EAST MAG
Športová hala Železiarenská
Foto: archív Mesta Košice

Školská športová hala na Ťahanovciach je dokončená

Výstavba haly na Základná škola s materskou školou Želiarska 4, KE v mestskej časti Košice – Ťahanovce sa začala 18. mája 2023 a podľa zmluvy mala byť hotová do 18 mesiacov. Stavbu odovzdal zhotoviteľ 15. marca s osemmesačným predstihom. Aktuálne sa začalo kolaudačné konanie.

Žiaci na Želiarskej sú jediní školáci v meste, ktorí nemajú v areáli školy vlastnú telocvičňu. Tú pôvodnú ešte v roku 2021 zbúrali kvôli jej nevyhovujúcemu technickému stavu. Na jej mieste teraz vyrástla nová multifunkčná hala. Dopoludnia bude slúžiť žiakom počas hodín telesnej výchovy a po vyučovaní športovým klubom. Okrem športovej prípravy pre deti z tamojšej ZŠ s MŠ bude určená najmä na loptové hry a poslúži aj na tréningy a zápasy košických volejbalových, basketbalových, hádzanárskych, futsalových, bedmintonových tímov, predovšetkým v mládežníckych kategóriách.

REKLAMA
Foto: archív Mesta Košice

Nové športovisko bude slúžiť aj florbalovej komunite, ktorá má v Košiciach viac ako dvetisíc členov.

Školská športová hala má rozmery 24,4 x 56,44 metra a výšku 8,7 metra. Jej súčasťou sú šatne, sprchy a sociálne zariadenia, náraďovne, ošetrovňa, miestnosť pre trénerov a rozhodcov. Nechýba ani tribúna pre 100 divákov. V okolí haly pribudli nové prístupové komunikácie, parkovacie miesta, osvetlenie a oplotenie.

Foto: archív Mesta Košice

Na výstavbu novej haly na zelenej lúke dostalo mesto dotáciu vo výške 1,2 milióna eur z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Vo verejnom obstarávaní uspela spoločnosť Betpres s ponukou 2 921 819 eur, ktorá bola o vyše 21 percent nižšia ako predpokladaná hodnota zákazky (3 547 144 eur). Finálna cena za dielo po realizácii prác navyše a zabezpečení športového vybavenia dosiahla sumu 3 170 061 eur.

tlačová správa

Pridajte komentár