EAST MAG

UX už na strednej? A prečo nie?

V posledných rokoch sa v IT svete čoraz viac skloňuje pojem „UX“. Ide o používateľské skúsenosti, čiže „User Experience“. Čím ďalej, tým viac firiem si v dnešnej dobe uvedomuje, aký dôležitý je UX pre ich produkty. Už nestačí mať len peknú grafiku, produkt musí byť zameraný na používateľa.

UX v celom svojom rozsahu sa nevyučuje na žiadnej škole na Slovensku. Metropola východu je však unikát. Spoločne na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach a na Strednej umeleckej škole v Trenčíne vznikol odbor dizajn digitálnych aplikácií, kde žiaci sú už od prvého ročníka vtiahnutí do tajov používateľských skúseností. Pomáhajú im v tom dizajnéri zo spoločnosti GlobalLogic, ktorí stáli aj pri zrode samotného odboru: „Nápad vychovať mladých kreatívcov v oblasti UX nás, dizajnérov, nesmierne zaujal. Nakoľko je odbor v experimentálnom overovaní, je pre nás veľkou výzvou a snahou, aby úspešne rástol. Študenti by mali byť vedení správnym smerom. Našou snahou je im odovzdať najmä praktické skúsenosti,“ tvrdí UX dizajnér Peter Leško.

REKLAMA

Študenti sú už od prvého ročníka spätí s praxou. Na vyučovaní pracujú na zadaniach, ktoré im dávajú samotní dizajnéri: „Prostredníctvom našich zadaní sa žiaci učia, ako to chodí v UX po praktickej stránke. My sa tým rovnako učíme nové veci a veríme, že žiaci nám so svojou kreativitou a výtvarnými zručnosťami pomôžu v rámci interných alebo reálnych projektov,“ dodáva Leško.

UX môže zvládnuť aj stredoškolák

UX v sebe zahŕňa množstvo disciplín od psychológie, komunikácie, vizuálneho dizajnu, skicovania wirefraemov až po testovanie samotných produktov. Ako tvrdí spoluautorka a vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií Ľubica Reváková, vytvoriť učebné osnovy nebolo jednoduché. „Stretávala som sa s názormi, či stredoškolák zvládne celú problematiku UX dizajnu. Či má natoľko vyvinuté schopnosti, aby vedel pochopiť daného používateľa. Povedala som si, a prečo nie?! Keď to neskúsime, nikdy to nezistíme.“

Študenti už mali možnosť ochutnať princípy UX dizajnu. Pred pár týždňami sa spolu so spolužiakmi z Trenčína zúčastnili workshopu v Žiline, kde v pobočke spoločnosti GlobalLogic za pomoci mentorov navrhovali jednoduchú študentskú aplikáciu. Žiakov najviac oslovil UX research, teda používateľský výskum. „Zaujalo ma tvorenie pomocou persón, teda pochopenie myslenia budúceho používateľa, a na základe toho pridávanie funkcií do aplikácie. Páčilo sa mi aj navrhovanie storyboardu, pri ktorom sa dá zamyslieť nad tým, aké problémy môžu nastať a ako ich používateľ môže vyriešiť. Rovnako aj tvorenie informačnej architektúry a samotné skicovanie vzhľadu aplikácie. UX dizajn je naozaj široké odvetvie, pri ktorom sa treba učiť mnoho vecí,“ upresňuje Alena Kajátiová, žiačka ŠÚV Košice.

S výsledkami boli nadmieru spokojní aj samotní organizátori. „Obával som sa časových obmedzení pri daných úlohách, no práve tam žiaci ukázali, že zadania dokázali dokončiť v predstihu a na dobrej úrovni. Bolo tam vidieť kreatívne myslenie a súčinnosť počas tímovej spolupráce, ktorá im bude v budúcnosti veľmi prospešná,“ vysvetľuje vedúci design tímu GlobalLogic Ľuboš Kostík.

IT sféra nie je len o programovaní

Vzdelávanie v oblasti „používateľských skúseností“ na východe pomaly narastá. Do svojho portfólia ho zaradil aj študijný program Hospodárska informatika na Katedre kybernetiky a umelej inteligencie či Katedra počítačov a informačných a systémov FEI TUKE. Podobným smerom ide aj SPŠE v Košiciach, kde sa žiaci mohli už tento rok vďaka spolupráci s firmou GlobalLogic oboznámiť s problematikou UX.

Dôležitosť poskytnúť žiakom informácie z oblasti „User Experience“ si uvedomuje aj učiteľka informatiky Zuzana Tkáčová, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska. V Košiciach vedie Coding Cluby/ Aj Ty v IT, ktorého cieľom je ukazovať dievčatám rôzne oblasti modernej informatiky. Jedno zo stretnutí bolo venované aj tejto téme: „Napriek názvu sa nesnažíme zameriavať len na programovanie, pretože by vznikal mylný a v spoločnosti veľmi rozšírený dojem, že IT sféra sa venuje len programátorom. UX bola téma, ktorá nám veľmi vhodne doplnila predchádzajúce Coding Cluby venované programovaniu mobilných aplikácií a aj na základe ohlasov od účastníčiek UX workshopu je jasné, že ich aj táto téma mimoriadne oslovila.“

V súčasnosti silnie tlak na výučbu programovania na základných aj stredných školách. Snahou je posunúť aj informatickú výučbu od kancelárskych aplikácií k programátorským zručnostiam. Ako dodáva Tkáčová, obohatenie výučby o UX pre ňu predstavuje vytvorenie logického premostenia na ceste od používateľa k finálnemu softvérovému produktu. „Nesnažme sa naučiť žiakov len programovať, ale zamerajme ich pozornosť na vytváranie digitálnych produktov pre budúcich používateľov so zameraním na ich potreby, aby vnímali veci v širších súvislostiach. Pochopenie UX tak znamená významný prínos v kreativizácii vyučovania v kontexte reálnych situácií zo života.

V Košiciach vzniká UX komunita

UX sa v posledných rokoch stáva „fenoménom“ aj na východe Slovenska. Čoraz viac firiem, škôl či jednotlivcov oň prejavuje záujem. Vzdelávanie v tejto oblasti však nie je u nás jednoduché, a tak v metropole východu vzniká UX Komunita – UX Košice. Jej cieľom je združovať ľudí, ktorým záleží, aby veci fungovali lepšie.


Ľubica Reváková

  • vyštudovala masmediálne štúdiá na UPJŠ v Košiciach
  • na Škole úžitkového výtvarníctva v Košiciach pôsobí ako učiteľka mediálnych štúdií a vedúca odboru dizajn digitálnych aplikácií
  • s košickými dizajnérmi na východe rozbieha UX komunitu (UX Košice)

Pridajte komentár