EAST MAG
grow with google

Grow with Google Student Ambassador: Študenti vidia v digitálnom marketingu uplatnenie

Online priestor a digitalizácia dáva príležitosť na vznik nových profesií. Porekadlo „remeslo má zlaté dno” síce bude naďalej platiť, šikovní, kreatívni a učenia schopní ľudia si vedia nájsť svoj priestor v online prostredí. Pomôcť im v tom môže aj program Grow with Google.

Tri roky bol ambasádorom pre tento program Jakub Horváth. V roku 2020 sa stal jedným z certifikovaných trénerov Google pre Slovensko. Okrem týchto aktivít je Jakub doktorandom Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove.

PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU

Aká bola tvoja cesta k marketingu?

Ja som po osemročnom gymnáziu pôvodne študoval právo, ale to ma nejako nenadchlo a najmä vôbec nenapĺňalo. Štúdium som po piatich semestroch (ne)dobrovolne ukončil. Potom som sa chvíľku hľadal a pracoval aj manuálne, až som začal študovať manažment v Prešove. Okolo roku 2009 prišiel fenomén Facebook. Všetci sme si tam postupne začali vytvárať sieť kontaktov a tráviť tam časť svojho voľného času. Ja som sa tam začal hrať so správou skupín a fanpageov, písal som len krátke texty či popisy.

Zlom nastal až po stretnutí s Palim Grinvalským pred 5 rokmi na káve, kde mi bolo priblížené, čo robí a čomu sa venuje Adsulting, jedna bývalá košická marketingová agentúra. Pali mi vravel, že by sa im bodol človek, ktorý im externe bude písať texty na weby pre klientov a sekciu na ich webe s portfóliom ich realizovaných zákaziek. Vtedy som tuším prvýkrát počul pojem copywriting. To som ešte netušil, že raz ma táto práca bude sčasti živiť…

Spomínal si nástup Facebooku – dnes popri ňom rastie na popularite Instagram a TikTok. „Padne” podľa teba Facebook?

Instagram patrí Facebooku, čiže tam nejaká konkurencia nehrozí, iba sa hľadá nejaký balans, v ktorom určite Instagram prevyšuje Facebook, avšak príjmy končia aj tak u Zuckerberga 🙂 Myslím, že už sa nestane, aby sa tento pomer zmenil v prospech Facebooku, ale určite sa to bude ešte meniť. TikTok je taký novodobý fenomén, ktorý si každým dňom získava čoraz väčšiu popularitu a nových používateľov, ale cieľovka je tam veľmi mladá, tínedžeri, resp. centaliáli. Oni kúpnu silu nemajú, avšak ich rodičia áno. Sledujem to okrajovo, myslím, že tam ešte nebola naplno spustená monetizácia, iba nasávajú používateľov a som zvedavý, ako to potom celé speňažia.

jakub horvath
foto k článku: J. H.

Ktorá z oblastí marketingu ťa baví najviac? 

Ako naznačujú už moje predchádzajúce odpovede, copywriting. Venujem sa však okrajovo aj správe sociálnych sieti, hlavne čo sa týka našej fakulty (Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove) a realizoval som aj nejaké PR kampane na báze freelance.

Ako sa na marketing nazerá z vedeckého hľadiska? Čomu sa napríklad venuješ ty konkrétne vo výskume?

Ja to aj všade v mojich nejakých krátkych profiloch uvádzam, že baví ma marketing v praxi, ale aj ako veda. V praxi sa niečo predpokladá, spraví sa kampaň a čísla nám povedia, či bol predpoklad správny alebo ho treba prehodnotiť. Veda ponúka nespočetne veľké možnosti bádania a skúmania v najrôznejších témach. Povedzme si však na rovinu, že druhú teplú vodu nevymyslíme, avšak môžeme sa oprieť o existujúce výskumy, resp. metodiku a aplikovať ju na nejakú inú oblasť či problém a doplniť tak, prípadne rozšíriť danú oblasť poznania s našimi aktuálnymi zisteniami.

Ja som sa počas štúdia venoval najmä tomu, ako mileniáli, resp. generácia Y, nakupuje online prostredníctvom smartfónov. Aktuálne, v rámci svojej dizertačnej práci, ktorú som už odovzdal a čakám na jej obhajobu, som skúmal ako mileniáli vnímajú neistotu pri nakupovaní online.

A ako ju vnímajú? K čomu si sa dopracoval?

Na základe môjho výskumu v rámci dizertačnej práce, kde prieskumnú vzorku tvorilo 824 mileniálov (generácia Y, resp. ľudia narodení v rokoch 1984 až 2000, metodika prevzatá od autora Milesa Younga z Ogilvy & Mather), som zistil, že títo ľudia sa primárne obávajú informačnej asymetrie zo strany predajcov, oportunizmu zo strany predajcov, o bezpečnosť a súkromie svojich osobných informácií. Na základe týchto zistení potom v práci navrhujem model zmierňovania tejto neistoty založený na transparentnosti produktu, dôvere, informačnej hodnoty webových stránok predajcov a ich sociálnej prítomnosti.

FM rozbehla vyučovanie predmetov o digitálnom marketingu – akú perspektívu ponúka táto oblasť mladým ľuďom?

Špecializácia Digitálny marketing na Fakulte manažmentu je nielenže perspektívna, ale v súčasnej situácii v súvislosti s globálnou pandémiou koronavírusu COVID-19 aj nevyhnutná. Vzhľadom na to, že podľa zistení portálu Eurostat, viac ako 50 % slovenskej populácie nemá dostatočné digitálne zručnosti a 90 % budúcich povolaní si ich bude vyžadovať, sa našim študentom ich znalosťou pomáhame odlíšiť v jednom z najrýchlejšie rastúcich odvetví biznisu.

Študenti sa po ukončení tejto špecializácie môžu uplatniť na marketingových oddeleniach rôznych spoločností, v reklamných agentúrach alebo aj ako freelanceri. Ako bonus, študentom s kolegami ponúkame možnosť mentoringu a pravidelne na pôde našej fakulty prednášajú poprední odborníci nielen z oblasti marketingu. Na fakulte funguje aj Klub digitálneho marketingu, ktorý som založil a ktorý združuje najšikovnejších študentov fakulty, ktorí sa aktívne podieľajú na marketingu fakulty.

Vnímajú aj študenti perspektívu a príležitosti v marketingu? Je to niečo, čo ich baví?

Študenti vnímajú tieto príležitosti pozitívne a nie je to len môj subjektívny názor. Podložiť to môžem vysokou účasťou na prednáškach odborníkov z praxe, vysokou účasťou na panelových diskusiách v rámci fakulty s odborníkmi z praxe, a taktiež záujem podieľať sa na marketingu fakulty ako členovia Klubu digitálneho marketingu. Vzhľadom na situáciu sme začali organizovať aj online marketingové webináre, o ktoré študenti javia taktiež veľký záujem. Minulý akademický rok sa na túto špecializáciu prihlásilo približne 80 študentov. Študenti v tom vidia budúcnosť a možnosť širokého uplatnenia, a tak je záujem o digitálny marketing pre ďalší akademický rok ešte vyšší.

grow woth google

Ako si sa dostal k titulu Grow with Google Student Ambassador? 

Bola to náhoda. Kolega mi poslal link s výzvou, kde bola možnosť zaregistrovať sa a uchádzať sa o túto príležitosť na báze dobrovoľníctva. Ja som vždy rád rozprával a keď ma vybrali a bol som na úvodné školenie v Bratislave, zistil som, že okrem písania ma baví aj prednášať. Pokrýval som tam témy v súvislosti so základmi online marketingu, ako aj nevyhnutnosťou digitálnych zručností pre budúcnosť každého z nás. Študentským ambasádorom som bol tri roky po sebe a dostal som sa vďaka tomuto programu aj do európskej centrály spoločnosti v írskom Dubline.

Teraz si certifikovaný Google Certified Trainerom – čo to presne znamená? 

Znamená to, že som jedným z dvadsiatky slovenských odborníkov a špecialistov z odboru, ktorí pomocou programu Grow with Google prinášajú vzdelanie v oblasti digitálneho marketingu a mäkkých zručností do regiónov po celom Slovensku na báze dobrovoľníctva.

Pokrývame rôzne oblasti:

  • Mäkké zručnosti (Soft skills): Leadership, #IamRemarkable, Design Thinking, Entrepreneurship a ďalšie,
  • Tvrdé zručnosti (Hard skills): Google Ads, Google Analytics, Google Ads Fundamentals, YouTube, Google for Nonprofits,  G Suite, Export, Online Security & Safety a ďalšie.

Prednášame a školíme študentov, uchádzačov o zamestnanie, ale aj zamestnancov firiem či neziskové organizácie po celom Slovensku.

grow with google
Google Certified Trainers Slovensko 2020

Čo ponúka Google v rámci vzdelávania pre bežných ľudí?

Spoločnosť Google, prostredníctvom vzdelávacieho programu Grow with Google, ponúka bežným ľuďom so záujmom vzdelávať sa rozširovať si obzory bezplatné tréningové kurzy a nástroje, ktoré im pomáhajú získať správne zručnosti pri hľadaní zamestnania, rozvíjaní kariéry alebo podnikania. Tento program sa prioritne zameriava na nasledujúce oblasti: osobný rozvoj, startupy, podnikanie, developeri, učitelia, neziskové organizácie, kultúrne inštitúcie a tvorba obsahu na YouTube. Špeciálne by som dal do pozornosti bezplatnú Digitálna garáž. Je to kurz na získanie praktických znalostí z digitálneho marketingu aj ďalších zručností pre budúcnosť, ktorý sa končí certifikátom o absolvovaní.

Spoločnosť Google, prostredníctvom vzdelávacieho programu Grow with Google, ponúka bežným ľuďom so záujmom vzdelávať sa rozširovať si obzory bezplatné tréningové kurzy a nástroje, ktoré im pomáhajú získať správne zručnosti pri hľadaní zamestnania, rozvíjaní kariéry alebo podnikania. Tento program sa prioritne zameriava na nasledujúce oblasti: osobný rozvoj, startupy, podnikanie, developeri, učitelia, neziskové organizácie, kultúrne inštitúcie a tvorba obsahu na YouTube. Špeciálne by som dal do pozornosti bezplatný kurz Digitálna garáž – poskytuje praktické základy v oblasti digitálne marketingu a končí sa certifikátom o absolvovaní.

Digitálne zručnosti a ich potrebu sme už v rozhovore spomínali. Ako by sa dali zadefinovať, čo to vlastne je?

Keď som si raz hodil pojem digitálne zručnosti do Google-u, ako prvé mi vyskočil odkaz na europass, kde zrejme je v rámci CV takáto sekcia 🙂

Digitálne zručnosti sú však súčasťou zručností potrebných pre budúcnosť, ktoré chýbajú Slovákom a Slovenkám bez ohľadu na vek. Na základe štúdie Digital Challengers od spoločnosti McKinsey, ktorá bola vypracovaná aj pre Slovensko, vieme, že bude klesať dopyt po manuálnych a základných kognitívnych zručnostiach, ktoré vie nahradiť umelá inteligencia. Bude vyššia potreba sociálnych, emočných a najmä technických zručností. Ide o kombináciu tvrdých a mäkkých technických zručností, ktoré delíme do 3 kategórií. Všeobecné technické zručnosti, teda základné digitálne zručnosti potrebné na využívanie technológií – spracovanie informácií, elektronická komunikácia, tvorba obsahu či internetová bezpečnosť. Ďalšia kategória sú špecializované technické zručnosti, sem patrí pokročilé programovanie, strojové učenie či kombinácia týchto zručností so znalosťou odvetvia. A poslednou kategóriou sú doplnkové technické zručnosti, medzi ktoré patrí kreativita, pokročilé komunikačné a vyjednávacie zručnosti, leadership, digitálny marketing či podnikateľské zručnosti.

Veľkú medzeru máme práve v nedostatku technických zručností, po ktorých dopyt neustále rastie. Ľudia so špecializovanými či doplnkovými službami, ako sú programovanie, digitálny marketing či rôzne mäkké zručnosti, sú „nedostatkový tovar”. 

Zároveň vidíme, že znalosti a odvaha sú prepojené nádoby. Veľa sa hovorí o inováciách, vlastných projektoch a startupoch, no bez dostatočných znalostí a podpory sa málokto odhodlá. Reflektuje to aj rozdielna situácia v regiónoch. Tam, kde je menej príležitostí vzdelávania v zručnostiach potrebných pre budúcnosť, je aj menšia koncentrácia startupov a inovácií. Preto sa aj my, Google Certified Trainers, s programom Grow with Google snažíme prinášať vzdelávanie v oblasti internetu a podnikania online formou aj do regiónov.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 4