fbpx
EAST MAG
ocenení
Foto: archív PSK

Vymysleli nové aplikácie pre normovanie stravy či astrofotografov

Talentovaní žiaci aj tento rok vytvorili zaujímavé softvérové riešenia pre svoje školy. Vymysleli portál pre astrofotografov, aplikácie pre normovanie stravy či podporu výučby žiakov. Softvérové novinky vznikli v rámci 5. ročníka vzdelávacieho programu Región IT riešení na troch školách z Prešovského a jednej školy z Košického kraja.

Vzdelávací program Región IT riešení zameraný na podporu zručností v oblasti softvérových riešení a webových stránok funguje v Prešovskom kraji vďaka spolupráci Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a spoločnosti Unicorn Systems už piaty rok. Aj v aktuálnom ročníku objavil zaujímavé IT talenty z prostredia stredných škôl. Mladé vývojárske tímy počas jedného roka vytvárali nové aplikácie, ktoré vedia uplatniť v praxi. Pripravili portál na spájanie astrofotografov a zdieľanie ich zážitkov či vzdelávaciu aplikáciu pre zefektívnenie práce žiakov, ktorá je podobná EduPagu. Tento týždeň si za svoje nové informačno-technologické produkty prevzali osvedčenia. Jeden z úspešných žiakov dokonca získal miestenku na Unicorn University v Prešove pre štúdium v programe Unicorn Work&Study.

Zjednodušili prihlasovanie na Erasmus

Tím Usilovné včielky zo Strednej priemyselnej školy v Snine sa zameral na program Erasmus+ a jeho projekt Eurosocola. Prišiel s nápadom na novú aplikáciu pre žiakov, ktorí chcú byť súčasťou Erasmu. Keďže sa s programom zakaždým spája rozsiahla byrokracia, žiaci zo Sniny sa ju zjednodušili a zrýchlili tak prihlásenie študentov na dané turnusy. Učiteľom, sprevádzajúcim osobám a manažérom zase softvér umožní hodnotiť a vyberať do turnusov vhodných adeptov.

Prehľadný softvér pre normovanie stravy

Priemyslováci zo Strednej priemyselnej školy technickej v Bardejove vyšli v ústrety potrebám svojej jedálne. Pripravili prehľadný softvér pre normovanie stravy, aby vedúcej jedálne uľahčili prepočítavanie jedál, čo robí aktuálne ručne, pričom s novou aplikáciou to zvládne za niekoľko sekúnd. Aktuálne sa už dá využívať, vie napríklad generovať počet a druh jedál s receptom pre kuchárky, od nového školského roka ju chcú v škole naplno implementovať.


Foto: archív PSK

Aplikácia podobná EduPage

Súčasťou programu Región IT riešení je Stredná priemyselná škola techniky a dizajnu v Poprade pravidelne. Tento rok v ňom pôsobil tím IT Tatry. Pre školu pripravil vzdelávaciu aplikáciu, ktorá má jej žiakom slúžiť ako pomôcka pri vyučovaní. Jej hlavnou úlohou je zefektívniť prípravu študentov, dať im väčší prístup a viac možností na štúdium a zároveň zjednodušiť používanie IT systémov pre starších učiteľov. Nová aplikácia je niečo ako EduPage, pričom aktuálne predstavuje knižnicu, kde je možné si vyberať predmety, ku ktorým sú priradené konkrétne materiály a ktoré v závere obsahujú možnosť cvičenia, resp. pretestovania v danej látke s hodnotením v podobe známky. Tím IT Tatry má cieľ túto aplikáciu ponúknuť aj ďalším školám.


Foto: archív PSK

Spájajú astrofotografov

Najnovšie PSK s programom expandoval aj do Košického kraja, kde sa podarilo podchytiť talenty zo Strednej priemyselnej školy technickej v Spišskej Novej Vsi.  Tím AstroBakers tento rok konkrétne vymyslel portál pre astrofotografov Jeho cieľom je sformovať a zjednotiť ľudí z tejto komunity, aby mohli spoločne cez platformu zdieľať svoje fotografie a zážitkynavzájom konverzovať a rozvíjať nové priateľstvá. Ambíciou žiakov je rozšíriť ju o  prostriedky, ktoré sú na internete dostupné cez platobnú bránu, pričom ich produkt by ich poskytoval zdarma.

Prešovský samosprávny kraj do programu Región IT riešení vstúpil v roku 2019 ako vôbec prvý kraj. Jeho cieľom je zvýšiť vzdelanostnú úroveň žiakov v téme IT, prepojiť oblasť vzdelávania s regionálnym trhom práce a zamestnávateľmi, ale aj odborníkmi v tejto oblasti a napokon tiež  s laickou verejnosťou. Do štandardného kurikula vnáša aj niečo nad rámec školského vzdelávacieho programu, a to praktickú časť projektového života. Za päť rokov fungovania sa doň zapojilo približne desať škôl z kraja, ktoré  sa cyklicky obmieňajú a vyše 70 študentov.

tlačová správa

Pridajte komentár