EAST MAG
frida talks aj ty v it

Aj Ty v IT: My diverzitu žijeme

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien je dôležitá otázka diverzity, o ktorú sa snažia rôzne globálne aj slovenské inštitúcie či organizácie. Jednou z nich je aj Aj Ty v IT. V rámci marca združenie pripravilo program My Diverzitu Žijeme. Cieľom aktivít je upozorniť na to, aby MDŽ nebol len sviatkom, ale celoročnou realitou.

Aj samotné Aj Ty v IT pozostáva z mužov a žien s rôznym zázemím a s vekovým rozpätím 20 rokov. V odlišnosti a rozmanitosti je sila, ktorá pomáha rásť celému pracovnému tímu, ale aj jednotlivcom.

REKLAMA

A preto sme sa rozhodli tento rok využiť mesiac, v ktorom sa ženám venuje o čosi viac pozornosti ako zvyčajne na to, aby sme ukazovali a debatovali o výhodách zastúpenia žien v pracovných tímoch aj v odvetviach, kde doteraz neboli toľko prítomné. O tom, aká je diverzita a inklúzia dôležitá aj aké výhody vie firmám priniesť. Tiež počas neho chceme ženám ukázať, čo všetko im práve technologický sektor vie ponúknuť aj vtedy, keď IT neštudovali. Veľa sa budeme venovať tiež téme stereotypov a nevedomým predsudkom,” píše vo svojom blogu zakladateľka združenia Petra Kotuliaková.

aj ty v it

Program My Diverzitu Žijeme prebieha v online prostredí počas celého marca s víziou MDŽ, ktorý už nie je len sviatkom, ale celoročnou realitou.

My Diverzitu Žijeme

8.3. 2021 INTERNATIONAL WOMEN´S DAY CHAT 
Online stretnutie s H.E. veľvyslancom UK Nigelom Bakerom s političkami, podnikateľkami a aktivistkami, ktoré sa venujú právam žien, rodinnej politike, zastúpení žien v biznise a v politike o problémoch, ktorým ženy čelia počas prebiehajúcej krízy a možnostiach spolupráce s britskými organizáciami. Zúčastňuje sa Petra Kotuliaková.

9. 3. 2021 HOW TO BETTER RAISE AND PREPARE GIRLS FOR STEM
Interaktívny workshop pre spoločnosť Lenovo pripravuje tím Aj Ty v IT a vedie Petra Kotuliaková.

10. 3. 2021  ŽENY – TECHNOLÓGIE – PRÍLEŽITOSTI
Aké sú najväčšie príležitosti pre technologické odvetvia, ak sú v nich prítomné ženy? A aké možnosti im toto odvetvie ponúka? Príďte si vypočuť a opýtať sa štyroch úspešných Sloveniek, ktorých cesta do IT nebola síce priamočiara, no dnes sa v ňom s úspechom realizujú. Verejnú moderovanú diskusiu sme pripravili v spolupráci so spoločnosťou Amazon a povedie ju Veronika Pizano.

15. 3. 2021  LET´S TALK DIVERSITY AND INCLUSION
Verejnosti prístupný webinár s poprednou expertkou a ambasádorkou tém diverzity a inklúzie vo Veľkej Británii Gillian Arnold, ktorý organizujeme v spolupráci s Britským veľvyslanectvom na Slovensku. Budeme sa venovať lokálnym slovenským dátam, ale aj princípom tvorby zdravej firemnej D&I stratégie, praktikám odhaľovania a manažovania tvorby nevedomých predsudkov a overeným “best practices”. Organizáciu workshopu zastrešuje Ivana Halpert.

15.3 – 19.3 2021  ROZHOVOR V KOMUNITE: SOŇA POCHYBOVÁ
Začíname našu sériu Rozhovorov v komunite s inšpiratívnymi ženami. Budú prebiehať formou chatu v našej komunite na Discorde, kde sa ich môžete počas celého týždňa pýtať na ich skúsenosti a cestu do IT. Prvou zo žien bude programátorka Soňa Pochybová. Rozhovory pripravuje Martin Ďurina.

29. 3. 2021 D&I WORKSHOP
Interaktívny workshop na tému diverzity a inklúzie pre zamestnancov poisťovne Generali. Pripravuje tím Aj Ty v IT, povedie Petra Kotuliaková.

Tipy na ďalšie eventy

  • 8.3. 2021  GIRL TROUBLE: BREAKING THROUGH THE BIAS IN AI
    Okrúhly stôl s poprednými odborníčkami v oblasti technológií na tému predsudkov a dôsledkov nízkeho zastúpenia žien pri vývoji umelej intelingencie. Naživo z Paríža od 15.00 do 17.00.
  • Marec MESIAC FRANKOFÓNIE: PORTRÉTY ŽIEN
    Hlavnou témou tohtoročného Mesiaca Frankofónie sú ženy. Prostredníctvom série portrétov budú môcť účastníci spoznať výnimočné ženské osobnosti z rôznych krajín – ich životné dráhy, kultúru, sociálnu situáciu a úspechy.

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých deväť rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémia takmer 25 tisíc dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 združenie získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.

komentáre 3