EAST MAG
eleveo

Danko Bočev, Eleveo: Zmeny v Zoom International priniesli značku Eleveo

Košická pobočka spoločnosti Zoom International prešla v júni 2020 rebrandingom. Jeho výsledkom je nová značka Eleveo aj nový manažment. Danko Bočev, Brand Manager, a Jaroslav Kondor, SW Development Director, nám priblížili, k akým zmenám vo firme došlo a aké sú jej ďalšie vízie.

Prečo prešiel Zoom International rebrandingom? 

D. B.: Touto zmenou sme chceli dať najavo, že vo firme došlo k zmenám. Naša košická pobočka funguje od roku 2017, spoločnosť ako taká však bola založená ešte v roku 1999. Po vyše 20 rokoch fungovania na trhu sa spoločnosť rozhodla rozšíriť portfólio našich produktov aj napríklad o cloudové riešenie.

REKLAMA

Vznikla potreba vytvorenia nového názvu pre produkt, ktorý ponúkame, a preto celá spoločnosť vystupuje pod novým brandom Eleveo (čo je úzko spojené s latinským slovom elevo, v preklade vyzdvihnúť alebo rásť). Okrem toho bolo dôvodom aj to, že dochádzalo k častému zamieňaniu si našej značky s firmou Zoom, ktorá poskytuje celosvetovo známu komunikačnú platformu.. 

Ako počet zamestnancov v košickej pobočke narastal, vznikla potreba rozšíriť aj manažment, preto sme nášho predchodcu Alexandra Ivana postupne vystriedali ja a kolega Jaro Kondor.

Na aké služby či produkty sa zameriava Vaša spoločnosť? 

J. K.: Eleveo, pôvodne Zoom International, sa od svojho začiatku v roku 1999 sústredila na softvérové riešenia pre kontaktné centrá. Softvérové riešenia mali od začiatku chrániť podnikanie našich klientov prostredníctvom zaznamenávania všetkých interakcií ich kontaktných centier, ako sú napr. požiadavky na ich produkty alebo služby, následný predaj, rôzne finančné alebo zdravotnícke transakcie, poskytovanie riešení v oblasti ochrany osobných údajov a regulačných požiadaviek a takisto aj zaznamenávanie a vyhodnocovanie zákazníckej skúsenosti, resp. spokojnosti. Eleveo poskytuje svoje softvérové riešenia v oblasti Call & Screen Recording, Quality Management, Workforce Management, Data Analytics celosvetovo, či už v cloude, ako on-premise, alebo v poslednej dobe čoraz častejšie v podobe hybridných riešení (kombinácia cloud a on-premise) s rôznymi plne natívnymi cloudovými balíkmi.

Vidíte v cloudifikácii budúcnosť?

J. K.: V cloudových službách jednoznačne vidíme budúcnosť našich produktov. Avšak stále existuje veľké množstvo zákazníkov, ktorí nemôžu (z rôznych technologických a iných security dôvodov) alebo nechcú (napr. stále pretrvávajúca nedôvera) služby svojim klientom poskytovať a svoje dáta ukladať v cloude. Z toho dôvodu sa sústredíme nielen na cloudifikáciu čo najväčšieho množstva našich softvérových riešení, ktoré boli doteraz poskytované ako on-premise riešenia, ale aj na vývoj tzv. hybridných riešení. Okrem toho v budúcnosti vidíme priestor v rozširovaní množstva ponúkaných funkcionalít v rámci našich riešení, v ich integrácii s rôznymi riešeniami tzv. tretích strán a v neposlednom rade aj v mobilnom vývoji.    

Kto využíva služby Vašej spoločnosti? 

D. B.: Naši zákazníci môžu byť akékoľvek firmy či subjekty, ktoré majú aspoň jedného agenta na call service. Sú to banky, poisťovne, telekomunikační operátori, automobilová výroba, televízie, je to široké spektrum. Služby poskytujeme klientom, akými napríklad sú ING, Generali, Shell, AT&T, Vodafone, Ford, Toyota, Ministerstvo obrany USA, ale aj mnohí ďalší.

Čomu sa konkrétne venujete v košickej pobočke?  

J. K: V súčasnosti sa v košickej pobočke v rámci Eleveo venujeme softvérovému vývoju najmä v oblasti cloudových riešení. V Košiciach prebieha vývoj produktov z oblasti Workforce Management, user management – autentifikácia a autorizácia užívateľov našich softvérových riešení, poskytujeme podporu pre našich klientov pri inštalácii a používaní našich softvérových riešení, poskytujeme internú podporu v rámci celej firmy Eleveo v oblasti AWS infraštruktúry a DevOps, ale aj veľa iného zaujímavého vývoja.   

A ako vyzerá váš košický tím? 

D. B.: Aktuálne máme 42 zamestnancov, ktorí pracujú v 7 tímoch. Naša organizačná štruktúra nie je štandardne nastavená, tým, že je spoločnosť roztrúsená po viacerých kontinentoch, majú kolegovia v rámci tímov priameho nadriadeného v USA či v Prahe, kde máme centrálu. Môžeme sa pochváliť, že sme mladý dynamický kolektív. Aj keď to asi tvrdia aj iné firmy, ale musím sám za seba povedať, že máme veľmi uvoľnenú atmosféru, fungujeme na takej báze, že si kolegovia navzájom pomáhajú a fungujú v tímoch. Ja osobne si najviac cením, že sú to šikovní a inteligentní ľudia, ktorí sú samostatní a nie je potrebné ich kontrolovať.  

