EAST MAG
ty plus IT

Košický región sa pripravuje na svoju IT budúcnosť

Aj keď je rok 2020 plný zvláštnych zmien, okolností aj situácií, priniesol aj mnohé zaujímavé projekty. Projekt Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja (LearnIT.ke) sa tento rok dostal do svojej finálnej fázy. Jeho cieľom je podpora vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja.

Budúcnosť IT v Košiciach

Digitalizácia sa dotýka denne takmer všetkých oblastí života a v budúcnosti sa očakáva prudký vzostup práve v IT sektore. Cieľom projektu je podporiť pripravenosť regiónu Košice pre nadchádzajúce obdobie.

Košický región potrebuje pre upevnenie konkurencieschopnosti a rastu začať budovať svoju digitálnu identitu a ukázať ľuďom, čo im môže ponúknuť, napr. príležitosť zostať a pracovať doma,“ približuje Zuzana Fedáková, programová manažérka Občianskeho združenia Sapiente, ktoré projekt realizuje. Projekt rieši najmä strategický prístup a implementačný návrh pre verejné inštitúcie, ktoré by mali byť schopné v budúcnosti vytvoriť zdravý a inovačný ekosystém, ktorý by úspešne využíval potenciál IT sektora v kraji.

Kľúčovým môže byť práve spojenie verejnej správy, vzdelávacích inštitúcií, podnikateľského sektora a ďalších hráčov v regióne. Tieto partnerstvá môžu prinášať spoločný osoh vo forme zlepšovania aktivít v prospech prípravy pracovnej sily pre IT sektor. Jedným z partnerov projektu sa stalo aj košické Targo – Brand Studio.

OZ Sapiente nás oslovilo začiatkom roka pre aktívnu spoluprácu v oblasti marketingovej podpory projektu. Takmer dekádu som pracoval v oblasti vzdelávania a rozvoja ľudí, preto ma táto téma oslovila. Myslím si, že každý projekt, ktorého zámerom je napredovanie IT sektora v našom regióne, budovania povedomia o IT, sieťovania relevantných partnerov, má zmysel. Verím, že jeho prínos ocenia všetky dotknuté cieľové skupiny,” hovorí Róbert Packaň, zástupca kreatívneho štúdia.

ty plus IT
Partnerstvo TyPlusIT (Zuzana Fedáková) + Syntax Systems Slovakia (Milan Števkov, Managing Director)

Podpora vzdelávania

Jednou z oblastí, na ktoré projekt najviac reflektuje, je oblasť vzdelávania. „Okrem nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily sme identifikovali chýbajúci komplexný strategický prístup pre IT vzdelávanie zo strany kompetentných inštitúcií a celkovo slabý záujem o celoživotné vzdelávanie,“ približuje p. Fedáková.

Združenie rozbehlo tento rok aj komunikačnú kampaň k projektu, ktorá beží pod logom TyPlusIT. V rámci kampane sa podarilo úspešne zorganizovať niekoľko online seminárov v rámci TyPlusIT online akadémie. Online semináre ponúkajú moderovanú formu diskusií a sú zamerané na rôznu problematiku: od rozvoja IT zručností detí a študentov, cez tému partnerstva škôl a zamestnávateľov až po problematiku celoživotného učenia sa pre modernú dobu.

ty plus IT
Partnerstvo TyPlusIT + Košice IT Valley (bývalý riaditeľ Pavol Miroššay)

Predpoklad pre úspech je vzájomná spolupráca

V rámci projektu sa podarilo vytvoriť aj aktívnu regionálnu sieť partnerov, ktorých cieľom je aktívne participovať na aktivitách spojených s rozvojom IT segmentu v Košickom regióne.

Teší nás, že sa nám túto sieť darí úspešne rozširovať. Medzi našich členov a podporovateľov patria stredné školy, verejné inštitúcie, ale aj súkromné firmy. Veríme, že sa výsledok čoskoro dostaví. Predpokladom na to je spolupráca, hľadanie spoločných prienikov a konštruktívnych riešení, ktorých výsledkom bude atraktívne mesto a kraj, v ktorom nájdu zamestnávatelia aj naďalej potenciál pre svoj rast, ich zamestnanci stabilné a atraktívne uplatnenie, študenti priestor na realizáciu a samosprávy partnerov, ktorí im dokážu aktívne pomáhať v ich nadchádzajúcom procese digitalizácie. Vyhrňme si ruky, priatelia, nesmieme totiž zaspať na vavrínoch,“ uzatvára p. Fedáková.

ty plus IT
Partnerstvo TyPlusIT + Súkromné gymnázium Katkin Park

Projekt Tvorba verejnej stratégie vzdelávania a prípravy pracovnej sily pre potreby IT sektora v regióne Košického kraja je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac o projekte a jeho informačnej kampani nájdete na webovej stránke projektu.

Miroslava Korytková

K písaniu som sa prirodzene dostala cez čítanie, ku ktorému ma od malička viedla moja mama. Ani po rokoch má táto vášeň neopustila a knihy držím v rukách denne. Rada sa rozprávam s inšpiratívnymi ľuďmi a rovnako rada o nich píšem. Mám rada rýchlu, dynamickú prácu, ktorú mi redakcia Index Magu denne prináša.

Šéfredaktorka Index Mag.
miroslava@indexmag.sk

komentáre 2