EAST MAG
výučba FEI metódou na Luníku IX
Foto: A. Bercik

Na Luníku IX pracujú s metódou výučby FIE. Výrazne zlepšuje rečové schopnosti, precíznosť i sebakontrolu

Stretli ste sa už s pojmom Feuersteinova metóda – FIE?  Ide o spôsob výučby, ktorá rozvíja myslenie žiakov, vytvára podmienky pre to, aby si každý žiak budoval svoje vlastné učebné stratégie, podnecuje zvedavosť, samostatnosť, tvorivosť, učí deti pracovať s chybou. Využíva individuálne tempo a žiaci sa nehodnotia. Osvedčila sa už v praxi na Luníku IX. Rozvíja kognitívne schopnosti žiakov, a to nielen v marginalizovaných skupinách, a veľké úspechy slávi aj u pacientov napríklad po mozgovej príhode či zraneniach mozgu.

Foto: archív ETP Slovensko

Podľa špeciálnej pedagogičky Stely Jonášovej, ktorá metódu FIE využíva, ide o metódu, ktorá je vhodná ne všetky vyučovacie predmety. Deti podľa jej slov ťahajú pedagógov, ktorí sú len navigátormi.

Pracuje sa s chybou, individuálnym tempom, žiaci sa nehodnotia. Neexistujú jednoznačné odpovede. Nastoľuje sa diskusia, využívame reťazenie a asociácie. Veľa s deťmi komunikujeme, necháme ich rozmýšľať. Môže byť viac správnych odpovedí. Deťom narastá všeobecný rozhľad,“ priblížila metódu FIE počas Dňa otvorených dverí na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1 na Luníku IX, kde so žiakmi využíva túto metódu dokopy 12 z približne 70 učiteľov, no ich počet sa bude navyšovať.

Foto: A. Bercik

Deti sa naučia, ako sa samostatne učiť a ako si poradiť v rôznych životných situáciách

Skvelé je podľa nich napríklad prepájanie pracovných listov so životom, čiže akési premosťovanie. Deti získavajú zručnosť, ako sa samostatne učiť. Nie sú hodnotené, naopak samy hodnotia svoju prácu a to, ako sú s výsledkom spokojné. Učia sa rešpektovať, tlmiť, neskákať si do reči a kontrolovať svoje správanie. Veľmi výrazne sa im zlepšujú rečové schopnosti, ale i precíznosť či sebakontrola. Dokážu sa viac zamerať na detail, koncentrovať sa. Podľa pedagógov je ideálne pracovať v skupinách po maximálne 10 žiakov.

Foto: A. Bercik

Metódu vytvoril učiteľ a psychológ, profesor Reuven Feuerstein, rodák z Rumunska. Počas 2. svetovej vojny bol uväznený v koncentračnom tábore a podarilo sa mu ujsť na územie Palestíny. Začal pracovať s deťmi – sirotami, ktoré tu prichádzali z utečeneckých táborov z celého sveta. Bol im učiteľom ale i náhradným rodičom, chcel im umožniť vzdelanie, a aby znovu objavili radosť zo života. Mnohé však vykazovali známky mentálnej poruchy ako následok psychických tráum Postupne však zistil, že jeho zverenci majú oveľa silnejší učebný potenciál a začal pracovať s hypotézou o kultúrnej deprivácii – nedostatku adekvátnej skúsenosti sprostredkovaného učenia. Táto metóda je určená pre detičky od 2 rokov a je založená na ľudskom sprostredkovaní, a jej základnou premisou je, že inteligencia je dynamický a neustále sa rozvíjajúci systém.

Foto: A. Bercik

Zaujíma vás viac? Môžete absolvovať školenie

K tomu, aby sa dieťa rozvíjalo a rozvíjalo svoje schopnosti, potrebuje k nejakú erudovanejšiu osobu. Konkrétne v komunite na Luníku IX deti okolo seba majú starších ľudí, ale nemajú vhodné skúsenosti a nedochádza teda ku kultúrnemu prenosu poznania. Práve tento systém výučby im preto môže výrazne pomáhať.

Pokiaľ vás metóda FIE oslovila a chceli by ste sa o nej dozvedieť viac, ETP Slovensko pripravuje na letné mesiace školenie pre učiteľov zo škôl, ktoré by mali záujem metódu FIE využívať na podporu rozvoja svojich žiakov.

Možno vás inšpiruje aj rozhovor s trénerkou FIE metódy Zuzanou Križkovou.

Zuzana Križková:  Ako zúfalá mama som hľadala pomoc pre syna so špeciálnymi vzdelávacími potrebami

V súčasnosti pôsobí ako školiteľka metódy FIE, no sama k nej prišla pred rokmi úplnou náhodou, keď sa chytala aj poslednej slamky nádeje, aby pomohla najbližším. Verí, že Feuersteinova metóda má obrovský potenciál nielen pri práci s deťmi z marginalizovaných skupín.

V čom vidíte najväčší význam metódy FIE a jej prínos?

Umožňuje všetkým deťom, bez rozdielu na vek, pohlavie a príslušnosť k akejkoľvek skupine, rozvíjať svoj potenciál. Vytvára možnosti na to, aby sa deti posúvali stále ďalej. Nie sú zabudnuté ani ponechané svojmu osudu. To je aj základná premisa – že každý z nás sa môže vyvíjať a meniť, o to viac tieto deti z marginalizovanej skupiny.

Pokračovanie rozhovoru nájdete na str. 2.

komentár: 1