EAST MAG
aj ty v it

Vzdelávanie na materskej dovolenke: digitálne zručnosti sú základný predpoklad

Organizácia Aj Ty v IT patrí na Slovensku medzi dlhodobých zástancov myšlienky, že do IT sveta patria aj ženy. Organizujú množstvo eventov – vzdelávacích aj popularizačných, ktoré sa sústreďujú na dievčatá – študentky, ale aj na dospelé ženy. V dnešnom článku sa pozrieme práve na aktivity určené pre ženy, ktoré sa chcú zlepšiť v digitálnych zručnostiach alebo majú záujem zmeniť svoje profesijné zameranie. Trendom je aj vzdelávanie na materskej dovolenke.  

Napriek pandémii sa Aj Ty v IT podarilo uskutočniť v roku 2020 množstvo vzdelávacích aktivít. „Pre dospelé ženy sme urobili 10 dlhodobých kurzov, 26 krátkodobých a 63 workshopov. Snažíme sa zvyšovať počet najmä dlhodobých kurzov, pretože tie sú vystavané tak, aby sa ich učastníčky mohli zamestnať na juniorských IT pozíciách,” vysvetľuje Veronika Pizano, projektová manažérka kurzov pre dospelé ženy v Aj Ty v IT. Celkovo bolo v kurzoch pre dospelé ženy v roku 2020 vyškolených 1590 účastníčok.

REKLAMA

Na kurzoch tvoria 10 % mamy na materskej

Najväčší záujem o kurzy majú podľa jej slov ženy vo veku od 30 do 45 rokov v rôznych životných situáciách. Keďže sme sa v januári venovali téme materskej dovolenke a práci, zaujímalo nás, či vzdelávanie Aj Ty v IT využívajú aj mamy na materskej. 

Áno, majú záujem o kurzy, vďaka ktorým sa kompletne rekvalifikujú do IT sektora, ako napríklad Women Tester Academy, alebo o kurzy, vďaka ktorým si zvýšia kvalifikáciu, ako Women SQL Academy. Obľúbené sú však aj kratšie kurzy či workshopy, na ktorých si vyskúšajú rôzne programovacie jazyky a zistia, či by ich to bavilo a následne môžu vyskúšať dlhodobý kurz,” dodáva V. Pizano, ktorá odhaduje, že približne 10 % účastníčok minuloročných kurzov tvorili práve mamy na materskej.

Spomedzi kurzov je pre túto skupinu záujemkýň určený napríklad aj krátkodobý kurz DigiWomen, ktorého cieľom je, aby ženy na materskej/rodičovskej udržiavali krok s požiadavkami na digitálne zručnosti. Kurz organizuje Aj Ty v IT v kooperácii s Microsoftom. 

vzdelavanie na materskej
ilustračná foto, autor titulnej foto: Gustavo Pizano

Výhodou archív nahrávok

Absolvovala ho aj Martina Piatnicová. „O kurze som sa dozvedela od švagrinky, ktorá pracuje v IT oblasti. Chcela som si to trochu spestriť na materskej, zdokonaliť sa tam, kde mám medzery a možno zistiť, či sa venovať do budúcna IT oblasti… Pred kurzom som bola normálny používateľ, ktorý prichádza na veci sám. Pred materskou som pracovala v sociálnej oblasti, kde som potrebovala prácu s Excelom. Po kurze mám lepšie zručnosti, ale najviac to pocítim, až ich budem potrebovať v praxi,” hodnotí Martina Piatnicová. Priznáva, že popri materskej pre ňu vzdelávanie bolo náročnejšie. 

Myslela som, že to bude jednoduchšie, no pri dcérke sa sústrediť na kurz bolo dosť nemožné. Veľa vecí mi trocha ušlo, ale to som neskôr dobehla pri nahrávkach, ktoré boli k dispozícii a to veľmi oceňujem, pretože som si ich mohla pozrieť kedy to vyhovovalo mne. Chcela som ísť hneď aj na ďalšie kurzy, ale dcérka musí trochu ešte podrásť, aby som sa tomu mohla naplno venovať.”

Praktické využitie programov Microsoft Office 365

Svetlane Filipovej, ktorá sa rozhodla vzdelávať v oblasti IT popri mešních deťoch, zas kurz odporučila priateľka, absolventka Women Data Academy. „Chcela som získať čo najrýchlejším a najefektívnejším spôsob prehľad o možnostiach novej verzie Excelu a praktickom využití ďalších programov Microsoft Office 365, Outlook. DigiWomen mi odporučili priamo v AjTyvIT, keďže začínal práve pred kurzom dátovej analýzy, ktorý ma lákal, a nemala som veľa skúseností napríklad s novou verziou Excelu a jeho komplikovanejšími funkciami. Absolvovala som DigiWomen I i II,” vysvetľuje Svetlana, ktorá sa ako právnička s programami Microsoft Office veľmi nestretávala. 

Po kurze som získala praktický prehľad o možnostiach ich využitia na zefektívnenie a uľahčenie vlastných činností i potenciálne pre administratívu v rámci kancelárie. Určite mám neporovnateľne väčší rozhľad. Pod dohľadom lektora som sa nechala previesť aplikáciami, ktoré sú v podstate veľmi user-friendly a intuitívne na používanie, ale sama som sa s niektorými z nich ako samouk nikdy iniciatívne bližšie neoboznamovala. Najmä pre nedostatok času a problém rozhodnúť sa, s čím začať a s akým zdrojom pracovať. Počas kurzu som dostala pomerne komplexný návod, ktoré funkcie možno použiť na aké konkrétne  úlohy, i rôzne vychytávky. Veľmi mi to pomohlo zorientovať sa a pokračovať ďalej i sama.”

Možnosti pre ďalšie vzdelávanie

DigiWomen je zameraný na vzdelávanie v oblasti digitálnych zručností, ktoré sa stávajú požadovanými v širokej škále odvetví. „Preto som pokračovala i v ďalších podobných kurzoch. Osobne som pociťovala veľký deficit, že som stratila prehľad o súčasných možnostiach služieb Microsoft Office 365. Tie sa za uplynulé roky, počas ktorých si ich používanie moja práca nevyžadovala, neuveriteľne rozrástli,” dodáva Svetlana Filipová.

Obe účastníčky sa zhodujú na tom, že DigiWomen je vhodný vzdelávací kurz aj pre ženy na materskej dovolenke. Martina aj Svetlana sú príkladom toho, že potrebu a chuť vzdelávať sa majú aj mamy na materskej dovolenke. Aj Ty v IT im svojou ponukou kurzov vyhovuje. 

V súčasnosti, kedy kurzy prebiehajú online, cítime celkovo vyšší záujem o naše kurzy. Pandémia ukázala, že práve IT odvetvie je najmenej dotknuté, či už z hľadiska ohrozenia pracovných miest, zníženia príjmu, ale aj z hľadiska možnosti vykonávať prácu z domu a skombinovať ju s náročnou rodinnou situáciou,” uzatvára Veronika Pizano s vysvetlením zvýšeného záujmu o vzdelávanie sa žien v Aj Ty v IT.

Vzdelávanie na materskej dovolenke je výzvou, ktorá vie každú mamu mnoho naučiť. O tom, čo prináša práca počas materskej, sa zamýšľala Miroslava Korytková v téme Ako skĺbiť (ne)skĺbiteľné.


Autor titulnej fotografie článku: Gustavo Pizano.

Edita Fabian Hilgartová

komentár: 1