fbpx
EAST MAG
dual tsystems

Akú budúcnosť môžu čakať absolventi? Uplatnia sa na trhu práce?

Napriek aktuálnej celospoločenskej situácii je dôležité myslieť na lepšie zajtrajšky. Uplatniť sa na trhu práce budú chcieť čerství absolventi škôl aj tí, ktorí zvažujú perspektívnejšie zamestnanie. 

V roku 2020 má ukončiť stredoškolské vzdelanie s maturitou v Košickom kraji viac ako 4 000 mladých ľudí. Vyše 2 500 z nich budú absolventi s maturitou zo stredných odborných škôl.  

Absolventi sa môžu po maturitách rozhodnúť aj pre vyššie pomaturitné odborné štúdium. V podobe 3-ročného duálneho vzdelávania ho v odbore Počítačové systémy ponúka Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci s T-Systems Slovakia

Online pohovory

Duálne vzdelávanie prepája školské a firemné prostredie, vďaka čomu pripravujeme našich študentov pre trh práce tak, aby získali čo najväčšie množstvo praktických zručností. V aktuálnej situácii sa študenti vzdelávajú dištančne zo svojich domovov. Zároveň stále prebieha prihlasovanie uchádzačov pre školský rok 2020/2021, ktoré trvá do 31. mája. Vzhľadom na okolnosti nevyžadujeme k prihláške potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory sa uskutočňujú online a pozostávajú z rozhovoru o motivácii uchádzača, znalostí anglického jazyka a technických vedomostí. Veríme, že napriek situácii bude aj tento rok vyšší záujem o duálne vzdelávanie,” priblížila Martina Schusterová, riaditeľka Centra pre rozvoj a vzdelávanie zamestnancov spoločnosti. 

Neustály vývoj a nové technológie zvyšujú požiadavku na konštantné vzdelávanie sa všetkých, nielen študentov. Preto najväčšia IT firma v regióne otvára AD akadémie zamerané na vývoj aplikácií (application development). Získanie digitálnych zručností je určené nielen zamestnancom firmy, ale aj verejnosti. 

Akadémie pre verejnosť

Vieme, že kým sa z človeka stane plnohodnotný developer, trvá to roky. Prvým krokom ale môže byť naša developerská akadémia, ktorá trvá 3 mesiace. AD akadémia je určená pre verejnosť, najmä tým, ktorých záľubou sú technológie. Obsahom akadémie je úvod a základy objektovo-orientovaného programovania v jazyku Java,” približuje Katarína Rovňáková, Junior Project Manager. 

Na AD akadémiu sa môže prihlásiť každý, dôležité je zvládnuť úvodný pohovor, ktorý pozostáva aj z logických testov a tímových úloh. Kurz predpokladá s 20 – 25 účastníkmi. Zamestnancom T-Systems Slovakia ponúka dva 4-hodinové vyučovacie bloky do týždňa, verejných účastníkov bude vzdelávať intenzívnejšie.

Externí účastníci  sa budú vzdelávať 8 hodín denne počas pracovných dní. Prvé 2 mesiace získavajú teoretické poznatky a prakticky si ich skúšajú. Posledný mesiac dostanú zadanie ako záverečnú prácu, na ktorej pracujú v tímoch. Na základe výslednej aplikácie a celkového zvládnutia akadémie sú absolventom ponúknuté pracovné pozície v našich developerských tímoch, to platí aj pre našich zamestnancov a interné akadémie.” 

Vzhľadom na aktuálne udalosti sa prvá interná akadémia pre zamestnancov uskutoční digitálnou formou. AD akadémia pre verejnosť je naplánovaná na koniec leta. 

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár