fbpx
EAST MAG
workshop

Bola som na workshope Design Thinking od Google – čo mi dal?

Online vzdelávacích aktivít si v súčasnej dobe nájdeme na akúkoľvek tému hneď niekoľko. V rámci vzdelávania má svoje dlhodobé popredné miesto spoločnosť Google. Jej workshop New Generation of Founders sa venuje metóde design thinking. Bezplatný jednodňový workshop môže absolvovať každý po vyplnení prihlášky – tak som sa ho zúčastnila aj ja.

Design thinking pre všetkých

Online workshopy New Generation of Founders jsou určené pro širokou veřejnost, protože metodu design thinking je možné uplatnit ve všech oblastech. Na Slovensku jsme projekt představili v říjnu 2020 a hned jsme se setkali s velkým zájmem různých subjektů i jednotlivců. Za 3 měsíce jsme v roce 2020 stihli realizovat 39 online workshopů a vyškolili jsme 950 účastníků, od kterých máme skvělou zpětnou vazbu,” približuje Jana Peffková, projektová manažérka pre Česko a Slovensko programu New Generation of Founders

Mňa osobne ku kurzu motivovalo, to, že design thinking slúži na rozvíjanie inovatívneho a kreatívneho myslenia. A to sa predsa zíde každému.

Kde ste najviac kreatívny?

Online workshop som absolvovala ešte v roku 2020. Viedla ho Zuzana Vojtášová, ktorej sa podarilo udržať interakciu medzi účastníkmi aj pohodovú atmosféru, čo je v prípade online vzdelávania veľký plus. Program workshopu pozostával z častí, kedy sme si prešli teoretické východiská doplnené o zaujímavé fakty, po ktorých nasledovala exekutíva a naša aktivita.

Z faktov, ktoré ma zaujali, spomeniem prieskum, ktorého výsledkom bolo, že menej ako 1 % ľudí prichádza ku kreatívnym nápadom v práci. Teda na mieste, kde by sme ich vlastne mali využívať najviac. Možno to tak máte aj vy – mne osobne často riešenia napadajú pri behu alebo chôdzi.

Tímová práca

Na workshope platia zásady, ktoré nie je problém spĺňať: dodržiavanie časových limitov, spoločná komunikácia a aktivita. Pre introvertov môže byť náročnejšie zvládnuť prácu v tíme – počas kurzu sa totiž účastníci rozdelia do pracovných skupín.

Do tímov sme sa delili sami tak, aby bol v každej skupine aspoň 1 z 3 typov osobností (kreatívec, prakticky založený človek a ten, ktorý dokáže nápad predať). Vďaka tomu sa musíte trochu zamyslieť aj nad vašimi silnými či slabými vlastnosťami a zhodnotiť svoje schopnosti.

Zameriavam sa na užívateľa

Pridanou hodnotou, pre ktorú je design thinking využívaný, je jeho snaha riešiť problémy užívateľov tak, aby vlastne ani nevznikali. Zameriava sa teda na prevenciu stavu, z ktorého môžu vzísť problémy. V centre záujmu je užívateľ – ktorým bol jeden člen nášho tímu – a základom je pochopenie jeho myšlienok, potrieb, motivácií… Vďaka tomu sme si na workshope mohli vyskúšať, ako viesť empatický rozhovor s cieľom dať 80 % priestoru respondentovi.

Následne sme v tíme identifikovali konkrétnu potrebu a výzvu, ktorú sme sa rozhodli vyriešiť, samozrejme, len na ideovej úrovni. Náš tím mal za úlohu zefektívniť online vzdelávanie. Tak, aby sme vyriešili problémy študentky 1. ročníka na vysokej škole. V rozhovore sa nám zverila s pocitmi – necítila sa ako súčasť školy, nevznikali väzby medzi spolužiakmi aj učiteľmi. Chýbalo aj akékoľvek oživenie hodín. Ako riešenie sme vymysleli program, ktorý by spájal gamifikáciu (zbieranie bodov za úspešné aktivity), multimediálne zdroje pre doplnenie prednášok, priestor na otázky aj pravidelnú pripomienku pauzy.

Zisk certifikátu

Na záver workshopu sme museli svoj nápad odprezentovať pred ostatnými účastníkmi, ktorí sa potýkali s inými problémam.

Mňa osobne workshop obohatil o novú skúsenosť pracovať online v tíme. Poskytol mi množstvo impulzov na premýšľanie z uhla pohľadu, ktorý mi nie je blízky. Pri empatickom rozhovore som si mohla otestovať svoju schopnosť klásť otvorené otázky a predovšetkým respondenta počúvať s porozumením.

A aby som nezabudla, absolvovanie workshopu Design Thinking je podmienené získaním certifikátu Creative Skills for Innovation.

Ako workshop Design Thinking hodnotia iní?

Mia Nováková:

Mne sa osobne veľmi páčil, dokonca ho považujem zatiaľ za najlepší z hľadiska zapájania účastníkov. Online prostredie očakávaný výsledok vôbec neovplyvnilo, bol zvládnutý skvele. Veľmi sa mi páčil aj nápad s technickou miestnosťou na Google Meet. Napriek tomu, že bolo na workshope veľa účastníkov a dokonca sa aj menil jeden člen tímu, bol prehľadný, zrozumiteľný a zábavný. Prehĺbil moje znalosti o tvorbe pomocou design thinkingu, naučil ma pýtať sa viac empatické a menej zavádzajúce otázky za krátky čas. Taktiež nám ukázal, aká je sila v skupine a o koľko rýchlejšie vieme spoločne vyriešiť zadanie. Ako bonus nám aj pripomenul neklásť medze svojej kreativite. Workshop by som odporučila pre každého začínajúceho podnikateľa, startupistu, marketingových zamestnancov, ale aj pre každého, kto sa rád učí a hľadá nové výzvy. Je to výborný worshop, ktorý nám pripomenul pozerať sa na produkty/služby očami zákazníka ešte hlbšie.

Jakub Horváth:

Pre workshop Design Thinkingu som sa rozhodol z dôvodu, že som sa uchádzal o pozíciu certifikovaného trénera v rámci projektu New Generation of Founders a účasť na tomto workshope bola jednou z podmienok uchádzania sa. Workshop mi ponúkol novú perspektívu nazerania sa na kreatívnu prácu v tíme, riešenie inovatívnych výziev, a najmä na proces tvorby reálneho prototypu produktu či nápadu. Výstupom z tohto workshopu je certifikát Creative Skills for Innovation. Odporučil by som ho mladým ľuďom a začínajúcim podnikateľom, ktorí už možno majú podnikateľský nápad, prípadne problém, ktorý potrebujú vyriešiť. Prostredníctvom tohto workshopu sa dokážu vcítiť do kože svojho zákazníka, otestovať a vylepšiť svoj produkt.

Simona Ďurkovič:

Workshop hodnotím dobre. Bol profesionálne zabezpečený, nebolo potrebné obávať sa nejakých technických problémov, nakoľko tam stále bola podpora, ktorá všetko vedela rýchlo vyriešiť. Milý prístup, všetko tip top. Workshop mi dal nové pohľady na to, ako začať vnímať potreby klienta. Doteraz som to skôr vnímala takým štýlom: ja by som… A práve tento workshop design thinking ma donútil premýšľať viac nad potrebami zákazníka, naučilo ma to, ako správne viesť ozhovor, aby som teda zistila, čo klient skutočne chce a potrebuje. Workshop je určený podľa mňa pre všetkých, ktorí majú nejaký obchod alebo ponúkajú nejakú službu, resp. pracujú v OZ. Určite je vhodný aj pre marketérov, či už začínajúcich, alebo ostrieľaných, nakoľko je dobré znova si pripomenúť či zefektívniť, ako pristupovať ku klientovi.

Prečítajte si rozhovor s Jakubom Horváthom, certifikovaným trénerom Google.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár