fbpx
EAST MAG

Povzbudzujúce umiestnenie UPJŠ v rebríčku QS 2021

Tohtoročný celosvetový rebríček QS World University Rankings hodnotiaci renomé univerzít v akademickej obci a medzi zamestnávateľmi, počet citácií v popredných databázach Scopus a Elsevier, množstvo študentov na akademického pracovníka, podiel zahraničných hostí a študentov, prvýkrát hodnotil aj Univerzitu Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

V rámci hodnotenia poradenskej a konzultačnej spoločnosti Quacquarelli Symonds Limited sa zo slovenských univerzít umiestnila najlepšie, na pozícii 651.-700. Vysoké skóre bolo UPJŠ pripísané na základe pomeru študentov na akademických pracovníkov a kvantite zahraničných študentov.

Internacionalizácia v rámci vzdelávania a výskumu na univerzite patrí k strategickým cieľom a všetky aktivity podčiarkujú medzinárodný rozmer UPJŠ. V uplynulom akademickom roku prijala univerzita 152 zahraničných študentov v rámci mobilít a vytvorila priestor pre štúdium viac ako 1 400 zahraničných študentov. Celkový podiel zahraničných študentov tvorí v posledných dvoch (akademických) rokoch viac ako 20 %. UPJŠ v minulom roku navštívilo viac ako 200 vedeckých výskumníkov zo zahraničia, pričom na univerzite strávili spolu viac ako 1900 osobodní.  

Otvorené akademické prostredie, podmienky vhodné pre plnohodnotný vedecký výskum ako aj možnosti medzinárodnej spolupráce vytvárajú ideálne podmienky pre štúdium i uplatnenie sa nielen na regionálnej, ale aj celoslovenskej či svetovej úrovni.

„Povzbudzujúce umiestnenie v renomovanom medzinárodnom rebríčku nás zaväzuje k ďalšej kvalitnej práci v oblasti vzdelávania a výskumu. Považujeme to za ocenenie všetkej námahy, ktorú akademici UPJŠ denne vynakladajú. Vedenie univerzity bude aj naďalej vytvárať podmienky na vzostup nie len v tomto rebríčku,“ uviedol rektor UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

tlačová správa

komentáre 2