EAST MAG

Prostredníctvom krúžkov robotiky pripravujú deti na budúcnosť v IT svete

Budúcnosť dnešných detí ovplyvňuje prebiehajúca 4. priemyselná revolúcia a rýchlo sa meniace prostredie, v ktorom sa zvyšujú nároky na digitálne zručnosti. Je preto správne podporovať záujem detí o technológiu a vedu, napríklad formou robotických krúžkov. 

V Košiciach fungujú robotické krúžky v Steelparku. Aktívne sa v nich angažujú 4 lektori, ktorí sa venujú deťom od pondelka do piatka. Sú výsledkom iniciatívy Team Talentum v spolupráci s T-Systems Slovakia.

Steelpark je parkom vedy a naším cieľom je vzdelávanie detí v rôznych odvetviach. Preto sme sa rozhodli zamerať aj na IT sektor. Rozvoj elektroniky a mikroelektroniky napreduje vysokým tempom a IT sektor potrebuje kvalifikovaných pracovníkov, preto sa snažíme začať s prípravou detí už na základných školách, aby sme naštartovali ich záujem o programovanie. Krúžkov robotiky máme viacero, deti pracujú s programovateľnými Lego stavebnicami – starší s Lego Mindstorms EV3, menší s Lego WE.Do 2.0. V oboch prípadoch nám ide o to, aby sa deti naučili nielen konštruovať a programovať roboty zo stavebníc, ale aby vedeli aj navrhovať a implementovať riešenia informatických zadaní. Získať tak môžu základy algoritmického myslenia, ktoré im neskôr pomôže pri tvorbe vlastných zložitejších riešení,” vysvetľuje riaditeľ mestskej organizácie K 13 Tomáš Petraško.  

Ak dieťa chce, naučí sa 

Deti programujú roboty v skupinách. Učia sa tak tímovej spolupráci, trpezlivosti aj angličtine, keďže aplikácie Lego Education sú len v tomto jazyku. Zároveň sa žiaci môžu pripravovať aj na súťaže ako First Lego League či World Robot Olympiad.

Jednou z najväčších výhod krúžkov je, že deti hneď vidia výsledok svojej práce, ktorý si môžu overiť a meniť. Zážitková forma učenia ich navyše aj baví. 

Krúžky bežia už druhý mesiac a na deťoch, ktoré robotika zaujíma, je vidno, že vedia využiť to, čo sa naučili. Pekným príkladom je naše jediné dievčatko. Emka je v skupine druhá najmladšia, no napriek tomu je jej ťahúňom,” vysvetľuje jeden z lektorov.  

foto: T-Systems Slovakia

Na pondelňajšej hodine nám piatak Adam vysvetlil, čomu sa na krúžku venujú. „Na minulej hodine sme sa naučili naprogramovať robota, musíte si pritom uvedomiť aj základy pohybu robota, nastavenie rýchlosti a podobne. Keď máte vytvorený program, musíte si ho uložiť a stiahnuť cez Wifi alebo Bluetooth do robota, ktorým chcete pohybovať.”

Malí výskumníci

Piatky sú určené mladším deťom, kde sa učia základy programovania a rozvíjajú aj mäkké zručnosti.„Využívame spolu WeDo 2.0, pomocou ktorého objavujeme poznatky z prírodných vied prostredníctvom programovania robota Mila. Deti možno ešte nevedia naformulovať poučky, čo, prečo a ako funguje, no vďaka programovaniu a okamžitej spätnej väzbe vnímajú zákonitosti javov, napríklad dĺžku prejdenej dráhy pri zvýšení rýchlosti robota, ale ponechaní rovnakého časového úseku,” vysvetľuje Michaela Rybárová, komunikačná špecialistka, zodpovedná za CSR agendu T-Systems Slovakia, ktorá vedie piatkový krúžok.

Malí výskumníci si na začiatku musia zopakovať základné pravidlá: „Pracujeme rozumom, nie silou, počúvame sa navzájom, spolupracujeme – pretože keby si niečo urobil zle, kamarát ti povie, že si to urobil zle a môžeme to spolu urobiť dobre, a postupujeme podľa návodu,” prezradil účastník krúžku Vladko. 

Menšie deti chcú objavovať, preto sa snažíme prejsť si krok po kroku všetky funkcie programovania WeDo 2.0 a premýšľame nad ich súvislosťami. Napríklad dnes sme naprogramovali Mila tak, aby jeho senzor zaregistroval prekážku v ceste a zastal. Deti daný príkaz skúšali obmieňať, naučili sa, aj na vlastnej chybe, ktoré príkazy sú v danej situácii najvhodnejšie a ktoré, naopak, nemajú v danej chvíli využitie,” priblížila M. Rybárová.

Úspešné vzory

Na vedení krúžkov sa podieľa aj Team Talentum. Nadšenci robotiky oslovili T-Systems Slovakia už dávnejšie svojimi úspechmi, preto je spoločnosť generálnym partnerom tímu. 

Podpora mladých talentov je pre našu firmu samozrejmosť. Práve Team Talentum a jeho svetové výsledky sú skvelým vzorom pre ďalšie generácie. Sú príkladom toho, že aj tím z Košíc vie preraziť vo svete,” zhrnul Juraj Probala, vedúci marketingu, PR a komunikácie firmy. 

foto: Team Talentum

Team Talentum získal viacero svetových úspechov v First Lego League aj Robocupe na európskej či svetovej úrovni. V lete 2019 bol pozvaný do Silicon Valley na FLL Global Innovation Award 2019. „Práve keď sme začali vyhrávať súťaže a postupovať na medzinárodné kolá, stali sa našimi problémami výdavky na cestovanie. Sme radi, že sme našli podporu v našom regióne. Mladí ľudia môžu ostať v kraji, doma, len potrebujú vidieť, že majú možnosť robiť špičkové veci aj tu,” zhrnula Angelika Hanesz, mentorka Team Talentum, ktorá v roku 2019 získala cenu verejnosti v súťaži Učiteľ Slovenska a pred pár týždňami aj cenu Dinonýza Ilkoviča.

Sme radi, že s podporou T-Systems Slovakia a v spolupráci s organizáciou K13 v tomto školskom roku sme vedeli naštartovať ďalšie krúžky robotiky. Chceme dať možnosť všetkým deťom dostať sa k robotom a robotickým súťažiam” doplnila A. Hanesz.

Programovanie s Calliope

Priestor nadobúdať programovacie schopnosti dáva T-Systems Slovakia aj v rámci interného krúžku pre deti zamestnancov, ktorý vedie Lenka Prevužňaková. Koná sa každý piatok a deti sa učia programovať Javascript pomocou mikropočítača Calliope, špeciálne vyvinutého pre vzdelávacie potreby. Krúžok je vedený v slovenskom jazyku, programovacie bloky sú v nemčine.

foto: T-Systems Slovakia

Už prvé ohlasy na náš krúžok boli veľmi pozitívne, mali sme deti na takzvanej čakacej listine. Vo firme sa deťom venujú dobrovoľníci z našich radov. Od štandardného vyučovania sa naše hodiny odlišujú tým, že zakaždým je možné vyskúšať si výsledok programovania – Calliope sa zmení na klavír, hru a podobne. Oslovila som aj základnú školu, či by sa nechceli takéhoto projektu zúčastniť. Súhlasili a od nového roka rozširujeme tento program do dvoch ďalších základných škôl.” 

IT okolo nás

Pri vzdelávaní T-Systems Slovakia spolupracuje aj s  iniciatívou Teach for Slovakia. Jedným z výsledkom spolupráce je krúžok DreamIT, ktorý prebieha každý štvrtok na základnej škole v Ždani. „V rámci programu Change for Slovakia si ma ako podporovateľ vybral Juraj Girman, ktorý chcel vytvoriť zamestnancom T-Systems Slovakia väčšie možnosti ako pozitívne vplývať na deti,” vysvetľuje Zuzana Bendíková, účastníčka Teach for Slovakia. „Každý mesiac sa venujeme inej téme, počas ktorej sa snažíme deťom priblížiť, ako môžu efektívne a nápomocne využívať počítače či smartfóny, že to nie je len nástroj na prezeranie sociálnych sietí a hry. Krúžok je vedený ako projektové vyučovanie. Vždy je zadefinovaný cieľ, na konci mesiaca musia deti prezentovať, k čomu dospeli. Učia sa pracovať v tíme, prezentovať, pracujú agilnou metódou kanban, pracujú s online dizajnérskymi programami, budú editovať video… Skrátka ich učíme celý package zručností do budúcna.”

Každé dieťa by malo mať právo na vzdelanie a na možnosť rozvíjať svoj talent. Presah IT do všetkých stránok každodenného života nezastavíme, je preto dôležité ponúknuť deťom čo najviac príležitostí, aby sa pripravili na budúcnosť a získali také zručnosti, ktoré sme sa my, staršie generácie, museli učiť až vekom. 

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 2