EAST MAG
dualne vzdelavanie

Absolventi v IT štartujú kariéru, skúšky robili online

Duálne vzdelávanie v najväčšej IT firme na východe Slovenska zvládlo školský rok 2019/2020, poznačený pandémiou. Dôkazom je čerstvých 25 absolventov odboru Počítačové systémy, ktorí s titulom Diplomovaný špecialista začínajú svoju kariéru v IT sektore.

V stredu 26. augusta 2020 si absolventi prevzali svoje diplomy a certifikáty, ktorými oficiálne ukončili svoje štúdium.

REKLAMA

Duálne vzdelávanie aj pohovory online

Prechod do online sveta bol v dôsledku preventívnych opatrení na jar 2020 veľkou skúškou nielen pre vzdelávacie inštitúcie, ale aj pre podnikateľský sektor. Jednoduchšie zmenu prijímali flexibilné odvetvia, medzi ktoré patrí aj IT sféra.    

Príkladom je pomaturitné duálne vzdelávanie v odbore Počítačové systémy, ktoré ponúka Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

S duálnou formou pomaturitného vzdelávania v oblasti IKT sme začali už v roku 2013. Takáto forma vzdelávania má benefity pre všetky zapojené strany: školu, firmu aj študentov. Vzdelávanie je priamo prepojené s reálnym „životom“ vo firme, ktorá takto získava kvalitne, odborne, ale najmä prakticky pripravených absolventov. Uplynulý školský rok bol mimoriadne špecifický. Prechod na online štúdium bol náročný nielen pre dualistov, ale aj pre učiteľov, inštruktorov z firmy, ktorí si postupne zvykali na nové podmienky vzdelávania. Spoločnými silami sa nám podarilo nájsť si systém a tohtoroční absolventi duálneho štúdia vstúpia do histórie ako tí, ktorí ho ukončili bez toho, aby museli predstúpiť pred skúšobnú komisiu. A opäť tak máme skupinu absolventov pripravených zaujať nové pracovné pozície,“ hodnotí Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Duálne vzdelávanie v našej spoločnosti, ktoré praxi venuje 70 % času, fungovalo počas online štúdia veľmi dobre a na rovnakej kvalitatívnej úrovni. Teší nás, že napriek novej, doposiaľ nevyskúšanej podobe, zvládlo 25 študentov 3. ročníka úspešne ukončiť svoje štúdium. Taktiež sme si tento rok mohli vyskúšať aj online pohovory pre uchádzačov o duálne vzdelávanie a rozhodli sme sa ho využívať aj v budúcnosti,” hodnotí Martina Schusterová, riaditeľka Centra vzdelávania v najväčšej IT firme na východe Slovenska.

Práca v tíme, kde praxovali

Absolventi duálneho vzdelávania v odbore Počítačové systémy majú v najväčšej IT spoločnosti na východe garantované pracovné miesto. Svoju špecializáciu si vyberajú počas 3 rokov štúdia, kedy majú priestor spoznávať rôzne oblasti IT.

Študovať duálne som sa rozhodol kvôli praxi priamo vo firme aj garantovanej pracovnej pozícii. Od prvého ročníka som sa zaujímal o programovací jazyk ABAP. Počas troch rokov praxe som spoznal svoj budúci tím aj náplň budúcej práce. Som rád, že v tíme pokračujem už po ukončení štúdia. Náš duál vrelo odporúčam každému, koho bavia IT technológie a práca s počítačom,” hodnotí Milan Bujňák, Junior ABAP Developer.

Ja som sa k IT dostal ešte ako 8-ročný, keď som nevidiacemu bratovi pomáhal s inštalovaním počítačov a odvtedy som sa ani vlastne o nič iné nezaujímal. Duálne štúdium vo firme na naučilo veľmi veľa, pri každom predmete som sa učil byť plnohodnotným zamestnancom vo svojom zameraní. Aj keď som na začiatku smeroval k sieťam a k Linuxu, chcel som vyskúšať aj niečo iné a tak som sa dostal ku cloudu, ktorý je IT trendom a má veľký potenciál aj v Košiciach,” približuje Patrik Olšavský, ktorý vo svojom tíme z praxe po ukončení štúdia pracuje ako Cloud Administrator.

Duálne vzdelávanie ma lákalo hneď na prvý pohľad najmä pre prax, počas ktorej som vyskúšal technické oblasti – siete, databázy. Ale keď som sa dostal do tímu projektového manažmentu, hneď som sa v tejto sfére našiel. Som rád, že som si zvolil duál, prax je naozaj na nezaplatenie a štipendium, ktoré študent dostáva, taktiež poteší,” priznal Samuel Svitaň, ktorý po štúdiu začal pracovať vo firme na pozícii Scrum Master.

Best practise

Po úspešnom absolvovaní online záverečných skúšok získalo 25 študentov titul Diplomovaný špecialista. Okrem neho 22 študentov využilo možnosť a získalo medzinárodný odborný certifikát Fachinformatiker, ktorý garantuje rovnaké nadobudnuté zručnosti slovenských a nemeckých absolventov duálneho vzdelávania.

Koronakríza priniesla obrovskú výzvu v procese hodnotenia a certifikácie. Vďaka flexibilnému a pragmatickému prístupu oboch našich tímov v Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia a AHK Slowakei sa nám záverečné skúšky podarilo zrealizovať online. Išlo o svetovú premiéru považovanú za best practice v rámci siete nemeckých komôr so 140 zastúpeniami v 92 krajinách. Toto štúdium v Košiciach je jedinečnou výstavnou skriňou duálneho vzdelávania. Pri nezávislom externom zabezpečovaní kvality odborného vzdelávania sa neustále stretávame s profesionálnou prácou a nadšeným prístupom k mladým ľuďom v ich príprave na kariéru v IT,” vyjadril sa Peter Kompalla, konateľ Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. 

Duálne vzdelávanie ako praktická príprava na budúce zamestnanie s ohľadom na potreby trhu sa stáva čoraz vyhľadávanejšou formou štúdia mladých ľudí, ktorí si cenia vedomosti, ale rovnako aj prax.

Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

komentáre 2