EAST MAG
Kráľovská Chlmec škola autocentrum
Foto: archív KSK

V Kráľovskom Chlmci vzniklo autocentrum, otvára sa odbor kvôli Volvu

Košický samosprávny kraj pokračuje v modernizácii Strednej odbornej školy techniky a remesiel – Műszaki Szakok és Mesterségek Szakközépiskola v Kráľovskom Chlmci, ktorá sa za uplynulé roky zmenila na nepoznanie. Po rozsiahlej rekonštrukcii historickej budovy bolo zmodernizované aj materiálno-technické vybavenie. V rámci projektu Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov škola zakúpila nové učebné pomôcky, počítače, systém vyučovania mechatroniky tekutinových systémov s multimediálnou podporou aj interiérový nábytok. Nové inovatívne technológie budú slúžiť na výučbu v štvorročnom študijnom odbore mechanik, mechatronik, ktorý plánuje škola otvoriť v školskom roku 2025/2026.

„V súvislosti s príchodom automobilky Volvo sa snažíme posilňovať študijné a učebné odbory na našich stredných školách, ktoré sú zamerané na automobilový priemysel. Aj preto otvárame na tejto strednej škole nový študijný odbor, ktorý poskytne žiakom teoretickú aj odbornú prípravu v oblasti automatizácie strojov, strojových systémov či obsluhy automatických zariadení. Absolventi tohto odboru sú aktuálne veľmi žiadaní na trhu práce, po ukončení štúdia získajú výučný list a môžu sa uchádzať o prácu v automobilovom priemysle. Verím, že aj nové učebné pomôcky budú pre žiakov lákadlom, prečo si podať prihlášku práve na túto školu,“ povedal predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Do nového študijného odboru plánuje škola v školskom roku 2025/2026 prijať približne 20 žiakov.

Foto: archív KSK

Vyššiu kvalitu vzdelávania prinesie Stredná odborná škola techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci aj vďaka novému školskému autocentru. Prístavba zariadenia odborného výcviku bola zrealizovaná rozšírením priestorov pre praktické vyučovanie. V budove nového autocentra sú tri pracoviská, a to pneuservis a diagnostika, geometria a odborná učebňa na montáž a demontáž motorov. „Tieto novovytvorené priestory s vybavením budú slúžiť pre výučbu odborného výcviku v odboroch autoopravár–mechanik, autoopravár–elektrikár a mechanik–elektrotechnik so zameraním na autoelektroniku. Priestory sú vybavené zariadeniami pre prevádzku pneuservisu, nachádza sa tu zariadenie pre nastavenie geometrie kolies aj autodiagnostické zariadenie pre osobné autá, ľahké úžitkové vozidlá či motocykle. Žiakom budú naplno slúžiť od nového školského roka. Veľmi nás teší, že sa nám podarilo zrealizovať tento projekt a veríme, že aj vďaka nemu dôjde k skvalitneniu odbornej prípravy žiakov,“ povedala riaditeľka školy Enikő Pogányová.

Foto: archív KSK

Nové autocentrum bude slúžiť nielen žiakom ale aj verejnosti. Škola chce v rámci produktívnych prác žiakov rozšíriť ponuku služieb pre obyvateľov Medzibodrožia. Vymeniť si kolesá v plne vybavenom pneuservise, zoradiť geometriu náprav či využiť služby autodiagnostiky áut bude možné od septembra, teda od nového školského roka.

Projekt Inovatívne technológie vo vzdelávaní strojárenských odborov na Strednej odbornej škole techniky a remesiel v Kráľovskom Chlmci si vyžiadal takmer 500 000 eur, z toho 350 000 eur získala škola z Integrovaného regionálneho operačného programu, zvyšnú sumu poskytol zo svojho rozpočtu Košický samosprávny kraj.

tlačová správa

Pridajte komentár