EAST MAG
girls code online

Od Abova po Záhorie Girls Code Online

Pred niekoľkými mesiacmi sme zistili, že mnohé z našich aktivít sa naozaj nevrátia do pôvodných koľají tak skoro, ako sme všetci na začiatku pandémie dúfali. Museli sme sa zamyslieť nad tým, ako zostať čo najbližšie k dievčatám a zároveň si udržať líniu, ktorú sme roky nastavovali. Zamerali sme sa preto na priestor, kde IT najviac žije. Veď prečo ísť hlavou proti múru, keď celý svet je online? A tak vznikla idea preniesť naše pravidelné stretnutia dievčenských podporných skupín do virtutuálneho sveta a zrodil sa program Girls Code online, ktorý podporil Fond SK-NIC.

Na počiatku boli Coding Cluby

Osvedčil sa nám pravidelný kontakt s dievčatami formou učiacich sa skupín, ktoré sme realizovali prezenčne v rámci Aj Ty v IT Coding Clubs v 7 mestách na Slovensku. No chceli sme pomáhať študentkám kdekoľvek na Slovensku rozvíjať svoje digitálne zručnosti aj bez fyzickej účasti. Zmena z prezenčnej formy do online nám zároveň ponúkla výhodu vybudovať našu prítomnosť aj v lokalitách, kde sa nám Coding Cluby otvoriť nepodarilo. Situáciu sme preto prijali ako výzvu a pripravili program Girls Code Online s podtitulom Od Abova po Záhorie.

Girls Code online

Hlavné ciele projektu sú pripraviť a realizovať online vzdelávanie v IT oblasti pre stredoškoláčky, využívajúc skúsenosť práce s dievčenskými podpornými skupinami, motivačného prostredia, zaujímavých tém a zároveň dynamiky regionálnej osi – Východ – Západ. Virtuálne prepojenie nám zároveň umožní prepojiť dievčatá z rôzneho prostredia a pomôže nám objaviť a podchytiť skryté mladé talenty aj z malých miest a dedín, kam sme sa fyzicky nevedeli dostať na pravidelné stretnutia. Zároveň vieme stavať na silnej lektorskej základni rozšírenej o online možnosti, kedy lektor na západe dokáže viesť kurz na východe a naopak.

A tak už 4 mesiace s dievčatami kódujeme online. Doteraz sa nám podarilo zrealizovať 12 stretnutí pre dievčatá naprieč celým Slovenskom. Najväčší záujem bol o tému Mediamatika – kde a ako nájsť tie správne dáta. Je skvelé vidieť dynamiku a radosť zo zdieľania!

Girls Code online je príležitosťou pre Slovensko výrazne zvýšiť počet dievčat so záujmom o IT.

Prečítajte si, ako Aj Ty v IT žije diverzitou. Ak vás láka kariéra v IT, odporúčame článok Ako sa dostať do IT.

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých deväť rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémia takmer 25 tisíc dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 združenie získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.

Pridajte komentár