenie v oblasti moderných technológií. Súčasná podoba dobre známych Smart regiónov sa mení na AI regióny a Košický kraj chce byť lídrom v tejto oblasti.

AI Sandbox, inšpirovaný podobnými projektmi z celého sveta a najmä z Zürichu, kde bol takýto projekt už realizovaný, bude programom, kde budú vývojári, študenti, podnikatelia a odborníci môcť spolupracovať na riešení komplexných problémov regiónu využitím AI a strojového učenia. K tomu, aby sme dokázali overiť skutočné prínosy umelej inteligencie, ju potrebujeme správne otestovať a overiť jej regulatívne a legislatívne bariéry. Cieľom tohto programu je tiež podporiť inovácie, stimulovať rast regionálneho ekosystému technológií a prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti regiónu.

REKLAMA

V rámci AI Sandboxu bude k dispozícii aj odborná podpora a vzdelávacie programy zamerané na rozvoj zručností v oblasti umelej inteligencie. Do tohto programu sa už aktívne zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Spoločne s Innovation Zurich bude konzultačnou podporou programu.

„AI Sandbox predstavuje jedinečnú príležitosť pre našich občanov a podnikateľov zapojiť sa do sveta AI a vytvárať inovatívne riešenia, ktoré budú mať pozitívny vplyv na spoločnosť,” uviedol predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.

Foto: shutterstock.com

Zvýši sa atraktivita regiónu

Plánované umiestnenie AI Sandboxu v Košickom kraji zvýši atraktivitu regiónu pre technologické spoločnosti a investície. To prispeje k jeho hospodárskemu rastu a diverzifikácii. Okrem toho bude mať pozitívny vplyv na miestne vzdelávacie inštitúcie, ktoré budú môcť využiť zdroje a programy poskytované v rámci AI Sandboxu na posilnenie svojich výskumných a vývojových aktivít.

„Veríme, že toto centrum bude katalyzátorom pre rozvoj nových technológií a príťažlivým miestom pre investície a talent. Do AI Sandboxu hľadáme riešenia, ktoré sú pripravené na testovanie v praxi, teda tento program nie je zameraný na vývoj riešení. Chceme konkrétne overiť potenciál AI pre rozvoj regiónu,” hovorí Ing. Peter Breyl, generálny riaditeľ ICKK.

Očakáva sa záujem o projekt aj zo zahraničia

Zámer vytvoriť AI Sandbox v Košickom kraji ukazuje odhodlanie Košického samosprávneho kraja investovať do budúcnosti a podporovať inovácie. Očakáva sa, že projekt priláka nielen miestnych talentovaných jednotlivcov, ale aj záujem z celého Slovenska a zahraničia. Do programu sa bude dať prihlásiť do 30. apríla 2024 a realizovať sa bude až do konca septembra 2024. Najlepšie riešenie získa možnosť prezentácie svojho projektu priamo v Zürichu, a to pred zástupcami regiónu, Innovation Zurich a Svetovej Banky.

Vznik AI Sandboxu v Košickom kraji je krokom vpred k vytvoreniu dynamického a konkurencieschopného technologického ekosystému v regióne. Môže to byť začiatok novej éry pre Košický kraj, ktorý sa stáva centrom pre výskum, inovácie a rozvoj umelej inteligencie.

Foto: shutterstock.com

Prečo sa prihlásiť?

Podať si prihlášku sa oplatí z viacerých dôvodov – získate oficiálne podpísanú referenciu z implementácie vášho AI riešenia vo verejnej správe od Košického samosprávneho kraja, dostanete legislatívnu a regulatívnu analýzu riešenia pre implementáciu vo verejnom sektore a najlepší projekt získa možnosť prezentácie svojho riešenia pred Innovation Zurich.

Všetky podrobnosti nájdete tu. Partnermi programu sú: Košický samosprávny kraj, Mesto Košice, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Innovation Zurich.


Pridajte komentár