EAST MAG

Prvý carsharing na Slovensku začína v Košiciach už 9. februára

Zdieľanie automobilov je moderný spôsob riešenia mestskej dopravy. Systém SHARE´Ngo sa na Slovensku spúšťa po prvýkrát. Namiesto hlavného mesta začína svoje pôsobenie v Košiciach.

V súčasnosti je carsharing samozrejmým spôsobom dopravy v mestách západnej a severnej Európy aj v Amerike. V Taliansku funguje zdieľaná doprava v Miláne, Ríme, Florencii či Modene. Zároveň sa carsharing javí ako správna forma osobnej dopravy pri súčasnom celoeurópskom trende postupného uzatvárania centier miest.

Na carsharing sa využívajú malé dvojmiestne elektromobily ZhiDou, ktoré boli pôvodne navrhnuté práve pre tento účel. Oficiálne spúšťanie carsharingu je podľa eventu na sociálnej sieti naplánované na sobotu 9. februára 2019.


Keďže sme zvolili stratégiu postupného rozvoja flotily elektromobilov a náboru užívateľov, Košice sú so svojou veľkosťou ideálnym mestom. Okrem toho importér automobilov aj spoločnosť prevádzkujúca SHARE’Ngo sú z Košíc,” vysvetlil Peter Liba, konateľ spoločnosti SHARE’Ngo.

Zapožičanie vďaka aplikácii
Systém funguje na princípe tzv. freefloatingovej zóny, v ktorej sú autá prevádzkovateľom voľne rozmiestnené. Ak budete mať záujem zapožičať si vozidlo, mobilná aplikácia lokalizuje najbližší voľný elektromobil, ktorý si prostredníctvom nej zarezervujete a pomocou smartfónu aj odomknete.

Naše elektromobily bude môcť využívať každý, kto sa zaregistruje ako používateľ služby. Registruje sa prostredníctvom webovej stránky alebo mobilnej aplikácie. Registrácia vyžaduje zadanie údajov z občianskeho a vodičského preukazu a platobných údajov,” opisuje P. Liba.

Vo vozidle je pred začatím jazdy potrebné zadať PIN-kód, ktorý bude mať každý užívateľ vlastný. Po jazde sa stačí z vozidla odhlásiť kdekoľvek v rámci freefloatingovej zóny a elektromobil bude automaticky opäť k dispozícii ostatným užívateľom.

Vízia udržateľnej mobility v meste
Používanie elektromobilu je spoplatnené minútovou tarifikáciou. Priemerná cena za minútu sa bude pohybovať okolo 0,13 eur. Parkovné poplatky sú pritom v cene služby,” dodáva Liba. O údržbu, čistenie, umývanie a dobíjanie elektromobilov sa stará prevádzkovateľ.

Vo vyspelých krajinách je carsharing autoritami miest vítaný a podporovaný bezplatným parkovaním, súčinnosťou pri vytváraní nabíjacích staníc a inou podporou motivujúcou obyvateľov k využívaniu služby namiesto používania vlastného auta. Verím, že sa v spolupráci s mestom podarí vytvoriť priaznivé podmienky pre úspešný štart a prevádzku udržateľnej mobility v Košiciach,” uzavrel konateľ spoločnosti.

Výhody carsharingu (zdroj spoločnosť SHARE´Ngo)

  1. Uvoľnenie existujúcich parkovacích kapacítŠtúdia vykonaná v roku 2017 v nemeckom meste Brémy preukázala, že 14 000 užívateľov carsharingu sa podieľalo na znížení počtu súkromných áut o 5 000. Štatisticky štúdia preukázala, že 1 zdieľané auto nahradilo 15 súkromných áut. Zdieľané autá sú využívané celý deň na dopravu. Súkromné auto 96 % času stojí zaparkované na ulici. Používatelia carsharingu uvoľňujú parkovacie miesta v meste bez potreby znižovania vlastného komfortu cestovania.
  2. Znižovanie počtu súkromných áutŠtúdia z roku 2011 vypracovaná na základe údajov od 11 najväčších poskytovateľov carsharingu ukazuje zníženie počtu vlastnených áut na domácnosť o 49 % (z 0,47 na 0,24) medzi používateľmi služby po pripojení sa k používaniu carsharingu. Holandská štúdia z roku 2017 tvrdí, že zníženie vlastnených áut bolo o 39 % na domácnosť medzi používateľmi carsharingu. Ľudia používajúci carsharing sa na jednej strane zbavujú vlastníctva áut a na druhej strane po pripojení k službe zdieľaných áut majú zníženú potrebu kupovať auto.
  3. Nižšia hustota premávky a dopravných zápch – Priamym dôsledkom carsharingu je znižovanie dopravného zaťaženia mesta.
  4. Komfortný spôsob dopravy – V porovnaní s inými alternatívami dopravy v meste poskytuje carsharing vyšší komfort z hľadiska času stráveného dopravou, flexibility a súkromia.
  5. Znižovanie emisií – Slovenské elektrárne podľa údajov z roku 2017 pri dodávke 1 kWh elektriny vyprodukovali 137 g CO2. Priemerný elektromobil v súčasnosti spotrebuje 13 kWh/100 km. Nepriame emisie elektromobilu z výroby elektriny na Slovensku sú teda 1,8kg/100km. Priame emisie sú 0 g.  Slovnaft v roku 2017 vyrobil 5,9 mil. ton produktov, z toho 23 % bolo automobilových benzínov a 52 % motorovej nafty. Vyprodukoval 2,2 mil. ton CO2, z čoho môžeme predpokladať 75 % emisií na výrobu automobilových palív čo je 1,65 mil.ton. Na 1 kg paliva vyprodukovala spoločnosť Slovnaft 375 g CO2. Na výrobu 1 litra motorového paliva sa u nás vyprodukovalo 300 g CO2 . Priemerné auto spotrebuje 8,6 l/100 km. Nepriame emisie automobilu z výroby motorového paliva na Slovensku sú teda 2,6 kg/100 km. Priemerné priame emisie zo spaľovania paliva v motore automobilu v Európe v roku 2017 sú 118,1 g/km – 11,8 kg/100 km. Celkové emisie priemerného automobilu na Slovensku so spaľovacím motorom sú 14,4 kg/100 km. Prevádzka elektromobilu na Slovensku vyprodukuje o 88 % menej emisií CO2.
  6. Znižovanie hlučnosti premávky – V technickom preukaze elektromobilu je v kolonke hluk stojaceho aj idúceho vozidla vyplnený pomlčkou, čo znamená 0dB.
  7. Znižovanie spotreby energie – Človek na dopravu spotrebuje cca 45 %, teda takmer polovicu z celkovo spotrebovanej energie na ľudskú činnosť. Takmer celá energia na dopravu sa v súčasnosti získava z ropy a jej produktov. V palive pre spaľovacie motory (benzín, nafta) je v 1 litri uložená energia približne 10 kWh. Priemerná spotreba paliva na jeden automobil je 8,6 l/100km, takže priemerný automobil spotrebuje v prepočte 86 kWh/100km. Súčasné elektomobily dosahujú priemernú spotrebu 13-15 kWh/100 km, z dôvodu 90 % účinnosti elektrického motora. Z uvedeného vyplýva, že elektromobil spotrebuje o 84 % menej energie v porovnaní s priemerným automobilom so spaľovacím motorom. V získavaní elektrickej energie sa otvárajú stále nové a čistejšie možnosti a elektromobil je ekologickou časťou tejto skladačky. Bližšie tu.

Pridajte komentár