EAST MAG
deutsche telekom it solutions slovakia

Update v IT sfére na východe Slovenska

V dôsledku globálnych zmien na úrovni koncernu Deutsche Telekom AG sa uskutočnili štrukturálne zmeny aj v jej dcérskej spoločnosti, ktorá sídli v Košiciach. Zamestnancom, partnerom a zákazníkom zmena prináša príležitosť pre rast bez úpravy doposiaľ existujúcich vzťahov. 

Na slovenskom trhu pôsobí od 1. 7. 2020 nová IT značka – Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. Ide o update značky T-Systems Slovakia, ktorá je s východom Slovenska spätá od svojho vzniku v roku 2006. 

REKLAMA

T-Systems Slovakia je na Slovensku veľmi dobre etablovaná značka viac ako jednu dekádu. Nastal čas posunúť sa ďalej a zmeny, ktoré prebiehajú na úrovni koncernu, sú príležitosťou na zmeny u nás. Novovznikajúca značka Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia veľmi dobre vystihuje našu cestu od jednoduchých IKT služieb k modernému IT portfóliu. Náš rebranding je naviazaním na doterajšie úspechy a verím, že znamená úspešnú budúcnosť pre Deutsche Telekom, našich zamestnancov, náš región, ako aj celé Slovensko,” približuje Juraj Girman, viceprezident Telekom IT.

Príležitosti na globálnej úrovni

Pod značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia budú pôsobiť dve samostatné entity. Pre sprehľadnenie portfólia sa budú venovať rôznym službám, produktom a konečným zákazníkom. 

Update najväčšej IT firmy na východe Slovenska podľa slov jej vedúceho manažmentu prináša nové príležitosti na globálnej úrovni. Ide o dlhodobo plánovanú zmenu, o ktorej boli vopred informovaní zamestnanci aj partneri spoločnosti.

Tento krok spoločnosť priblíži pod značku skupiny Deutsche Telekom AG, ktorá otvára možnosti globálnej interakcie a spolupráce. Naším záujmom je, aby Košice neboli známe tým, že tu ľudia pracujú za určitú cenu, ale tým, že isté produkty a služby sú vyvíjané a poskytované práve z Košíc,” dodáva J. Girman.

deutsche telekom it solutions slovakia

Zamestnanci majú garantovaný plat aj benefity

Update pre zamestnancov, zákazníkov a partnerov neprináša žiadnu zmenu, nemá vplyv ani na pracovné zmluvy a garantované benefity, ktoré ostávajú zachované rovnako ako pracovná náplň. Nová značka je začiatkom ďalšieho potenciálneho rastu spoločnosti v oblasti pridanej hodnoty smerom k zamestnancom aj k zákazníkom. Veríme, že nová značka v Košiciach, ktorá je viac poznateľná na globálnej úrovni, prinesie väčší pocit hrdosti a identifikácie sa,” vyjadril sa Peter Fischer, viceprezident pre ľudské zdroje Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia. 

Novovzniknuté entity pod značkou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia:

Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia je zameraná na služby pre externých zákazníkov, ktoré doposiaľ zabezpečoval T-Systems Slovakia. Ide o služby, ktoré sa dejú v datacentre – správa internej infraštruktúry, správa softvérových riešení, cloudové riešenia, SAP báza. 

Deutsche Telekom IT & Telecommunications Slovakia sa orientuje na potreby materskej spoločnosti koncernu. Súčasťou druhej entity je telekomunikačná divízia košickej spoločnosti a Telekom IT, ktorého úlohou je vyvíjať a spravovať softvér pre Deutsche Telekom. 

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

komentáre 3