fbpx
EAST MAG

Študenti počúvali o súčasných trendoch v IT

Extrapolácie sú podujatím, ktoré sa každoročne organizuje v 4 slovenských mestách. Sú nimi Banská Bystrica, Bratislava, Košice a Žilina. Každý rok sa jedno z nich stane na určité obdobie hlavným mestom informatiky na Slovensku. Aktivitami sú motivačné prednášky, prezentácie, exkurzie a workshopy organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania a výskumu v IT. Rok 2019 priniesol tento titul mestu Košice, ktoré sa pýši aj titulom Silicon Valley našej krajiny.

Medzi partnermi podujatia nechýbali ani Košice IT Valley a Univerzitné vedecko-výskumné centrum Technicom.

V pondelok 7.októbra sa v popoludňajších hodinách stretli žiaci z Gymnázia Poštová, Šrobárová, Strednej odbornej školy Ostrovského a Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, aby si v priestoroch moderného startup centra v rámci areálu Technickej univerzity v Košiciach vypočuli 3 zaujímavé prednášky. Tie odzrkadľovali súčasné a moderné trendy v oblasti informačných technológií. 

V prvej prednáške sa Tomáš Šmelko zo spoločnosti Promiseo venoval modernému online marketingu. V druhej Lukáš Barč z Bart.sk vysvetľoval prítomným študentom rôzne prístupy k tvorbe elektronických obchodov a v záverečnej prezentácii Tomáš Durčák zo spoločnosti Astound Commerce zasa prerozprával svoju životnú cestu k povolaniu programátora. 

Extrapolácie však majú mnoho ďalších aktivít, ktoré nájdete na ich domovskej internetovej stránke. Za všetky odporúčame návštevu Slovenského technického múzea v Košiciach, v rámci ktorej si môžu návštevníci pozrieť krátku, no o to zaujímavejšiu históriu výpočtovej techniky na východnom Slovensku.

Výstava v Slovenskom technickom múzeu na Hlavnej ulici v Košiciach

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár