EAST MAG
separovanie

Ako má vyzerať správne separovanie?

Ekológia a ochrana našej planéty je už dlhodovo dôležitou témou v spoločnosti, ktorá rezonuje a musí rezonovať, ak chceme uchovať našu planétu pre ďalšie generácie. Jednou z možností, ako vie každý z nás prispieť k miernejšiemu dopadu na životné prostredie, je separovanie.

Správnym tiredením odpadu totiž vieme zabezpečiť jeho recykláciu a opätovné využitie. Nie je však obal ako obal, preto sme si aj vďaka Precious Plastic Slovakia pripravili kvíz o separovaní.

REKLAMA

Koľko odpadu sa na priemernej skládke skladá z obalov, ktoré je možné separovať a následne zrecyklovať?

Correct! Wrong!

Ako dlho sa rozkladá PET flaša v prírode?

recyklovanie plastu
Correct! Wrong!

Patrí plastový obal znečistený olejom do koša na plasty?

olej
Correct! Wrong!

Patria hliníkové plechovky do koša na plasty?

Correct! Wrong!

Kam patrí stavebný polystyrén alebo polystyrén z nových spotrebičov ?

Correct! Wrong!

Z čoho je zložený obal tetra pak?

Correct! Wrong!

Plastové obaly od kozmetiky a čistiacich prostriedkov je potrebné pred vyhodením najprv dôkladne umyť.

Correct! Wrong!

Kam patria rolky z toaletného papiera a papierové obaly od vajec?

toaletny papier recyklacia
Correct! Wrong!

Ktoré z týchto položiek patria do zmesového komunálneho odpadu? (viac správnych odpovedí)

komunalny odpad

Please select 3 correct answers

Correct! Wrong!

Koľkokrát môžeme recyklovať papier?

recyklácia papiera
Correct! Wrong!

Separovanie
Tu niekto separuje všetko, čo doma nájde!
Len tak ďalej, bodaj by nás bolo viac takých!
Môže byť, chrániš našu planétu!
Nemáš rád planétu Zem?!

Ak ťa zaujíma iniciatíva Precious Plastic, odporúčame ti prečítať náš rozhovor s Martinom Brenvasserom z tejto iniciatívy.

Ekologický dlh

Vedeli ste, že v roku 2020 sme Overshoot Day – teda deň, kedy začíname žiť na ekologický dlh, pretože sme vyčerpali dostupné zdroje pre daný rok, presunuli až o 3 týždne? Výrazne na to vplývala celosvetová pandémia, ktorá dátum žitia na dlh oddialila na 22. augusta, pričom v roku 2019 sme na dlh začali žiť už 29. júla.

Tento posun však platí v celosvetovom ponímaní, Slovensko začalo žiť na dlh už 21. mája 2020. Platforma globálnej ekologickej stopy sleduje nároky všetkých krajín na využívanie krajiny a prírodných zdrojov, ale aj produkciu oxidu uhličitého. Slovenskí obyvatelia by pri svojom súčasnom spôsobe života potrebovali 1,6 planéty.

Znižovať svetový Overshoot Day je možné predovšetkým:

  • Znížením emisií CO2
  • produkciou energie z obnoviteľných zdrojov
  • obmedzením individuálnej automobilovej dopravy a jej nahradenie ekologickou a verejnou dopravou

Ďalej je veľkým problémom nielen samotné separovanie odpadu, ale aj množstvo jedla, ktoré vyhadzujeme do odpadu – pri znížení o polovicu by sme Overshoot Day mohli posunúť až o 15 dní

Ak už máš doma všetok odpad krásne oddelený, urob si naše ďalšie kvízy.

komentár: 1