fbpx
EAST MAG
Foto: archív ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Druháci sa učia myslieť kriticky

Žiaci 2. ročníka na ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice počas končiaceho sa školského roka 2023/2024 načreli do mediálnej výchovy. Svoje poznatky ďalej šírili spolužiakom a sami sa tak stali influencermi. Projekt bol realizovaný v rámci programu Školy budúcnosti.

Žiaci z marginalizovaného komunít síce majú prístup k online prostrediu, ten je však často nekontrolovaný a  nevysvetlený. Aj preto sú v online prostredí zraniteľnou a ľahko ovplyvniteľnou skupinou. Triednej učiteľke 2.C Edite Fabian Hilgartovej je téma mediálnej výchovy blízka, preto sa rozhodla podujať sa okrem učiva venovať časť vyučovania aj tomu, aby u žiakov podnietila kritické myslenie.  Cieľom projektu Učíme sa myslieť kriticky bolo vytvoriť priestor a podmienky na otvorenie témy kritického myslenia, vnímania online reality a sociálnych sietí podobou, ktorá žiakov zaujme, čiže využitím hier a názornej interaktívnej tabule.

Foto: archív ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Keďže mám druhákov, rozhodla som sa začať zľahka, zážitkovou formou v podobe hier na rozvoj logického a kritického myslenia. Vďaka projektu, ktorý bol podporený grantom Školy budúcnosti, som mohla nakúpiť rôzne hlavolamy, skladačky či balančnú hru, ktorú navyše vedia žiaci hrať aj v dvojiciach a tým rozvíjať schopnosť kooperácie. Žiaci sa tak učia bez toho, aby vôbec vedeli, že sa učia,“ vysvetľuje triedna učiteľka.

Následne sa začalo aj náročnejšie štúdium – spoznávanie médií, sociálnych sietí  aj dezinformácií. „Žiaci majú prehľad o tom, kde si vedia zistiť počasie, vedia pomenovať jednotlivé technológie, akurát u nich absentuje, povedala by som, abstraktná nadstavba, ako je práve pojem médiá. Spoločne sme sa tomu venovali postupne – najprv si vysvetľovali slovíčka a pracovali s vytvoreným textom a príbehom o súrodencoch, ktorí spoznávali informačné technológie, vďaka čomu sme rozvíjali aj čitateľskú gramotnosť,“ dodáva triedna učiteľka.

Foto: archív ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Téma bola žiakom priblížená aj prostredníctom videí ovce.sk či metodickými materiálmi Hrdinovia internetu. Po získaní vedomostí s pomocou učiteľky si žiaci pripravili krátke vlastné vyučovacie “hodiny”, ktoré následne odučili u svojich rovesníkov v ďalších triedach na základnej škole. Stali sa tak nakoniec influencermi vo vlastnej komunite.

Rozprávať pred triedou bolo ťažké, veľmi som sa hanbila. Teraz si ešte pamätám, čo sme sa učili, ale niečo možno zabudnem,“ prezradila žiačka Lucka.

Foto: archív ZŠ Ľ. Podjavorinskej 1, Košice

Aj triedna učiteľka, ktorá na škole pôsobí už 3. rok, vie, že nie všetky preberané informácie zostanú v pamäti žiakov navždy. „Ak im to ale aspoň trochu pomôže v nejakej budúcej chvíli, budem spokojná. Teóriu vedeli, keď sme sa rozprávali napríklad o tom, čo nepatrí na internet… Verím, že ak im to budem do budúcna pripomínať, upevní sa im táto vedomosť.“

Projekt Učíme sa myslieť kriticky je realizovaný vďaka podpore grantového programu Školy budúcnosti od Karpatskej nadácie a spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár