EAST MAG
živé IT projekty

Najpresnejšia charakteristika Živých IT projektov 2019? 175 928 riadkov kódov

V Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach sa v stredu 23. januára 2019 po štvrtýkrát uskutočnila finálna prezentácia projektov študentov pod názvom Živé IT projekty.

Predstavilo sa 34 tímov, ktoré tvorilo až 171 študentov inžinierskeho štúdia. Ich úlohou bolo priblížiť a odprezentovať softvérový prototyp, na ktorom pracovali počas 4 mesiacov v rámci povinného predmetu Tímový projekt.

Motivácia študentov oboch univerzít v Košiciach

Začal pred štyrmi rokmi a rozhodli sme sa ho spojiť so spoluprácou s firmami. Mentori z praxe nám výrazne pomáhajú v procese vytvárania projektov a tímom sa systematicky venujú, čo je pri takom počte študentov náročné. Podstatná bola pre nás motivácia študentov – spolupráca s praxou má pre nich ozajstný význam. V momente, keď nadviažu kontakt s ľuďmi z praxe, naši študenti prichádzajú na to, že potrebujú mať aj teoretické poznatky. Zároveň chceme, aby študovali s radosťou a nevytvárali len projekty do šuflíka. Tým, že tieto IT projekty vznikajú na firemnej pôde, si omnoho skôr nájdu aj uplatnenie,” priblížil Jaroslav Porubän, vedúci Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE, ktorá Živé IT projekty organizuje.

Okrem študentov TUKE (Katedra počítačov a informatiky, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie) sa do tímových projektov zapájajú aj študenti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. „Oslovili sme aj Ústav informatiky UPJŠ, ktorým sa, podobne ako aj iným osloveným, myšlienka páčila. Na súťaži projektov vzniká príjemná symbióza – prirodzená súťaž medzi študentmi, firmami, ale aj školami navzájom. To celú súťaž poháňa vpred a zvyšuje jej kvalitu,” dodáva Porubän.

Jaroslav Porubän TUKE Košice živé IT projekty
Jaroslav Porubän, vedúci Katedry počítačov a informatiky FEI TUKE.

Spolupráca IT spoločností a vysokých škôl

Každý tím si musel poradiť so zadaním, ktoré predpísala jedna z 20 spolupracujúcich IT spoločností. Pri vývoji IT riešenia pritom tímom pomáhalo dokopy 49 mentorov z praxe – pedagógovia aj zamestnanci firiem.

Prepájanie teórie a praxe je stále aktuálna téma, o to viac ma teší, že práve Živé IT projekty sú skvelým príkladom toho, ako vedia spolupracovať dve univerzity v našom meste s IT spoločnosťami v regióne. Otvorenosť a ochota firiem prijať medzi seba študentov a venovať sa im ponúka široké možnosti. Zároveň tento prístup pomáha zatraktívniť štúdium IT,” vyjadril sa Pavol Miroššay, riaditeľ Košice IT Valley, ktoré event spoluorganizovalo.

Najlepšie Živé IT projekty

Na svoju prezentáciu mal každý tím 2 minúty a 30 sekúnd. Keďže nápady na vyvíjané projekty boli zadané firmami, hodnotila sa myšlienka a prezentácia produktu pred porotou aj pri posterovej diskusii. Odbornú porotu tvorili zástupcovia spoločností a Košice IT Valley.

živé IT projekty TUKE
Študenti museli zvládnuť odprezentovať projekt za necelé 3 minúty.

Študenti prezentovali rôznorodé projekty – od aplikácie určenej pre motiváciu zamestnancov vo firme, reguláciu osvetlenia v SmartCity, spravovanie parkovacích miest či rozoznávanie podozrivých osôb s využitím virtuálnej reality.

Porota v závere eventu vyhodnotila 6 najlepších Živých IT projektov:

6. miesto – Sociomapping (spoločnosť: FPT Slovakia, tím: Roman Hájiček, Norbert Barto, Tamás Marczi, Jozef Šuľov, Lucia Kravcová)

5. miesto – Online Superstore (spoločnosť: Affinity analytics.com, tím: Tomáš Lukáč, Jana Kravcová, Filip Majcher, Nikola Móricová, Richard Žilka)

4. miesto – VR v múzeu (spoločnosť: T-Systems Slovakia, tím: Filip Hudzík, Martin Durkáč, Marek Haluška, Marika Šágiová, Karina Cimborová)

3. miesto – Zvonček pre sluchovo postihnutých a strážca domácnosti (spoločnosť: Elcom, tím: Diana Olejárová, Richard Záhumenský, Peter Ličko, Matúš Kokinda, Štefan Kovaľ)

2. miesto – Local Hero (spoločnosť: Hotovo, tím: Tomáš Balluch, Aleš Buľko, Matej Čupka, Hoai Thuong Do, Lucia Michalenková)

1. miesto – Smart home appliance (spoločnosť: GlobalLogic, tím: Lukáš Vavrek, Sebastián Trebuňák, Radko Varchola, Matúš Žiak, Erik Vojtko, Michal Bavlšík)

Za celý tím som rád, že náš projekt vyhral, pretože sme doň dali veľa námahy. Dúfali sme, že uspejeme, pretože sme vymysleli niečo inovatívne – prepojenie umelej inteligencie a rozšírenej reality, aby človek vedel ovládať okolitý priestor pomocou takzvaných kúzel. Náš projekt má veľký potenciál nielen v SmartHome či IoT a to asi ocenila aj porota. Teoreticky sa náš projekt už dá používať – skúšali sme ho doma aj vo firemných priestoroch a fungoval,” vyjadril sa za víťazný tím Michal Bavlšík.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1