Ktorý z úspechov firmy si vážite najviac? 

J. K.: Vážim si všetky úspechy firmy, no najmä asi to, že spoločnosť začala pred viac než 20 rokmi v Prahe ako malá firma poskytujúca riešenie pre jedného zákazníka a postupne sa vypracovala na silného celosvetového hráča v oblasti softvérových riešení pre klientske centrá (čo potvrdzuje aj poradenská spol. Gartner v Gartner Magic Quadrants for Workforce Engagement Management) a dnes pôsobíme v takmer 94 krajinách sveta.

D. B.: Okrem globálnej úrovne je úspechom aj košická pobočka. Spoločnosť sa rozhodla situovať tu svoju pobočku v roku 2017 preto, lebo región vnímala ako živnú pôdu – moderné technológie, rastúci trh, koncentrácia mladých odborníkov, samotné IT Valley. To boli dôvody, prečo sídlime v Košiciach a nie v inom meste na Slovensku. Máme niečo vyše 3 rokov a rast, ktorý zažívame, je samotným úspechom. Pretože ide o zdravý, organizovaný a prirodzený rast. Pobočka začala v podstate od jedného zamestnanca a dnes máme 42 ľudí, ktorí sú spokojní z viacerých dôvodov. Očami zamestnanca sú to dobré podmienky – pracovné, technologické, organizačné – aj veľká miera autonómie od pražskej pobočky, sme v podstate samostatná organizačná jednotka. Netrpíme korporátnymi nedostatkami, ale máme za sebou všetky „pôrodné a detské” bolesti spred dvoch rokov, kedy to bolo celé o jednom alebo o piatich ľuďoch.

Čo považujete za dôležitú vlastnosť rastúcich firiem – startupov?

J. K.: Húževnatosť. V Košiciach je zopár startupov, ku ktorým ja osobne vzhliadam s maximálnou úctou a obdivom. Sú to mladí ľudia, ktorí dokážu pre svoj cieľ a víziu nepozerať naľavo a napravo, ale idú si tvrdo za svojim cieľom, čiastkové neúspechy ich vôbec neodradia a vedia sa s nimi vysporiadať. Príkladom je spoločnosť Matsuko, ktorá nás, ako inovátorov z regiónu IT Valley, predáva na globálnom trhu. 

Ako sa firme darí počas pandémie? 

D. B.: Náš office je momentálne zatvorený, už pred pandémiou sme nemali striktne nastavený počet dní na home office/vo firme. Kolegovia sú natoľko zodpovední a samostatní, že dokážu manažovať svoj čas a prácu podľa potreby.

Z biznisového hľadiska sme neboli ohrození. V IT svete je úplne jedno, či pracujete z pláže, z officu alebo od stola z pohodlia domova. Aj pandemická situácia ukázala, že šikovný developer vie pracovať z každého miesta. Dalo by sa povedať, že sme v rámci súčasnej spoločenskej situácie taký ostrovček šťastia – napriek kríze a pandémii sa rozvíjame, prebieha u nás hiring a sústredíme sa na našu prácu, ktorá nám vie vyčariť úsmev na tvári a priniesť zaujímavé situácie.. 

Ako sa vám darí vysporiadať s nedostatkom IT špecialistov? 

D. B.: Našou veľkou výhodou je, že nie sme typický korporát. Na druhej strane sme dostatočne etablovaná spoločnosť, ktorá vie poskytnúť stabilné miesto v prosperujúcom prostredí. Myslím, že poskytujeme výhody jedného aj druhého. Ako firma si môžeme dovoliť prijať kvalitných ľudí do tímu.

J. K.: Snažíme sa klásť veľký dôraz na vzdelávanie zamestnancov. Poskytujeme im takmer neobmedzené možnosti vzdelávania formou rôznych kurzov, odbornej literatúry, certifikácií alebo formou účasti na konferenciách (aktuálne skôr v online priestore). Úspešné absolvovanie certifikácií sa snažíme motivovať aj extra finančným ohodnotením.


Prečítajte si rozhovory s ďalšími členmi Košice IT Valley: s Martinom Kollárom z LYNX alebo s Marekom Antoňákom z AfB Slovakia.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 3

  • […] Košická pobočka spoločnosti Zoom International prešla v júni 2020 rebrandingom. Jeho výsledkom je nová značka Eleveo aj nový manažment. Danko Bočev, Brand Manager, a Jaroslav Kondor, SW Development Director, nám priblížili, k akým zmenám vo firme došlo a aké sú jej ďalšie vízie. Článok ako vždy- na INDEXMAG-u […]

  • […] The Košice branch of Zoom International underwent a rebranding in June 2020. The result is a new Eleveo brand and new management. Danko Bočev, Brand Manager, and Jaroslav Kondor, SW Development Director, explained to us what changes have taken place in the company and what are its other visions. Article as always on INDEXMAG. […]