EAST MAG
dualne vzdelavanie t-systems

Duálne vzdelávanie v IT má nových absolventov aj absolventky

V Košickom kraji študuje celkovo 230 študentov vo forme duálneho vzdelávania.

IT oblasť posilní 18 nových absolventov duálneho vzdelávania, ktoré poskytuje Stredná odborná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia. Okrem získaného absolventského diplomu s titulom Diplomovaný špecialista, certifikátu v odbore “Fachinformatiker” od Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory, platnom aj v Nemecku, dostávajú úspešní absolventi aj garantované pracovné miesto vo firme, ktorú počas štúdia spoznali.

Duálne vzdelávanie SPŠ elektrotechnickej v Košiciach spolu so spoločnosťou T-Systems Slovakia aktuálne navštevuje 70 študentov, z toho len 4 dievčatá. V T-Systems Slovakia v súčasnosti pracuje viac ako 1 000 žien. Tieto rady čoskoro rozšíri aj Radka Semjanová, čerstvá absolventka pomaturitného vyššieho odborného štúdia vo forme duálneho vzdelávania v odbore Počítačové systémy. Radka je príkladom toho, že aj ženy patria do sveta informačných technológií. „O IT som sa predtým ani veľmi nezaujímala. Skončila som gymnázium, maturovala som z informatiky. Najväčšou výzvou bolo učiť sa programovať, nakoniec som to zvládla v pohode. Momentálne mám istú pracovnú pozíciu, ale v budúcnosti by som sa aj kariérne rada posunula, už si v IT verím.“

Systém duálneho vzdelávania jej zabezpečil nadobúdanie vedomostí aj praktických zručností, ktoré počas štúdia aplikovala a zdokonaľovala v rámci odbornej praxe. Vyskúšala si tri rôzne tímy zamerané na počítačové siete a prácu v nich. Práve množstvo ponúkanej praxe bolo tým, čo u Radky zavážilo. „Samozrejme, zaujali ma aj výhody ako prospechové štipendium či platená stáž počas štúdia.“ Posolstvo budúcej IT špecialistky je jasné: „Dievčatá by sa nemali báť technickej práce.“

Duálne vzdelávanie je na Slovensku stále pomerne novou formou štúdia. Cieľom odborného vzdelávania je umožniť plynulý prechod žiakov zo vzdelávania na trh práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl na trhu práce. „Časť štúdia sa uskutočňuje v škole a časť v spoločnosti T-Systems Slovakia. V priebehu troch rokov sa postupne zvyšuje časť pracovných dní, ktoré strávia študenti vo firme natoľko, že celý druhý polrok 3. ročníka študenti absolvujú odbornú prax vo firme,“ približuje Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

„Obaja moji rodičia majú vysoké školy, preto boli trochu prekvapení, keď som si vybrala duálne vzdelávanie a nie štúdium na vysokej, aj keď som bola prijatá. Presvedčil ma však najmä pohovor a firemné prostredie, ktoré je od toho školského úplne odlišné. Je plné podpory a rešpektu. Dnes sú moji rodičia na mňa hrdí a sú radi, že mám prácu s vyhliadkami sľubnej kariéry,“ dodáva absolventka Radka.

SPŠ elektrotechnická v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia sa duálnemu vzdelávaniu venuje od roku 2013. O vzdelávanie dodnes prejavilo záujem vyše 300 uchádzačov. „Momentálne pracuje v spoločnosti 40 úspešných absolventov duálneho vzdelávania, ku ktorým sa pripoja noví 18 absolventi po záverečných a certifikačných skúškach. V budúcom roku začínajú študovať v odbore Počítačové systémy tridsiati noví študenti,“ hovorí Š. Krištín.

Spoločnosti zamerané na IT vnímajú nedostatok kvalifikovaných IT odborníkov na pracovnom trhu. Okrem odborných vedomostí vyžadujú aj prehľad o aktuálnych technológiách či pracovné zručnosti získané z praxe. „Práve model duálneho vzdelávania v sebe spája naše požiadavky – ponúka priestor pre získavanie teoretických vedomostí, kladie aj obrovský dôraz na praktické vzdelávanie, kde študent získava potrebné skúsenosti, zručnosti a pracovné návyky. Takto si ako firma vieme “vychovávať” a formovať budúcich zamestnancov a tým zabezpečovať budúcnosť našej spoločnosti, a rovnako tak napomáhať aj rozvoju samotného regiónu,“ uzatvára Daniel Giebel, generálny riaditeľ spoločnosti T-Systems Slovakia.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár