fbpx
EAST MAG
Absolventi duálneho vzdelávania
Foto: archív DT ITSO SK

Moderné a pokrokové duálne vzdelávanie vychováva absolventov, ktorí sa v praxi nestratia

Študovali moderné a inovatívne IT vzdelávanie. A po troch rokoch sú z 21 čerstvých absolventov Diplomovaní špecialisti DiS, ktorí držia v rukách aj certifikáty Fachinformatiker od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a tešia sa zo skvelých ponúknutých pracovných pozícií.

Duálne IT vzdelávanie poskytuje Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v úzkej spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia (DT ITSO SK).

Moderná forma vzdelávania v podobe „Duálu“ je vzdelávaním budúcnosti – zahŕňa ideálny mix teórie a praxe v pomere 30:70 a prináša nielen teoretické vedomosti, dôležité IT a manažérske zručnosti, ale cibrí aj cudzie jazyky a ponúka možnosť špecializácie. Študenti počas štúdia reálne pracovali v existujúcich zákazníckych prostrediach s najnovšími technológiami z oblasti aplikácií, sietí, OS a cloudových riešení. Naučili sa, ako komunikovať so zákazníkmi či ako na projektový manažment, ale tiež ako efektívnejšie spolupracovať či riadiť tímy pomocou agilných metód (Scrum, Kanban).

Čerstvá absolventka: Odniesli sme si viac ako len technické znalosti

Duálne pomaturitné vyššie odborné štúdium, ktoré úspešne absolvovali, malo dennú formu a bolo určené pre absolventov rôznych stredných škôl s maturitou. Počas štúdia sa mohli študenti špecializovať na tri oblasti: sieťový špecialista, systémový špecialista a aplikačný špecialista.

Ostatné tri roky boli plné výziev, snahy prekonať ich a následných úspechov. Dnes, keď sa pozrieme späť, si uvedomujeme, že sme si odtiaľto odniesli oveľa viac ako len technické znalosti. Naučili sme sa spolupracovať, komunikovať a myslieť kreatívne. Spolu sme vytvárali tímy, ktoré dokázali zdolať akúkoľvek prekážku. Hľadali sme svoj smer pre budúcnosť, naučili sme sa hodnotu tímovej práce, vzájomného rešpektu a neustáleho vzdelávania sa,” zhrnula čerstvá absolventka Laura Klemová.

Laura Klemová, absolventka. Foto: DT ITSO SK

DT ITSO SK je prvou spoločnosťou z oblasti IKT, ktorá na Slovensku ponúka duálne vzdelávanie. V roku 2024 vzdeláva 80 študentov v troch ročníkoch a od svojho vzniku sa teší zo 202 úspešných absolventov, z čoho 135 reálne pracuje priamo v spoločnosti. Najväčšou výhodou je dokopy až 21 interných lektorov, ktorí so študentmi zdieľajú svoje vedomosti a skúsenosti.

Kombinácia expertov a testovacieho prostredia zaručuje pokrokové vzdelávanie a absolventi sú pripravení efektívne pracovať hneď po ukončení štúdia. Dualisti už počas štúdia dokonale poznajú firemnú kultúru a sú plnohodnotnou súčasťou Deutsche Telekom IT Solutions.

Model duálneho IT vzdelávania v Košiciach úspešne funguje už 11 rokov

Riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach Štefan Krištín si pochvaľuje, že výsledkom spolupráce s DT ITSO SK je aj spoločne vybudované laboratórium informačných technológií IT LAB.

Naša spolupráca s DT ITSO SK trvá už jedenásť rokov. Vytvorili sme spoločne model duálneho vzdelávania, na ktoré každoročne prijímame 30 uchádzačov. Spolupráca našej školy s firmou je na výbornej úrovni, komunikujeme takmer na dennej báze, stretávame sa aj s vedením na pravidelných mítingoch, kde si jednak vyhodnocujeme, čo sme urobili prípadne riešime vzniknuté problémy, ktoré sa vyskytnú. Benefitom pre firmu je získavanie odborne pripravených budúcich zamestnancov, benefitom pre školu je prepojenie a úzka spolupráca s najväčšou IT spoločnosťou na Slovensku, spojená s posilňovaním marketingu školy,“ zhrnul Š. Krištín. 

Andreas Truls: Tvrdo pracujte, ignorujte pesimistov a nebojte sa zlyhania

Na pozícii Senior DevOps Engineera v DT ITSO SK pracuje napríklad niekdajší absolvent Duálu Patrik Čigáš: Po skončení Duálu som nastúpil do tímu, kde som už v podstate praxoval viac ako polrok, takže som sa vedel perfektne orientovať a nebolo ma už potrebné zaúčať. Nastúpil som na pozíciu Senior Application Administrator na oddelení Telekom IT, kde sa staráme o viaceré kritické aplikácie zákazníkov. Práca si vyžaduje komunikatívnosť, všestrannosť a flexibilitu, na čo ma Duál dobre pripravil. Vôbec nepociťujem stagnáciu.“

V popredí Róbert Rošak, absolvent. Foto: DT ITSO SK

Andreas Truls, Managing Director DT ITSO SK, poradil absolventom, aby tvrdo pracovali, ignorovali pesimistov a nebáli sa zlyhania.

„Absolventi teraz nastúpia do Deutsche Telekom IT Solutions ako plnohodnotní zamestnanci. Oproti ľuďom z externého prostredia majú obrovskú výhodu, keďže máme vysoké nároky, na ktoré sú naši dualisti dobre pripravení. Aktuálne ponúkame viac ako sto voľných pozícií,“ dodal A. Truls.

tlačová správa

Pridajte komentár