EAST MAG
spse ke

SPŠE je Digitálnou jednotkou roka 2019

Digitálna koalícia ocenila na záver novembra členské subjekty, ktoré svojimi aktivitami patrili medzi najaktívnejšie.

Jednou z ocenených sa stala aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach.

REKLAMA

Ocenenie vnímame ako zhodnotenie našej celoročnej práce, ktorú vykonávame v prospech zlepšovania IT zručností nielen našich žiakov, ale aj žiakov základných škôl. Každý rok sa snažíme prispieť k motivácii žiakov venovať sa informačným technológiám, ktoré dnes zasahujú do všetkých oblastí života a ich zásadný vplyv na spoločnosť má neodškriepiteľný význam,” vyjadril sa Michal Copko zo SPŠE, ktorý na odovzdávaní zastupoval školu.

SPŠE KE je členom Digitálnej koalície 2 roky a medzi jej najväčší prínos patrí výchova a vzdelávanie IT špecialistov v pomaturitnom duálnom štúdiu. Propagáciu odborného informatického vzdelávania uskutočňujú medzi žiakmi základných škôl formou súťaží, krúžkov a workshopov, napríklad Junior Admin, workshopy v projekte Juniverzity či Letnú školu s Arduinom.

O získanie ocenenia sa pričinili všetci, ktorým záleží na rozvoji IT vzdelávania na našej škole, alebo v regióne, či už sú to naši učitelia a žiaci, ktorí organizujú aktivity pre ZŠ, vedenie školy, ktoré podporuje otváranie IT tried, zamestnanci a inštruktori zo spoločnosti T-Systems Slovakia, vďaka ktorým môžeme realizovať duálne vzdelávanie, ale aj členovia združenia Košice IT Valley, ktoré podporuje množstvo realizovaných aktivít.”

Z členov klastra Košice IT Valley boli ocenení aj Cisco Systems Slovakia aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Prešove.

Novým členom sa stala ďalšia vzdelávacia inštitúcia v Košiciach – SOŠ Postupimská.

foto: FB SPŠE KE

Cieľom Digitálnej koalície je mobilizovať všetky súvisiace organizácie a inštitúcie na Slovensku k zlepšovaniu digitálnych zručností širokej verejnosti, IT špecialistov aj pedagógov vo vzdelávaní. Členovia prispievajú k popularizácii témy digitálnej trasnformácie vo svojej oblasti.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár