EAST MAG

Od 50 ľudí k 400 – v Košiciach sa darí vyvíjať inovatívne prototypy v oblasti medicíny aj automobilového priemyslu

Košice si ako miesto svojho pôsobiska na Slovensku pred 5 rokmi vybrala spoločnosť zo Silicon Valley – GlobalLogic. V súčasnosti má GlobalLogic Slovakia na Slovensku 3 pobočky, okrem metropoly východu aj v Banskej Bystrici a Žiline. Na začiatku zamestnávali 50 ľudí, dnes je ich už vyše 400.

Vo štvrtok 30. mája 2019 ubehlo presne 5 rokov od vzniku GlobalLogic Slovakia. Pri tejto príležitosti navštívil firmu Igor Byeda, CEE Regional Head spoločnosti: „Pamätám si, keď som pred 5 rokmi navštívil Košice a vznikajúcu firmu. Bolo tu len zopár stoličiek a pár ľudí. Za ten čas sa im však podarili úžasné výsledky – naprieč celým stredoeurópskym regiónom sme zaznamenali medziročný rast o 30 %, čo je vynikajúci výsledok. Zastúpenie firmy na Slovensku je kľúčové z hľadiska biznisu aj inovácií.”

Projekty s pridanou hodnotou

Podľa Mareka Antala, Managing Directora spoločnosti, tkvie úspech firmy v ľuďoch a v pridanej hodnote toho, čo robia: „Čo sa týka IT segmentu, sme na vrchole pyramídy v rámci pridanej hodnoty našej práce. Máme projekty, s ktorými sa vieme pochváliť a byť na ne hrdí – nie sú o údržbe a spravovaní systémov, ale týkajú sa najnovších technológií a možnostiach ich využitia napríklad v medicínskej sfére.”

V GlobalLogic vyvinuli prototyp produktu, ktorý by rozpoznal živý organizmus v aute. Nápad na takéto využitie technológií prišiel podľa Mareka Antala priamo od zamestnancov GlobalLogic. Spúšťačom bola medializácia prípadov, kedy vodiči vo vozidle zabudli dieťa alebo domáce zviera. „V aute sú 4 senzory, ktoré merajú napríklad teplotu, vlhkosť alebo hladinu CO2. Systém porovnáva tento stav každú sekundu a pozoruje zmeny. Algoritmus vie vyhodnotiť namerané hodnoty a vie zaslať SMS upozornenie v prípade, ak v aute dochádza ku kritickému stavu, samozrejme, vie monitorovať aj pohyb. Nejde o babysitting, ale o systém, ktorý by vedel rodičov upozorniť, že niečo nie je v poriadku,” vysvetlil Tibor Radačovský.

foto k článku: GlobalLogic Slovakia

Príprava na budúcnosť dopravy

Ďalší vyvíjaný projekt z automobilovej sféry počíta s budúcnosťou – autonómne vozidlá v dopravnej premávke. „Naša firma vyvíja riešenie, aby sme boli pripravení na takúto dopravu a možnosti komunikácie nielen na rovine vozidiel medzi sebou, ale aj na komunikovanie a prenos dát medzi dopravnými značeniami, osvetlením či cestou,” vysvetlil Štefan Lacko, Delivery Head Manager. Prostredníctvom takto vytvorenej komunikačnej siete bude možné autonómnu dopravu efektívne a bezpečne riadiť.

Celosvetovo využívaným produktom, vyvinutým v Košiciach, je komunikačná brána medzi autom a okolitým svetom, tzv. V2X, webovou doménou alebo mobilnou aplikáciou. „Prvotný zámer bolo zariadenie pre bezpečnosť v aute – ak sa niečo stane s vozidlom, zašle informáciu záchranným zložkám spolu s polohou vozidla. Systém sme rozšírili o komfortné aj efektívne možnosti – regulácia klimatizácie či okien, kontrola auta na diaľku, informácia o servisnom stave,” vysvetlil Štefan Lacko.

Machine learning v medicínskom svete

Príkladom talentovaných ľudí v GlobalLogic je Stanislav Hrivňák, datascientist, ktorý sa tento rok dostal do prestížneho rebríčka magazínu Forbes 30pod30. Pracuje na projekte, ktorý využíva machine learning pri zisťovaní správnej veľkosti kolenného implantátu. Ako opisuje Hrivňák, v súčasnosti sa počas operácie otvorí koleno a skúša sa správna veľkosť implantátu, čo predlžuje čas operácie a zvyšuje operačné výdavky, keďže implantáty sú jednorazové. Pre odhadnutie veľkosti sa v súčasnosti využíva CT (počítačová tomografia), ktorá však na človeka pôsobí rádioaktívne.

Od potenciálneho zákazníka sme dostali výzvu, či by sme vedeli určiť veľkosť kolenného implantátu aj z röntgenovej snímky, ktorej realizácia spôsobuje menej radiácie, zároveň však prezrádza aj menej informácií. Trénovali sme neurónové siete, aby najprv na röntgenovej snímke lokalizovali kolenný kĺb. Aj keď pre človeka je to bežným okom na snímke ľahké, pre počítač to bola mimoriadne náročná úloha. Potom sme natrénovali inú neurónovú sieť, aby zo snímky vysegmentovala len kosti priamo v kolennom kĺbe, a ďalšiu sieť sme naučili vytvárať 3D model. Dnes vieme teda z 2D röntgenovej snímky zrekonštruovať 3D model kolenného kĺbu bez využitia CT, proces trvá približne minútu,” vysvetlil Stano Hrivňák.

Prototyp vizualizácie 3D modelu kolenného kĺbu pri strojovom učení využil dáta z 1 600 CT snímkov a röntgenov k nim prislúchajúcich z voľne dostupných zdrojov, zároveň však vývojári spolupracovali aj s lokálnymi rádiológmi, ktorí poskytli anonymné snímky. Aplikovateľnosť tohto prototypu je neobmedzená na všetky ľudské kosti, stačí, ak sa ich „počítač naučí”.

Digitalizácia EKG snímky

Firma pracuje na vývoji systému, ktorý na základe snímky určí, či ide o detekciu infarktu myokardu, alebo nie. Aplikácia nasníma fotografiu EKG, vytlačenú priamo vo vozidle záchrannej služby. Snímka sa odošle na server, kde bude spracovaná umelou inteligenciou a na základe dátových bodov algoritmus vyhodnotí, či ide o zástavu srdca. Systém by vedel výrazne skrátiť čas zisťovania toho, či ide o infarkt myokardu, a na základe toho by záchranná služba vedela efektívnejšie riešiť presun pacienta do špecializovanej nemocnice, čím by šetrila drahocenné minúty.

Aj keď sú projekty v rámci medicínskeho sektora podľa Štefana Lacka veľmi sľubné, ich zavedenie do praxe je podmienené reguláciou príslušného úradu, ktoré môže trvať v priebehu dlhšieho časového horizontu.

Viac ako 1,5 milióna dolárov do IT vzdelávania

Vyvíjané projekty GlobalLogic sú vo väčšej miere iniciované ľuďmi vo firme, ktorým spoločnosť dáva priestor vzdelávať sa a venovať sa tomu, čo má podľa nich zmysel, napríklad ak sa aj predtým nevenovali machine learning.

Do budúcna však spoločnosť plánuje rásť a zvyšovať svoj počet zamestnancov. „Odborníkov v IT sektore nebude nikdy dosť. Aj my spolupracujeme so vzdelávacími inštitúciami, vyvíjame rôzne druhy aktivít. Je dôležité ukazovať mladým cestu do IT. Naši zamestnanci vyučujú na školách, máme akadémiu SOVY, spolupracujeme s Akadémiou 21. storočia,” hovorí Antal. Jeho slová potvrdil aj Igor Byeda: „GlobalLogic spolupracuje s viac než 20 univerzitami na Slovensku, Poľsku, Chorvátsku a Ukrajine. Za rok 2018 sme do IT vzdelávania investovali viac ako 1,5 milióna dolárov, ktoré boli investované do stáží, zaškoľovania mentorov či vybavenia škôl.”

Firma sa venuje aj priblíženiu IT sféry mladým dievčatám. „O diverzitu pohlaví v interných radoch sa zaujímajú aj zahraniční klienti. Vo firme máme viaceré úspešné testerky, developerky či dizajnérky, ktoré napríklad okrem úspechov v práci rozbiehajú a budujú tiež UX komunitu v Košiciach,” dodal na záver M. Antal.

Igor Byeda, CEE Regional Head GlobalLogic
Marek Antal, Managing Director GlobalLogic

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár