EAST MAG
SPŠE nový odbor

Nový študijný odbor na SPŠE Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach ponúka od septembra 2018 maturitné štúdium v novom študijnom odbore Informačné a sieťové technológie.

Obsah vzdelávania je zameraný na prípravu žiakov v oblasti administrácie operačných systémov a počítačových sietí. Vzdelávací program bol zostavený na základe poznatkov nadobudnutých pri príprave žiakov na povolanie v rámci duálneho pomaturitného štúdia, ktoré škola už piaty rok úspešne poskytuje v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia.

Foto: ilustračné

SPŠ elektrotechnická Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice

E-mail: spse@spseke.sk
Telefónne číslo: 055/7968151, 055/63 312 03, vrátnica - 055/6332311

Pridajte komentár